Tag: cierpienie

 • Na drugą Niedzielę Adwentu. O pożytku przeciwności – Św. A.M. Liguori

  Na drugą Niedzielę Adwentu. O pożytku przeciwności – Św. A.M. Liguori

  Gdyby się cierpiało wszystkie męki męczenników aż do katuszy ogniowej, nie bę­dąc w stanie łaski, żadnej by korzyści się z tego nie otrzymało. Przeciwnie, gdy się cierpi z Bo­giem i dla Boga, serce przepełnione poddaniem się Jego woli, wszystkie cierpienia stają się przedmiotem pociechy i radości więcej

 • Panie… Ty wiesz że Cię miłuję (2) – Zapewnienia i chwilowe porywy nie stanowią jeszcze miłości

  Panie… Ty wiesz że Cię miłuję (2) – Zapewnienia i chwilowe porywy nie stanowią jeszcze miłości

  Zapewnienia, chwilowe porywy, nie stanowią jeszcze szczerej miłości. Nie mogą one zadowolić Zbawiciela. On żąda od nas rzeczywistej, żywej miłości“. „„Miłość należy potwierdzić krwią i ofia­rą. Tylko ofiara rodzi prawdziwy owoc”. więcej

 • Na cześć Ks. KAROLA ANTONIEWICZA – zmarłego 14 listopada 1852

  Na cześć Ks. KAROLA ANTONIEWICZA – zmarłego 14 listopada 1852

  „O mój Jezu, jak bolesne jest to przejście od świata do Ciebie, od chwały do pogardy, od wygód do niewygód, od wolności do posłuszeństwa! Ale w tej ciężkiej chwili ileż pomocy od Ciebie doznałem!“ więcej

 • O prawdziwej pokorze i sposobie pracy nad nią

  O prawdziwej pokorze i sposobie pracy nad nią

  Jeśli nie umiesz spokojnie pogardzić sobą samym, jeżeliś uradowany honorami które ci ludzie oddają, i z dobrych uczynków spodziewasz się chwały, nie masz prawej pokory, lecz tkwi w sercu twoim zaród pychy. więcej

 • Jak kochać Jezusa (2) – Miłujący Jezusa miłuje cierpienia – Św. A.M. Liguori

  Jak kochać Jezusa (2) – Miłujący Jezusa miłuje cierpienia – Św. A.M. Liguori

  tak sprawiedliwi jak i grzesznicy muszą krzyż dźwi­gać. Kto go dźwiga chętnie i cierpliwie, zbawia się, kto go dźwiga niechętnie i niecierpliwie, idzie na potępienie. więcej

 • O działaniu złego ducha

  O działaniu złego ducha

  Broń, jaką się posługuje duch zły w pokonywaniu nas i skłanianiu do grzechów, jest dobroć i miłosierdzie Boże. Bóg jest nieskończenie dobry i nieskończenie miłosierny – mówi – łatwo grzechy odpuszcza, łatwo grzesznikom, dla których się narodził, cierpiał i umarł, przebacza. więcej

 • Dla pociechy dusz cierpiących cz.1

  Dla pociechy dusz cierpiących cz.1

  Chcesz mię kochać w szczęściu, a w boleści ode mnie odstępujesz. Wiesz, że cię kocham, bo ta miłość do krzyża mnie przybiła, wiesz, żem Wszechmocny, mogę ten krzyż zdjąć z ciebie, a nie czynię tego; dlaczego? bo bez tego krzyża do nieba dostać się nie można. O gdyby była inna droga do Nieba, jak droga krzyżowa, poprowadził bym cię nią więcej

 • O cierpliwości – Jak znosić cierpienia dla Chrystusa?

  O cierpliwości – Jak znosić cierpienia dla Chrystusa?

  A jeśli Bóg wszechmogący nie nawiedzi cię utrapieniami, nie chlub się z tego jakobyś na taką łagodność zasłużyła, lecz przeciwnie lękaj się bo może przewidując twoją słabość, osądził u siebie, żeś niegodna walczyć pod znakami Jezusa Chrystusa. On Bóg zwycięstw nie policzy w swe szeregi wojowników płochych i miękkiego serca. więcej

 • CODZIENNA MODLITWA O CIERPIENIE

  CODZIENNA MODLITWA O CIERPIENIE

  Ja … biorę swój krzyż i idę z Tobą na Golgotę Ty wiesz Panie mój co jest dobre dla mnie Ufam Tobie I moim pragnieniem jest być z Tobą nie tylko w słońcu ale i w deszczu więcej

 • Cierpienie i grzech – Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi

  Cierpienie i grzech – Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi

  Jest rzeczą chrześcijanina starać się zmniejszyć cierpienie na ziemi. Należy jednak jeszcze bardziej pomagać do zrozumienia i do uświęcenia się przez cierpienie. Trzeba również pracować nad usunięciem grzechu, który znacznie obficiej niż cierpienie, którego jest powodem, rozpościera się nad światem więcej

 • O potrzebie umartwiania – Rodzaje umartwień i pożytki z nich

  O potrzebie umartwiania – Rodzaje umartwień i pożytki z nich

  Ilekroć się skarżymy na naszą niemoc wobec Boga, że nasze prośby zostają bez odpowiedzi, że nasze wysiłki około wykorzenienia zastarzałych grzechów idą na marne, że ulegamy pokusom i napadom humoru czy gadulstwa – to przyczyną tego w większości wypadków jest nasze życie nieumartwione. więcej

 • O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. J.S. Pelczar

  O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. J.S. Pelczar

  Często przewinienia duszy, mianowicie: niewierność w na­tchnieniach Bożych, opieszałość w dobrem , brak czuwania, szu­kanie pociech ziemskich, przywiązanie się do stworzeń, roztar­gnienia dobrowolne, słowem, rozmyślne grzechy powszednie sprowadzają stan podobny; niweczą bowiem natchnienia Boże i uczu­cia święte, a rodzą natomiast pomrokę i posuchę. Niestety, naj­więcej dusz wstrzymuje własną winą pociechy Boże, albo otrzy­mane traci. więcej

 • O korzyściach z rozmyślania o cierpieniach Chrystusa i z naśladownictwa cnót Jego

  O korzyściach z rozmyślania o cierpieniach Chrystusa i z naśladownictwa cnót Jego

  Niczego się więcej nie lękaj, jak niechęci cierpieć dla naszego Zbawcy; i pierwszą myśl, jeśli ci kiedy przyjdzie w tym względzie, odrzucaj ją, jako podszept szatański. więcej

 • O tym jak NMP przewiduje bliską już mękę i śmierć Syna

  O tym jak NMP przewiduje bliską już mękę i śmierć Syna

  Dusze bowiem mężne, a zwłaszcza nie tylko pokornie ale z miłością poddane woli Bożej, nie szukają błahej i zwykle złudnej ulgi w smutkach jakie je trapią, w tem żeby od powodów o smutek przyprawiających uwagę odwracać. Owszem, w myślach zadających boleść ich sercu dobrowolnie trwają : od krzyża takiego nie uchylają się, nie starają się zrzucić go z siebie, lecz z miłości Boga, który takowy na nich zesłał, a zawsze w widokach Swojej dobroci, sami się na nim jakby rozciągają, sami się do niego przybijają.  więcej

 • Rozmyślania o Męce – Pan Jezus w Ogrójcu

  Rozmyślania o Męce – Pan Jezus w Ogrójcu

  Lecz najsroższą z boleści, jakie w tej chwili nękały Serce Zbawiciela, była jasno przewidywana niewdzięczność ludzi. W tej samej chwili, kiedy smutny aż do śmierci walczył o zbawienie grzeszników , widział w duchu niezliczone zastępy dusz oziębłych i grzechom od­danych, które się o nieskończone dobrodziejstwo Odkupienia wcale troszczyć nie będą więcej