Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

Jeśli ty tak będziesz żył i tak cierpiał i umierał jak Pan Jezus, to i ty w godzinę śmierci będziesz mógł po­wiedzieć: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego”. Jakieżby to było niepowetowane nieszczęście, gdybyś nie oddał Ojcu niebieskiemu ducha twego, i gdyby cię Ojciec niebieski nie przygarnął i nie przytulił do serca swego! Ach, gdzieźbyś się podział wtenczas!

Czytaj dalej

Rozmyślania o męce – Anioł umacnia Jezusa

Wczuj się w ko­nające Serce Zbawiciela! Tu się ucz i poznaj, jak niezmierzonem złem jest grzech w oczach Boga. Tu ze Zbawicielem obudź w sobie uczucia zawstydzenia i skruchę za popełnione grzechy. Tu przejmij się wstrę­tem do wszystkiego, co obraża Boga; nie odchodź z tego miejsca, póki nie uczynisz niezłomnego postano­wienia: raczej umrzeć, niż grzech popełnić.

Czytaj dalej

Rozmyślania o Męce – Nie jako ja chcę, ale jako Ty

Wiesz o tem, tak mówił w objawieniu Pan Jezus do św. Katarzyny Seneńskiej (6), że zbawienie i cała do­skonałość sług moich na tem polega, by czynili we wszystkiem wolę moją, by o spełnienie tej ustawicznie i z wszystkich sił swoich się starali, aby każdej chwili życia gotowi byli mnie słuchać, mnie czcić jedynie i mnie samego, we wszystkiem cokolwiek czynią, ma­jąc na celu. Im się kto pilniej o to stara, do tem wyż­szej dojdzie doskonałości:

Czytaj dalej

A gdybyś wiedział że to za twoje grzechy nieczystości?

Jeśli ci więc nieczysta myśl przyj­dzie, ile razy cię chęć do grzechu nie­czystego napadnie, przypomnij sobie na te bicze kolczaste, któremi oprawcy sma­gali naszego Zbawcę; przypomnij sobie na rany i krew Jego najświętszą i na te kawałki ciała najświętszego, które pod­czas biczowania na ziemię padały — a nie zgrzeszysz z pewnością.

Czytaj dalej