BIBLIA Jakuba Wujka

BIBLIA ŁACIŃSKO – POLSKA
CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
Podług tekstu łacińskiego WULGATY i przekładu polskiego x. JAKUBA WUJKA. Z komentarzem MENOCHIUSZA