Na święto św. Łukasza Ewangelisty – 18 października


Św. Łukasz, Ewangelista

Łukasz (jaśniejący), Patron lekarzy i malarzy, urodził się w Antyochii w Syryi. Wykształciwszy się w sztuce lekarskiej, wykonywał praktycznie ten zawód, a w wolnych chwilach oddawał się malarstwu. W 51. roku życia nawrócony przez św. Pawła, został jego nieodstępnym towarzy­szem. Dzielił z nim prace, trudy i prześladowania w Palestynie, Małej Azyi, Grecyi i Włoszech. Pod jego kierunkiem i przy pomocy Ducha świętego, napisał trzecią Ewangelię, dokładniejszą od innych.

Szczegółów o dzieciństwie Jezusa dowiedział się od N. M. Panny. Ponieważ zaczyna swą Ewan­gelię od kapłaństwa i oliary Zacharyasza, ojca Jana Chrzciciela, dlatego ma za symbol zwierzę ofiarne (wołu uskrzydlonego). Napisał także ważne dzieło, Dzieje Apostolskie, historyę pierw­szego rozwoju chrześcijaństwa i prac Apostołów.

W wolnych od pracy chwilach malował wizerunki Najśw. Panny z Dzieciątkiem Jezus na rękach Z prac tych dochowały się do naszych czasów obraz Matki Bożej, znajdujący się w ko­ściele N. P. Maryi „Większej”, w Rzymie i cudowny obraz Maryi na Jasnej Górze w Czę­stochowie.

Po śmierci męczeńskiej św. Pawła opowiadał Łukasz Ewangelię we Włoszech, prze­szedł Galie, Dalmacyę, Macedonię i Grecyę. W Pa­tras poniósł śmierć męczeńską z rąk Greków, dnia 18 października około 80 r. po Chr., mając lat 84. Ciało jego uwieźli z Konstantynopola Wenecyame. Głowę posłali do Rzymu, resztę zaś relikwii, zło­żyli w Padwie, w kościele św. Justyny.

 

NAUKA:

Św. Franciszek Borgiasz zachęca wiernych do rozważania Pisma św., mówiąc: „Jako w pobliżu ognia musi się czuć gorąco, tak i dusza, zbliżajaca się modlitwą i rozmyślaniem do ognia miłości Bożej, musi przejąć się gorącem tej miłości.” Do Boga patrz, o Bogu myśl, dla Boga tylko pracuj!

 

MODLITWA:

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby orędownikiem naszym u Ciebie był św. Łukasz, Ewangelista, który umartwienie krzyża dla chwały Imienia Twego nosił na swem ciele. Amen.

 

«« »»

Dziś na naszej stronie rozpoczynamy publikację kolejnej części Biblii wg tłumaczenia Jakuba Wujka. Po Listach św. Pawła i Apokalipsie oferujemy czytelnikom Ewangelię wg. Św. Łukasza. Jak zwykle z cennymi, obszernymi przypisami i wykładami ks. J. Wujka. Dla każdego kto szuka jasnego przedstawienia nauk Jezusa Chrystusa, bez przekłamań i poprawności politycznej przekład ks. Wujka jest bezcenny. Na początek wykład ks. Wujka – Summa Ewangelii św. Łukasza oraz  WPROWADZENIE DO CZTERECH EWANGELII

 

Wykład X . Jakóba Wujka
SUMMA EWANGELII ŚW. ŁUKASZA

Ewangelia Łukasza Ś., na pięć części może być rozdzielona. Pierwsza część opisuje dzie­ciństwo tak Jana Chrzciciela Marszałka Chrystusowego, jako i samego Chrystusa Pana w Roz­dziale 1 i 2. Wtóra ma przygotowanie, które było przed okazaniem Pana Chrystusowem w Rozdz. 3. i w części Rozdz. 4-go. Trzecia zamyka w sobie okazanie Pana Chrystusowe przez kazanie i cuda, najwięcej w Galilei, od pośledniej części Rozdz. 4-go aż do 17-go. Czwarta ma przyjście Pańskie na mękę do Judzkiej ziemie: od Rozdz. 17-go aż do połowice 19-go. Piąta za­wiera on tydzień święty męki jego: od połowice Rozdz. 19-go aż do końca ksiąg.

Łukasz S., jako Hieronim pisze, był uczeń i naśladowca Pawła Ś. i towarzysz we wszyst­kich drogach jego. Co się też pokazuje z Dziejów Apostolskich, kędy Łukasz opisując drogi i Pawła S. tak pospolicie mówi: Przyszliśmy do miasta Philippowa, i zamieszkaliśmy tam. A to czym począwszy od Rozdz. 16. w. 10, aż prawie do końca: dawając znać, że wszędy był z Pawłem. O nim i o jego Ewangelii Hieronim Ś. rozumie one Pawłowe słowa: posłaliśmy z nim brata, który chwałę ma w Ewangelii. (2. Kor. 8 /1 8 .) Gdzie i to przydaje, że niektórzy mniemają iż ilekroć Paweł w listach swoich mówi: Według Ewangelii mojej: że to ro­zumie o księgach Łukasza Ś.

A tak Łukasz Ś. nauczył się Ewangelii nie tylko od Apostoła Pawła, (który nie był z Chrystusem w ciele obcującym) ale i od innych Apostołów: czego i sam Łukasz nie przepomniał na początku Dziejów Apostolskich. A tak Ewangelią tak napisał, ja­ko słyckał. Ale Dzieje Apostolskie złożył, jako widział. Wspomina go Paweł ś. mianowicie pi­sząc do Kolossensów. (Kolos. 4. 14.) Pozdrawia was Łukasz Medyk. I 2. Tymot. 4, 21. Łukasz ś. jest ze mną.

Żył ośmdziesiąt lat i cztery, żony nigdy nie mając: pogrzebion jest w Konstanty­nopolu: do którego miasta dwudziestego roku panowania Cesarza Konstantyna kości jego, z relik­wiami Andrzeja Apostoła, z Achai były przeniesione. O czem i na drugiem miejscu tenże Hiero­nim wspomina, pisząc przeciw heretykowi Vigilanciuszowi: którego, także to bolało (jako i dzisiej­sze ucznie jego), że Chrześcijanie relikwie świętych męczenników w uczciwości mieli, drogo uwijali, i w srebrze i w złocie chowali.

https://atomic-temporary-160379284.wpcomstaging.com/biblia-jakuba-wujka/


SKARBIEC ŚWIĘTYCH PAŃSKICH. Żywoty Świętych na wszystkie dni w roku, z dodaniem krótkich nauk i modlitw.
Ozdobione rycinami na każdy dzień., Opracował i zestawił Ks. Dr. Wojciech Galant, Profesor teologii w Przemyślu; Podkomorzy Jego Świętobliwości. Monachium. Drukiem i nakładem Karola Aug. Seyfrieda i Sp. 1910.

WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: