BIBLIA ŁACIŃSKO – POLSKA
CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
Podług tekstu łacińskiego WULGATY i przekładu polskiego x. JAKUBA WUJKA
Z komentarzem MENOCHIUSZA

 

Wprowadzenie do Ewangelii

EWANGELIA wg. św. Łukasza ( z objaśnieniami ks. J. Wujka) 

Ewangelia wg. św. Łukasza, Rozdz. 1 
Ewangelia wg. św. Łukasza, Rozdz. 2
Ewangelia wg. św. Łukasza, Rozdz. 3 
Ewangelia wg. św. Łukasza, Rozdz. 4
Ewangelia wg. św. Łukasza, Rozdz.5
Ewangelia wg. św. Łukasza, Rozdz.6 

LISTY Św. Pawła (z objaśnieniami):

List Św. Pawła Apostoła do Rzymian

List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. I)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. II)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. III)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. IV)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz.V)

I List Św. Pawła do Koryntian 

I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.I)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.II)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.III)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.IV)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.V)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz. VI)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.VII)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.VIII)
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. X
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XI
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIII
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIV
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XV
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XVI

II List Św. Pawła do Koryntian

II List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami cz. I
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. II
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. III
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IV
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. V
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. VI
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. VII
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. VIII
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. X
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XI
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XII
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIII 

List św. Pawła do Galatów

List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.I
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.II
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. III
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. IV
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. V
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.VI

List św. Pawła do Efezjan 

List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. I
List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. II
List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. III
List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.IV
List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.V
List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz VI

List Św. Pawła do Filipian

List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. I
List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. II
List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. III
List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. IV

List Św. Pawła do Kolosan

List Św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. I
List Św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. II
List św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. III
List św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. IV

I List św. Pawła do Tesaloniczan

I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I i II
I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. III i IV
I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz.V

II List św. Pawła do Tesaloniczan

II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I
II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. II
II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. III

 

Apokalipsa św. Jana ( z objaśnienieniami)

Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.1)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.2)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.3)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.4)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.5)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.6)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.7)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.8)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.9)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.10)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.11)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.12)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.13)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.14)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.15)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.16)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.17)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.18)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.19)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.20)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.21)
Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.22)

 

%d blogerów lubi to: