Co to jest krzyż?

Jest to dwojaka wola, z których jedna drugą krzyżuje. — Wola Boska, wolę naszą.

Wola Boska jasna, pewna, prosta, z nieba zstępuje i do nieba dąży; wola nasza, ciemna, błędna, namiętna, zawsze ukośna, wolę boską przecina. Złączmy tylko wolę naszą z wolą Boga a ustaną niepokoje duszy naszej, boleści i łzy nie ustaną ale krzyż zniknie.

Wola Boska abyśmy szczęśliwi byli na wieki: wola nasza ugania za szczęściem doczesnem.

Wola Boska, abyśmy myślą, sercem, duszą do nieba dążyli — wola nasza myślą sercem, duszą lgnie do ziemi.

Wola nasza abyśmy łzami wypłaciwszy się z długów naszych, krótką boleścią wieczne okupili szczęście; wola nasza boi się łez, gotowa dla krótkiej radości poddać się wiecznym boleściom.

Wola boska abyśmy w pokorze, cichości, milczeniu, odprawiali pielgrzymkę życia naszego, wola nasza szukała chwały, szczęścia, chcąc drogą szeroką trafić do nieba.

Wola Boska, abyśmy wzgardzili światem, a kochali Boga, wzgardzili sobą a kochali bliźnich; wola nasza ucieka od Boga a wkorzenia się w świat — kocha tylko siebie a gardzi bliźniemi.

Modlimy się słowami: bądź wola Twoja, a pracujemy i pragniemy, aby nie Boska ale nasza wbrew Boskiej spełniła się wola.

Lecz jeśli chcemy, aby zawsze i wszędzie naszej woli zadość się stało, uczyńmy tylko wolę Boską, wolą naszą. Jeżeli wola nasza będzie wolą Boską, czy się spełni, czy nie, będzie nam zawsze dobrze i wśród boleści i łez, bo z tych łez i smutków, dusza się w światłości wiecznej otrzęsie, jak drzewo z zimnego szronu przy słońcu wiosennem.

Jeśli wola nasza będzie odrębną od woli Boskiej, czy się spełni, czy nie, będzie nam zawsze źle, jeśli się nie spełni będziemy w rozpaczy, bez zasługi, bez pociechy w czasie. Jeśli się spełni wbrew woli Boskiej, biada nam, będziemy w rozpaczy bez zasługi, bez pociechy, bez Boga, w wieczności!

I tak np., Matko zachoruje ci dziecko i klękniesz u stóp ołtarza; „Panie jeśli być może oddal ten kielich odemnie, ale nie tak jak ja chcę, ale jak ty chcesz“. I Bóg weźmie dziecinę do Siebie — do chwały, do nieba Swego; i matka bolesnemi rzewnemi zapłacze łzami, ale w duszy jej pokój, i czeka cierpliwie kiedy ją Bóg z dzieciną jej połączy.

I zachoruje Matce dziecko i ona klęczy u stóp ołtarza i modli się: „Panie zachowaj mi to dziecię nie tak jak Ty chcesz, ale jak ja chcę niech się stanie. I Bóg w gniewie wysłucha, który w miłosierdziu wysłuchać nie chciał. I zapłacze może Matka rzewnemi i bolesnemi łzami nad żyjącem!

O spuśćmy się we wszystkiem na Boga! pracujmy i starajmy się o wszystko dobre — ale smutek i owoc prac naszych poruczmy Bogu

Czy wierzysz że Bóg wszechmocny, a więc i tę boleść której doznajesz, mógł od Ciebie oddalić?
Wierzę. —
Czy wierzysz że Bóg jest najmiłosierniejszy, a więc nie ma w tem żadnej pociechy
widzieć cię cierpiącą?
Wierzę.
Czy wierzysz tym słowom Zbawiciela, że jeżeli chcesz być doskonałym, weź krzyż
twój i chodź za mną — że wazka i ciernista droga, która do zbawienia prowadzi i mało kto po niej idzie?
Wierzę.
Oby ta wiara nasza przeszła w życie, a wtedy życie stanie się wiarą — kto żyje wiarą na ziemi, ten żyć będzie widzeniem chwały Boskiej w niebie, kto cierpi w miłości, ten cieszyć się będzie w posiadaniu, kto ufa w cierpieniu ten osiągnie niebo.

Pamiętajcie i zważcie u siebie,
Kto nie doznał goryczy na ziemi
Ten nie dozna słodyczy w niebie.

O nie mówmy: krzyż nasz za ciężki, nie zasłużony. Bóg zna siły nasze, mniej zawsze cierpiemy niżeliśmy zawinili.

Krzyż ten do zbawienia mego niepotrzebny.
Jezus i Marya ciężar krzyża dźwigali.

Krzyża inni nie mają — Czy nam żal że nas Bóg więcej kocha?

Ale kiedy okropnie boli — Dlatego krzyż—Krzyż jest zasługą — Niebo zapłatą.

Czy wolno mi płakać? Bóg łez nigdzie nie potępił — Zbawiciel je poświęcił swemi łzami! Błogosławieni którzy płaczą, lecz biada tym którzy się śmieją — To jest tym którzy płaczą z Jezusem, a śmieją się ze światem.

Czy wolno prosić o oddalenie krzyża?
Zbawiciel sam o to prosił: Ojcze jeźli to być może, oddal ode mnie ten kielich.

Czy wolno w pokorze i poddaniu się, jak dziecko wabić Ojca i użalać się przed Bogiem?
Zbawiciel wołał na krzyżu: Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił?

Czy lęk i bojaźń na widok krzyża obraża Boga?
Nie, bo i Zbawiciel, na widok męki swojej krwawem potem się zalał.

Czy smutek jest grzechem?
Zbawiciel w boleści Swojej wołał: Smutna jest dusza moja aż do śmierci.

Czy wolno na krzyżu próżnować?
Zbawiciel na krzyżu zbawił dobrego łotra, zbawmy przynajmniej dusze nasze, i tych których nam Bóg powierzył — Z krzyża pocieszał matkę i ucznia, upadając pod krzyżem litował się nad niewiastami Jerozolimy — na krzyżu modlił się za nieprzyjaciół— Oto masz przykład.

Czy wolno krzyż z siebie zrzucić na innych? Zbawiciel sam doniósł krzyż swój do szczytu góry boleści.

Co czynić gdy upadamy pod krzyża ciężarem ?
Kto krzyż za Jezusem niesie, chociaż z Jezusem Upadnie z Jezusem niech powstanie.

Czy nie dość cierpieć?
Nie — Trzeba cierpiąc kochać Trzeba cierpiąc pracować.

Kto cierpi dla Nieba — Niebo osiągnie,
Kto cierpi dla świata — Niebo utraci.

Gdy wola nasza stanie się raz wolą Boską, a krzyż nasz stanie się krzyżem Boskim, wtenczas nie my krzyż, ale krzyż nas dźwigać będzie!

Cóż nam pomoże że wszystko wedle naszej pójdzie woli?
Co nam zaszkodzi, że wszystko przeciw naszej wypadnie woli? byle wola Boska na
nas i na wszystkich których kochamy spełniła się! bo wola Boska jest abyśmy wszyscy w jednem połączeniu na wieki szczęśliwemi byli.

Czy sen wesoły czy smutny — byle przebudzenie szczęściem było. A życie to sen.
Bóg z nami.


KSIĄŻKA DO NABOŻEŃSTWA Ojca Karola Antoniewicza: dzieło pośmiertne zebrane z pism autora. Kraków,  1883 r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: