Tag: Krzyż

 • Droga krzyżowa – droga życia!

  Droga krzyżowa – droga życia!

  Chcesz dorównać Bogu i z gliny własnych żądz i upodobań lepisz sobie bożków. Jesteśmy tylko marnym prochem. Przyjdzie słońce glina skruszeje i przy najmniejszym wietrze rozpadnie się na kawałki tak jak twój umysł pozbawiony oparcia w prawdzie i Bogu. więcej

 • O cierpliwości – Jak znosić cierpienia dla Chrystusa?

  O cierpliwości – Jak znosić cierpienia dla Chrystusa?

  A jeśli Bóg wszechmogący nie nawiedzi cię utrapieniami, nie chlub się z tego jakobyś na taką łagodność zasłużyła, lecz przeciwnie lękaj się bo może przewidując twoją słabość, osądził u siebie, żeś niegodna walczyć pod znakami Jezusa Chrystusa. On Bóg zwycięstw nie policzy w swe szeregi wojowników płochych i miękkiego serca. więcej

 • A gdybyś wiedział, że to za twoje grzechy nieczystości?

  A gdybyś wiedział, że to za twoje grzechy nieczystości?

  Jeśli ci więc nieczysta myśl przyj­dzie, ile razy cię chęć do grzechu nie­czystego napadnie, przypomnij sobie na te bicze kolczaste, któremi oprawcy sma­gali naszego Zbawcę; przypomnij sobie na rany i krew Jego najświętszą i na te kawałki ciała najświętszego, które pod­czas biczowania na ziemię padały — a nie zgrzeszysz z pewnością. więcej

 • Rozmyślania o Męce – Pan Jezus w Ogrójcu

  Rozmyślania o Męce – Pan Jezus w Ogrójcu

  Lecz najsroższą z boleści, jakie w tej chwili nękały Serce Zbawiciela, była jasno przewidywana niewdzięczność ludzi. W tej samej chwili, kiedy smutny aż do śmierci walczył o zbawienie grzeszników , widział w duchu niezliczone zastępy dusz oziębłych i grzechom od­danych, które się o nieskończone dobrodziejstwo Odkupienia wcale troszczyć nie będą więcej

 • O trzech stopniach cierpliwości w niesieniu krzyża- Św. J.Pelczar

  O trzech stopniach cierpliwości w niesieniu krzyża- Św. J.Pelczar

  Kto cierpienia życia chętnie znosi, ma niebo, kto jest niecierpliwy, ma piekło. (…) Bez krzyża być nie możesz, gdziekolwiek się zwrócisz, krzyż za tobą pójdzie, bo wszędzie siebie samego poniesiesz, a choćbyś potrafił przed jednym krzyżem uciec, doścignie cię drugi, i to może cięższy . Jeżeli nie zechcesz dobrowolnie krzyża przyjąć, włożą go na cię… więcej

 • „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. II

  „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. II

  Patrzcie na wszechmocną i nieskończenie delikatną Rękę Boga: podtrzymuje was ona, gdy druga Jego ręka was uderza; jedną ręką Bóg karci, a drugą ożywia; uniża i podnosi, a swymi ramionami łagodnie obejmuje wasze życie od krańca do krańca, łagodnie, ale i z mocą: więcej

 • „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. I

  „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. I

  Czerpcie korzyść, i to nawet większą, z małych właśnie niż wielkich cierpień. Bóg patrzy nie tyle na cierpienie samo, ile na to, w jaki sposób cierpimy. Cierpieć dużo i źle znaczy cierpieć jako potępiony; cierpieć dużo i z odwagą, ale dla złej sprawy, to cierpieć jako męczennik szatana; więcej

 • „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. II

  „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. II

  Wiecie, że jesteście żywymi świątyniami Ducha Świętego i powinniście – jak żywe kamienie – być umieszczeni przez Boga miłości w budowli Niebieskiego Jeruzalem. Spodziewajcie się więc, że będziecie ociosywani, rozcinani i wygładzani młotem krzyża; inaczej pozostalibyście jak nieobrobione kamienie, do niczego niezdatne, którymi się gardzi i precz od siebie odrzuca. więcej

 • „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. I

  „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. I

  Drodzy Przyjaciele Krzyża, tak naprawdę wszyscy jesteście grzesznikami; nie ma wśród was nikogo, kto nie zasługiwałby na piekło74, a ja sam bardziej niż ktokolwiek inny. Za nasze grzechy musimy zostać ukarani na tym świecie lub na tamtym; a jeżeli zostaniemy ukarani tutaj, to już nie tam. więcej

 • O obowiązku prawdziwej miłości do Chrystusa

  O obowiązku prawdziwej miłości do Chrystusa

  potrzeba zważyć, z jaką to usilnością rozmyślał Jezus Chrystus o wynalezieniu środków, aby pobudzić nas do miłości ku niemu. Gdyby był chciał jedynie umrzeć dla zbawienia naszego, byłoby mu wystarczyło umrzeć razem z dziećmi zabitymi od Heroda. (…)Nim jednak umarł, chciał wprzód ulegać cierpieniom wzbudzającym politowanie, aby wszystkich do miłości pociągnąć. więcej

 • Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

  Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

  Jeśli ty tak będziesz żył i tak cierpiał i umierał jak Pan Jezus, to i ty w godzinę śmierci będziesz mógł po­wiedzieć: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego”. Jakieżby to było niepowetowane nieszczęście, gdybyś nie oddał Ojcu niebieskiemu ducha twego, i gdyby cię Ojciec niebieski nie przygarnął i nie przytulił do serca swego! Ach,… więcej

 • Kara biczowania

  Kara biczowania

  Były bowiem błędy cielesne, które według prawa miały być karane rózgami (ks. Kapł. 19, 20). Kto więc taki błąd popełnił, ten niechaj się przypatruje ubiczowanemu i tak niemiłosiernie zranionemu Boskiemu Zbawicielowi, Jego krwawym ranom i zapyta się dlaczego Zbawiciel znosił te straszne i niewysłowione cierpienia i jaką boleść czuł przy biczowaniu. więcej

 • Rozmyślania o męce – Anioł umacnia Jezusa

  Rozmyślania o męce – Anioł umacnia Jezusa

  Wczuj się w ko­nające Serce Zbawiciela! Tu się ucz i poznaj, jak niezmierzonem złem jest grzech w oczach Boga. Tu ze Zbawicielem obudź w sobie uczucia zawstydzenia i skruchę za popełnione grzechy. Tu przejmij się wstrę­tem do wszystkiego, co obraża Boga; nie odchodź z tego miejsca, póki nie uczynisz niezłomnego postano­wienia: raczej umrzeć, niż grzech… więcej

 • Rozmyślania o Męce – Nie jako ja chcę, ale jako Ty

  Rozmyślania o Męce – Nie jako ja chcę, ale jako Ty

  Wiesz o tem, tak mówił w objawieniu Pan Jezus do św. Katarzyny Seneńskiej (6), że zbawienie i cała do­skonałość sług moich na tem polega, by czynili we wszystkiem wolę moją, by o spełnienie tej ustawicznie i z wszystkich sił swoich się starali, aby każdej chwili życia gotowi byli mnie słuchać, mnie czcić jedynie i mnie… więcej

 • O męce Pana Jezusa

  O męce Pana Jezusa

  A cóż ty, o duszo moja, przy tym smutnym widoku twego umarłego Jezusa czynisz? Wszędzie, wszędzie, jak widzisz, wielka cisza i smutek, czy i w tobie tak samo? Więc słuchajcie jeszcze raz najmilsi: Chrystus Pan ducha oddał. Chrystus Pan dla nas ducha oddał ! więcej

Create a website or blog at WordPress.com