„JEZUS” BEZ SERCA – O „wizjach” s. Faustyny i fałszywym miłosierdziu


Przesłanie:  Bezwarunkowe miłosierdzie

Zacznijmy od tego że przez większość katolików miłosierdzia Boże jest dziś rozumiane źle. Wielu powie (wiele razy już się z tym spotkałam) że miłosierdzie jest ważniejsze od sprawiedliwości Bożej. Otóż nie może być ważniejsze, bo nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości Bóg nam nie powie: Słuchaj, nie zasłużyłeś na niebo bo jesteś grzeszny, ale tam cię zabiorę, tak jak swoich największych świętych którzy ofiarowali mi całe życie. Przeczy to Bożej sprawiedliwości, aby jedni i drudzy byli traktowani tak samo. Sprawiedliwość nagradza za dobro a za zło karze. Najpierw musi więc być sprawiedliwość, a potem miłosierdzie. Kary których docześnie nie odpokutowaliśmy czekają nas w czyśćcu. Myli się ten kto myśli że to błahostki. Przeczy temu cała nauka katolicka. Wiele wyjaśniający tekst o fałszywym miłosierdziu można znaleźć TUTAJ. Każde pomijanie zadośćuczyniania za nasze grzechy, każde milczenie o pokucie i nawróceniu powoduje że przekazujemy fałszywy obraz Bożego miłosierdzia.

Dlatego temat miłosierdzia wg s. Faustyny i jej „wizji” zaczynam od tego cytatu z Dzienniczka:

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam je przez życie całe… a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość” (Dz. 1075)

Jak bez trudu można zauważyć, przeczy to samemu faktowi że Bóg za dobro wynagradza a za zło karze.  Fragment mówi że sprawiedliwości można uniknąć, wystarczy ufać. Ufaj a nie będziesz sądzony- to herezja. Jeśli ktoś pyta skąd powszechne mniemanie o bezwarunkowym miłosierdziu, to jest to jeden z cytatów którzy teologowie modernistyczni tak objaśniają.

Na tym samym polega protestanckie myślenie: „Zgrzeszyłem, ale Jezus sam zadośćuczynił za mnie więc to wystarczy. Zostałem zbawiony”. „Katolik” mówi : Zgrzeszyłem i pewnie nadal będę grzeszył ale ufam Jego miłosierdziu i to wystarczy. On mi to obiecał zbawienie”  Otóż nie: to nie wystarczy, bo i my sami musimy się ze swej strony przyczynić do zadośćuczynienia. Żal za grzechy, upokorzenie się połączone ze spowiedzią, oraz pokuta to wymagania Pana Boga. Tak uczy Kościół Katolicki. 

Zawierzenie miłosierdziu Bożemu w formie propagowanej przez modernistów na podstawie pism s. Faustyny  skłania do przekonania, że ​​nie powinno się walczyć z własnymi grzechami, słabościami i pokusami szatana, a jedynie ufać miłosierdziu. Ufaj a ominie cię sprawiedliwość, bo to zaufanie ma wystarczyć, aby wykorzenić wszelkie grzechy i skłonności i zapewnić człowiekowi wieczne zbawienie. 

„Pragnę, aby te dusze odznaczały się bezgraniczną ufnością w Moje miłosierdzie. Uświęceniem takich dusz Ja Sam się zajmuję, dostarczę im wszystkiego, czegokolwiek będzie potrzeba dla ich świętości. Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma.” (Dz. 1578)

Dwa sztandarowe cytaty z Dzienniczka mówiące co robić aby osiągnąć zbawienie. Gdzie mowa o pozostałych wymaganiach o których naucza Kościół? Może dlatego na forach społecznościowych tak często można spotkać używane pod wszelkimi pobożnymi obrazkami, czy prośbami o modlitwę słowa: „Jezu ufam Tobie”. Tyle że są to tylko „zaklęcia”, jeśli nie wiążą się z wymienionymi wyżej warunkami modlitwy zadośćuczynienie i pokuty. Bóg nie pozwoli z siebie drwić.

Wracając do s. Faustyny. Im więcej wnika się w temat jej „objawień” tym większy jest chaos . Tekstów krytycznych prawie nie ma. Jakiekolwiek próby wyjaśniania wątpliwości, co do słów i wizji, kończą się tłumaczeniami że s. Faustyna „to była prosta kobieta”, pisała jak umiała, wiec trzeba pobłażliwie patrzeć na błędy teologiczne wynikające, rzekomo, z jej niepoprawnego, niejasnego  sposobu wyrażania się itp.

Przecież zawsze błędy i herezje były powodem do zakazywania zawierających je tekstów. Dlatego Święta Kongregacja Świętego Oficjum zakazała rozpowszechniania treści z dzienniczka wciągając go na Indeks. Stwierdzono:

” 1. należy zakazać rozpowszechniania obrazów i pism, które przedstawiają nabożeństwo Miłosierdzia Bożego podług form przedstawionych przez tęże siostrę Faustynę;
2. roztropności biskupów zostawia się obowiązek usunięcia wspomnianych obrazów, które przypadkiem mogłyby już być wystawione dla kultu.”

Potem problem zniknął jak za pomocą czarodziejskiej różdżki bo modernistom z pewnością nie chodzi o czystość wiary i przekazywanej doktryny.

W modernizmie który z zasady są ściekiem wszystkich herezji działa to odwrotnie. Zamiast rozwagi i logicznego rozumowania mamy sekciarskie zachowanie które spotkałam nawet u kapłanów. Logiczne wnioski a nawet wątpliwości dla niektórych są herezją.

Więc s. Faustyna nie umiała poprawnie wyrazić przeżyć. W takim razie nasuwa się pytanie, czy już to nie jest godne najwyższego zaniepokojenia? Proste i niewykształcone dzieci z Fatimy, czy św. Bernadetta z Lourdes, albo Św. Katarzyna Alacoque potrafiły w sposób jasny wyrazić przekaz zesłany od Boga. Tu mamy się domyślać a raczej ktoś się „domyślił” za nas i dzienniczek „poprawił” tak że nie ma co marzyć o zapoznaniu się z oryginałem, ponieważ publicznie jest dostępnych tylko kilka zdjęć z rękopisu. Nie mamy możliwości zbadać czy wszystko to nie zostało zredagowane ( czytaj naciągnięte ) do celów kultu. Mamy „ufać”, choć tym bardziej podejrzane jest ukrywanie oryginału skoro, niektórzy świadomi że „Dzienniczek” był umieszczony na Indeksie Ksiąg Zakazanych, twierdzą że stało się to przez nieporozumienia, złe tłumaczenia itp. Śmieszne wyjaśnienia. Tak się tłumaczą zwolennicy wszystkich fałszywych orędzi jeśli ktoś wytyka błędy. Najpopularniejsza książka na świecie, a nie wiadomo co zawiera rękopis. No i nie ma kompetentnych by go przetłumaczyć. Sam ks. Sopoćko w swoich wspomnieniach stwierdza, że kiedy kazał Faustynie podkreślać w Dzienniczku tylko to, czego była pewna że nie jest wytworem jej wyobraźni a czymś nadprzyrodzonym, pominęła wiele wspomnień z przeszłości. Natomiast katolikom nie wolno poddawać niczego wątpliwość. Indeks już nie istnieje a Dzienniczek nadal  jest „zakazany”. Tyle że przez modernistów którym posłużył za fundament nowej religii.

Tyle błędów teologicznych i dwuznaczności powinno dyskwalifikować takie wizje, a tymczasem są snute różne naciągane teorie żeby „Dzienniczek” uwiarygadniać. Można dojść do wniosku że Pan Bóg chciał nam utrudnić zadanie (co jest absurdem) wprowadzenia kultu Miłosierdzia i wybrał do tego s. Faustynę, która swoją misje wykonała w sposób budzący wiele kontrowersji.

 

Owoce

Popatrzmy na owoce. Jakie są owoce wprowadzenia w życie tego kultu w takiej formie (dzienniczek, obraz)?. Czyż nie doprowadziło to do upowszechnienia potępianego teraz (nawet przez niektórych kapłanów modernistów) fałszywego miłosierdzia? Czy nie jest kolejnym owocem fakt „podmienienia” obrazów i kultu Najświętszego Serca Jezusa na obrazy i kult „fałszywego miłosierdzia” BEZ SERCA? A modlitwy różańcowej na koronkę? Słusznie ktoś zauważył że propagowana przez s. Faustynę koronka do Bożego Miłosierdzia jest polecana nawet przez kapłanów jako mająca większą „moc” niż Różaniec święty. Sprytne posunięcie żeby  modlitwy różańcowej oduczyć.

Matka Boża z Fatimy i w każdym innym objawieniu uznanym oficjalnie przez Kościół mówi: Odmawiajcie różaniec! Wiele dusz idzie do piekła, więc trzeba pokutować i się modlić. Ostrzega przed karą Boską. A kilkanaście lat póżniej rzekomo Pan Jezus z „wizji” Faustyny mówi, że otwiera przed nami nieskończone miłosierdzie, wystarczy ufać i odmawiać koronkę. Tuż przed wyniszczającą świat wojną światową jako dowód miłosierdzia zapewne, a nie kary dla pogrążonej w coraz większych grzechach ludzkości.  Nikt tu sprzeczności nie widzi. Logika jest zakazana w modernistycznej sekcie.

Bez serca

Nie tylko dosłownie, ponieważ Najświętsze Serce zniknęło z wizerunków Jezusa, ale widząc efekty głoszonego fałszywego miłosierdzia należy stwierdzić że podał nam je do wierzenia nie Jezus Chrystus, ale jakiś byt bez serca, który zamiast do zbawienia wabi nas do fałszywych obietnic, na których końcu czeka potępienie dla tych którzy bezkrytycznie uwierzą.

Św. Małgorzata Maria Alacoque pisze „Dał mi potem poznać, że wielkie pragnienie by ludzie doskonalej Go miłowali, skłoniło Go do poświęcenia zamiaru, aby im objawić Swe Serce, otwierając dla nich wszystkie skarby miłości, miłosierdzia, łaski, uświęcenia i zbawienia, jakie w sobie zawiera, żeby ubogacić obfitością Boskich skarbów, których Źródłem jest Jego Najświętsze Serce.

Jezus objawił swoje Najświętsze Serce jako źródło miłosierdzia i wszelkich łask, a przed największa wojenną tragedią zmienił zdanie i ta „obfitość Boskich skarbów” okazała się gdzie indziej. Jakby powiedział: Na tamto nie liczcie, tu macie coś ciekawszego. 

 Warto się przyjrzeć co mamy w zamian i jakie są owoce tej zamiany.

Jezus z wizji (na obrazie) s. Faustyny jest BEZ SERCA! a Miłosierdzie mamy, właśnie dzięki Najświętszemu Sercu. Krzyż na obrazach widoczny nad Najświętszym Sercem Jezusa, ma nam przypominać skąd wypływa to Miłosierdzie, jaka jest cena za nasze grzechy. Jest krzyż, a więc ma być żal i zadośćuczynienie. Nie ma miłosierdzia bezwarunkowego. 

Musimy zadośćuczynić za nasze grzechy i grzechy całego świata. O tym mówią objawienia w Paray-Le-Monial i potem w Fatimie, w których MB poważnie ostrzegała przed karami jeśli nie posłuchamy Jej słów. Nie posłuchaliśmy, a nawet gorzej, wkroczyliśmy w jeszcze gorsze błędy.

Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność” mówił Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii, a teraz  gdy niewdzięczność przechodzi wszelkie granice mamy orędzia o miłosierdziu wykluczającym sprawiedliwość, powszechną opinię że, miłosierdzie jest „ważniejsze” od sprawiedliwości. Taki „bonus” od Pana Boga na nasze grzeszne czasy...

Ufasz w zbawienie bez, żalu pokuty i nawrócenia? Grzesz ile chcesz, żałować nie musisz bo jest miłosierdzie? Słowa „Jezu ufam Tobie” wypisane pod obrazem z wizji. s. Faustyny, mimo ich słuszności samych w sobie, stały się hasłem mającym nas utwierdzać w przekonaniu bezpiecznego „miłosierdzia mimo wszystko”. Niestety nie wystarczy powiedzieć „Jezu ufam Tobie”, skoro nasze życie świadczy o czymś zupełnie innym. To nie jest magiczne zaklęcie.

 

„Ten” obraz

Mówiąc o obrazie namalowanym wg opisu Faustyny, trudno nie wspomnieć że wizerunek był błogosławiony i zatwierdzony przez ks. Sopoćkę który osobiście do niego pozował. Jak wiadomo wizerunek nie podobał się Faustynie. A Chrystus wg relacji Faustyny powiedział: „Pragnę, aby ten obraz był czczony najpierw w Twojej kaplicy, a potem przez cały świat”  i „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie „. Chodzi o „TEN” konkretny obraz a nie inny podobny. Ten czczony w kaplicy! Jak wiadomo na świecie rozpowszechnił się inny wizerunek „Jezusa Miłosiernego”, więc wygląda na to że wierni nie za bardzo przejęli się akurat tymi słowami.

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie TEN obraz, nie zginie”.

Te słowa oznaczają jakby obraz był jakąś dodatkową drogą zbawienia oprócz tego co zostawił nam Pan Jezus w Ewangelii. Obrazów Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wiele. Każdy czciciel wie że Kościół uczy aby mieć nabożeństwo do Serca Jezusa a nie do konkretnego wizerunku. Możesz go nawet w domu nie mieć z jakichś przyczyn i nie oznacza to że w sercu Go nie czcisz jeśli spełniasz warunki o których Pan Jezus mówił św. Małgorzacie. Tutaj mamy warunek: Ten obraz czcić! Inaczej możesz nie dostąpić zbawienia… A przy tym czci się nie „ten” obraz, tylko taki który uznaje się za „odpowiedniejszy”, może ładniejszy. Wszystko kwestia „odczuć”.  Esencja modernizmu… 

Jeszcze na koniec tych porównań te słowa św. Małgorzaty :

To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”

Więc znowu pytam: Czy Pan Jezus zmienił zdanie i kazał schować do lamusa to co wcześniej powiedział? Kto dziś czci Najświętsze Serce i stosuje się do słów Jezusa przekazanych św. Małgorzacie. Czy ktoś „bez serca” nie chciał i nie odebrał wielu katolikom ratunku na „ostatnie czasy”?

Dziesiątki razy widziałam w czyimś portfelu wiadomy obrazek. Ani razu wizerunku Pana Jezusa z Otwartym Sercem…

 

Dzienniczek

A teraz, dla przykładu  kilka herezji zapisanych w „Dzienniczku” mających tylko udowodnić że Święte Oficjum nie bez przyczyny umieściło go na Indeksie Ksiąg Zakazanych i że dekret Świętej Kongregacji Świętego Oficjum z 19.XI.1958 r. twierdzący że: „Przeżycia s. Faustyny ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nie mają źródła nadprzyrodzonego.” nie były bezpodstawne. Można to stwierdzić nawet jeśli mamy dostępne tylko poprawione wersje „Dzienniczka”

 

Oto cytaty:

 • „Teraz wiem, że nie dla łask i darów mnie miłujesz, ale Moja Wola droższa ci jest niż życie. Dlatego jednoczę się z tobą tak blisko, jak z żadnym innym stworzeniem.” (Dz. 707)

Mamy wierzyć Pan Jezus zjednoczył się bardziej z S. Faustyną niż z Najświętszą Maryją Panną? Też była Jego stworzeniem… Czy Matce Bożej była mniej droga wola Jej Syna, że mniej się z Nią jednoczył niż z s. Faustyną?

 

 • „od dziś nie lękaj się sądów Bożych, albowiem sądzona nie będziesz.” (Dz. 374)

Zgodnie z nauką Kościoła nikt (nawet święci) oprócz NMP, nie jest wolny od Sądu Bożego. Czy możliwe jest pielęgnowanie przez Pana Jezusa w siostrze Faustynie takiego spojrzenia na siebie, które prowadzi do coraz większego poczucia wyjątkowości i pychy? Pycha to domena szatana.

 • I rzekł mi Pan Jezus: Nie płacz. Jesteś tym świętym. ” (Dz. 1650)

Są to słowa wypowiedziane do s. Faustyny po jej „żalach” iż zakon nie ma własnego świętego. Czy św. Teresa od Jezusa, albo Jan od krzyża, wielcy mistycy Kościoła przyjęliby coś takiego za prawdziwe?

 •  „ Córko Moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat piękniejszy od tego, a resztę dni w nim przeżyjesz”. (Dz. 587)

Jak ktokolwiek rozsądny może sobie wyobrazić, że Pan Jezus obiecuje stworzenie człowiekowi specjalnego, wyjątkowego  świata skoro nie ofiarował tego nawet swojej Najświętszej Matce? To stwierdzenie poza wszystkim jeśli byłoby spełnione oznaczało zabranie Faustyny z tego nędznego świata, a tym samym pokrzyżowanie samych planów rzekomego „Jezusa” w których Faustyna odgrywała największą rolę. Jeśli wtedy powiedziałaby „chcę” to znaczyłoby że jej wola jest ważniejsza od woli Bożej. W takie „wizje” może uwierzyć tylko umysł przekonany o swojej wyjątkowości więc poddany pochlebstwom szatana.

Jest więcej takich słów mających utwierdzać w s. Faustynie poczucie wyjątkowości:

 • Dał mi zrozumieć, ze wiernie wypełniłam wszystkie życzenia Boga i w ten sposób znalazłam laskę w oczach Jego

Faustyna jest pouczana przez Maryję  że jak Ona uzyskała wyjątkową łaskę!  Twierdzi też wiele razy , że jest przedmiotem szczególnej chwały i upodobania Boga:

 • Pan dał mi poznać, że cała tajemnica zależy ode mnie… Czułem, że Bóg czeka na moje słowo, na moją zgodę”
 • Jesteś zaszczytem i chwałą Mojej Męki”. (Dz. 282)
 • Masz wielkie i niezrozumiałe prawa nad Moim Sercem” (Dz. 718)
 • „W tym momencie dał mi Pan poznać, jak zazdrosny jest o moje serce”, Dz. 1542)
 • Wiedz, Moja córko, że jedno twoje spojrzenie skierowane na kogoś innego zraniłoby Mnie bardziej niż wiele grzechów popełnionych przez inną osobę”. , Dz. 588)
 • Umiłowana perła Mojego serca, widzę twoją miłość tak czystą, czystszą niż miłość aniołów”  (Czy grzeszny człowiek może kochać miłością czystszą od miłości aniołów?)
 • Moja córko, twoje serce jest Moim niebem”. (Dz. 238)
 • Ze względu na ciebie błogosławię świat
 • Moja córko, moja radość polega na zjednoczeniu się z tobą”. (Dz. 954)

Te wszystkie zapewnienia doprowadziły Faustynę do niebezpiecznego przekonania o własnej świętości za życia , i do poczucia że włada nad światem:

 • „…pewnego razu pewna osoba cierpiała z powodu mojej świętości” (Dz. 1571)
 • Wydaje mi się, że cały świat mi służy i jest ode mnie zależny”. (Dz. 195)
 • „Bóg dał mi poznać wielkość mego przeznaczenia” (Dz. 1410)
 • Czułem, że wszystko, co istniało, było wyłącznie moje” (Dz. 1279)
 • Są chwile, które mi daje Jezus w duszy zrozumieć, a wtenczas wszystko, cokolwiek istnieje na ziemi, jest mi na usługi: przyjaciele i wrogowie, powodzenie i przeciwności; wszystko, czy chce, czy nie chce, służyć mi musi. ”(Dz. 1720)

Żaden święty nie został tak wyróżniony jak Faustyna. Nie ma też ani jednego  świętego w Kościele tak pełnego samouwielbienia i przekonania  o własnej wyjątkowości jak to widać u Faustyny. Jest to sprzeczne z samą istotą świętości.

 • Teraz mogę być w pełni użyteczna dla Kościoła przez swoją osobistą świętość” (Dz. 1364)

Każdy o zdrowych zmysłach na pewno też widząc Dzieciątko biegające po ołtarzu jak to opisuje Faustyna, uznał by to za zjawisko wątpliwego pochodzenia.

Chwilę później Dzieciątko Jezus z radością pobiegło na środek ołtarza”, (Dz.  677)

Ale jeśli można wierzyć że Dzieciątko siadało na kolanach Faustyny to można w omamy z potrójnym wyskakiwaniem Hostii z tabernakulum.

 • I wyszła Hostia z Tabernakulum i spoczęła na rękach moich, a ja z radością włożyłam ją do Tabernakulum. Powtórzyło się to drugi raz, a ja uczyniłam z nią to samo, jednak powtórzyło się to trzeci raz, ale Hostia przemieniła się w żywego Pana Jezusa i rzekł do mnie Jezus: „Ja dłużej tu nie zostanę”, a w duszy mojej nagle obudziła się moc miłości ku Jezusowi i powiedziałam – a ja nie puszczę Cię, Jezu, z domu tego. I znowu znikł Jezus, a Hostia spoczęła na rękach moich. Znów włożyłam ją do kielicha i zamknęłam w Tabernakulum

Scena tak absurdalna i podejrzana że powinniśmy się za głowy złapać bez namysłu. W dodatku wzbudzająca śmieszność. Pan Jezus i jakieś przekomarzanie się, czy dziecięce „igraszki” na dłoniach s. Faustyny? Kościół Katolicki naucza od wieków, że tylko konsekrowane dłonie kapłańskie mogą dotykać Ciała Chrystusa! a ta „wizja” wygląda na zwiastun nowej nauki w tym względzie. Siostra Faustyna prekursorką Komunii do rąk… Tak to wygląda i już to jedno wystarczyło by te wizje odrzucić. A jednak wszystko się „odmieniło” dzięki modernistom w Kościele i  „objawienia” upowszechniono.

 

Dwie „święte”.

Nie bez znaczenia jest że s. Faustyna Kowalska nie była pierwszą zakonnicą która otrzymała „wizje” o boskim miłosierdziu. Niewielu ma świadomość że kilkadziesiąt lat wcześniej Kościół Katolicki ekskomunikował Feliksę Kowalską. Była pierwszą kobietą potępioną przez Kościół.  W wyniku tego jej zwolennicy odcięli się od KK i założyli sektę mariawitów. Mariawici dla których ekskomunikowana Kozłowska jest świętą uznali “objawienia” dane s. Faustynie  za kontynuację “objawień” danych wcześniej Kozłowskiej, i obie kobiety uznają za święte. Zapiski Kozłowskiej są oprócz Pisma Św. głównym źródłem wiary mariawitów. To samo można powiedzieć o posoborowych katolikach. Faustyna stała się największym autorytetem po Janie Pawle II, który jej „wizje” wydobył na światło dzienne  i doprowadził do ogłoszenia świętą.

W 1893 roku w Płocku Maria Franciszka Kozłowska (imiona zakonne) otrzymała „objawienie” Dzieła Wielkiego Miłosierdzia i polecenie zorganizowania Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Bóg wg Kozłowskiej okazując swoje miłosierdzie wskazywał ratunek dla grzesznego świata we czci Najświętszego Sakramentu i wzywaniu Nieustającej Pomocy Maryi. Zgromadzenie Mariawitów i sióstr mariawitek miało zająć się rozszerzaniem tej czci.

Analizując tekst Kozłowskiej można wręcz odnieść wrażenie jakby zdania pochodziły wprost z Dzienniczka. Można przypuszczać że Faustyna przebywając w Płocku słyszała o Kozłowskiej i mariawitach którzy mieli tam siedzibę, a nawet zetknęła się z samym tekstem jej „orędzi”. 31 lat później również w Płocku historia się powtarza. Faustyna spisuje przeżycia w Dzienniczku. Podobieństwo treści jest uderzające, więc można uznać że została zainspirowana. Jeśli nie do „tworzenia” samych wizji, to do sposobu odpowiedzi na nie. Miała pewne wyobrażenie jak wszystko opisywać. Faustyna jak sam mówi chciała zostać wielkim świętym: „Jezu mój, Ty wiesz, że od najmłodszych lat chciałem zostać wielkim świętym” (Dz.1372). Jej pragnienie zostało wykorzystane. Szybko uznała że Bóg nie może bez niej żyć :

 • Nie umiem żyć bez Boga, ale czuję, że i Bóg nie może zaznać szczęścia beze mnie: choć absolutnie Sam sobie wystarcza. . . (Dz. 1120) 

A nawet dał jej udział w odkupieniu świata (!):

 • Daję ci cząstkę w Odkupieniu rodzaju ludzkiego (Dz, 310)

Jest tylko jedna zasadnicza różnica między obiema zakonnicami. S. Faustyna nie popełniła błędu Kozłowskiej, potępionej przez Kościół w 1906 roku, kiedy to św. Pius X wydał encyklikę Tribus circiter na temat herezji Kozłowskiej i sekty mariawitów. Drugie „podejście” do głoszenia „dzieła miłosierdzia” było roztropniejsze. Zupełnie inaczej niż Kozłowska i jej sekta która już w latach 20 tych zaczęła wyświęcać kobiety na „kapłanki” i błogosławić małżeństwa pomiędzy księżmi a zakonnicami, s. Faustyna wydaje się (w pewnym sensie) pokorniejsza względem Kościoła. Pycha i pewność Kozłowskiej co do jej „wizji” skazała jej „misję” na niepowodzenie. Choć nawet trudno to nazwać niepowodzeniem skoro doprowadziła do schizmy w Kościele.  Aby „dopiąć swego” wybranie sobie siostry Faustyny za głosicielką fałszywego miłosierdzia było jak widać ruchem skuteczniejszym. Trzeba było tylko trochę poczekać aby wszystkim katolikom zaszczepiono fałszywe nauki.

Franciszka Kozłowska, w swoim „Dziele Wielkiego Miłosierdzia” pisze:
W roku 93, dnia 2 sierpnia, po wysłuchaniu Mszy Świętej i przyjęciu Komunii Świętej, nagle zostałam oderwana od zmysłów i stawiona przed majestatem Bożym – Niepojęta światłość ogarnęła moją duszę i miałam wtedy ukazane: ogólne zepsucie świata i ostateczne czasy potem rozwolnienie obyczajów w duchowieństwie i grzechy, jakich dopuszczają się kapłani. – Widziałam sprawiedliwość Boską wymierzoną na ukaranie świata i miłosierdzie dające ginącemu światu, jako ostatni ratunek, cześć Przenajświętszego Sakramentu i pomoc Maryi. Po chwili milczenia przemówił Pan: „Środkiem szerzenia tej czci, chcę, aby powstało zgromadzenie kapłanów pod nazwą mariawitów; hasło ich ” Wszystko na większą chwałę Bożą i cześć Przenajświętszej Panny Marii.” Zostawać będą pod opieką Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, bo jako są nieustanne wysiłki przeciwko Bogu i Kościołowi, tak jest potrzebna nieustająca pomoc Maryi.”

Wszystko wydaje się być bardzo chwalebne i słuszne, a nawet powody rzekomych boskich wizji zgodne z rzeczywistością. Więc niuansami i nieścisłościami wg modernistów nie ma się sensu przejmować. Takie jest dzisiaj podejście do różnych „orędzi”. Łatwo zakłada się że pochodzą od Boga. Na przykładzie Kozłowskiej widać jak bardzo to zgubne.

W Dziele Kozłowskiej i Dzienniczku Faustyny jest bardzo wiele podobieństw. Pomijając ogólną wymowę która jest ta sama, są jeszcze uderzające podobieństwo w wypowiedziach mających przekonać „wizjonerki” o ich wyjątkowości.

Kozłowska pisze rzekome słowa Jezusa:

Po Najświętszej Pannie nikt tak nie wypełnił woli mojej, jak ty ją wypełnisz” (Dzieło, str. 47)

Ze wszystkich łask, jakimi cię obdarzam, największą jest ta, że jak Najświętsza Panna wyjęta jest spod grzechu, tak ty wyjęta jesteś spod namiętności; tą drogą, jaką cię prowadzę, dotąd żadnej duszy nie prowadziłem, a podobieństwa swego szukaj w Najświętszej Pannie

Siostra Faustyna mówi w Dzienniczku podobnie, że odkąd stała się Oblubienicą Jezusa żadne pokusy jej nie dręczyły.

„Po Najświętszej Pannie nikt tak nie wypełnił woli mojej, jak ty ją wypełnisz”

Ten jest węzeł mój małżeński z tobą na wieki

Podobieństwa między obiema zakonnicami żyjącymi w tym samym czasie są zaskakujące. Jedna podawała się za „matkę miłosierdzia” druga za „sekretarkę miłosierdzia”. Obie uznawały że cieszą się nadzwyczajnym wybraniem przez Boga. Franciszka pisała że została „opatrznościowo dana dla zbawienia świata, który ma zginąć”, Faustyna usłyszała: „Przygotujesz świat na ostateczne przyjście Moje”. Obie czuły się nadzwyczajnie oświecone przez Boga i przekonane o wyjątkowości.  

Można to wszystko podsumować jednym zdaniem. Kozłowska uznawała się „małżonką Chrystusa” a Faustyna czuła „Oblubienicą”. Najwyraźniej rzekomy „Jezus” ten „węzeł małżeński” zawiązał z obiema zakonnicami i obie były wyjątkowymi jak świadczą cytaty „perłami serca” i z obiema duszami łączył się tak samo „ściśle”. Do takich wniosków można dojść podsumowując oba „objawienia”.

Jakby absurdów było mało, to coraz częściej w ramach ekumenizmu pojawiają się głosy kapłanów i teologów sugerujących prawdziwość objawień Kozłowskiej a Faustynę za kontynuatorkę „Dzieła miłosierdzia”. : „Nieszczęśliwie się złożyło, bo objawienia siostry Kozłowskiej mogły być autentyczne, a postulaty mariawitów – kult Najświętszego Sakramentu, Boże Miłosierdzie, naśladowanie życia Maryi, rzeczywiście mogły służyć reformie duchowieństwa, która by się wtedy bardzo przydała” – stwierdził dr Marek Kita z Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (zaangażowany we wspólnotę Chemin Neuf). Najwyraźniej bez znaczenia są wszelkie „dziwactwa” proponowane przez Kozłowską. M.in połykanie maleńkich obrazków z wizerunkiem Maryi, jako swoisty „sakrament maryjny”, czy udzielanie chrztu „W imię Ojca, Syna, Ducha Św. i mateczki” . Doktor teologii uważa że „mateczka” Kozłowska heretyczką nie jest. A ks. dr. Wojciech Różyk, absolwent KUL w w ramach „przygody intelektualnej” napisał przychylną książkę o Mateczce aby „dialog Kościoła ze Starokatolickim Kościołem Mariawitów zyskał „mocny punkt odniesienia”.

Modernistom bliżej do schizmatyków i ich „świętych” niż to Tradycji Kościoła.

 

Wniosek

Na koniec jeden wniosek. Ktoś może odpowie, że przecież w Dzienniczku s. Faustyna pisze o piekle i karach za grzechy, jest tam wiele pięknych fragmentów mówiących o miłości do Pana Boga itd.  Ale pytanie jest inne. Co to zmienia skoro główne przesłanie jest niezgodne z nauką Kościoła? Że miłosierdzie należy się każdemu, że jest dostępne bez wysiłku z naszej strony. Wystarczy w nie wierzyć i powiedzieć „Jezu ufam Tobie”. Zasadą szatana jest by prawdą, nawet przytłaczającą ilością prawdy uwiarygadniać kłamstwo. Z pewnością nawet moderniści nie promowaliby dzienniczka gdyby nie było w nim żadnych prawd katolickich. Ich domeną jest mieszanie prawdy z kłamstwem, niedomówienia i relatywizm.

Modernizm zaoferował nowy kult. W opozycji do już istniejącego nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Szczególnie to widać gdy się popatrzy na obietnice które Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dotyczące czcicieli Jego Serca:

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

W tym nabożeństwie „obowiązuje” nasz wysiłek, Pierwsze Piątki, pokuta i zadośćuczynienie, ale łaski są przeogromne. W zamian za to, co dostaliśmy od modernistów? Zaklinanie rzeczywistości zdaniem „Jezu ufam Tobie”. 

Czy zdajemy sobie sprawę jak wielką krzywdę wyrządzono tym którzy uwierzyli że to wystarczy? Że miłosierdzie nam się należy?… Krzywdę która kosztuje, być może wieczne potępienie, jeśli żyją i umierają bez żalu za grzechy i spowiedzi… Bóg chce nas ratować, ale nie zrobi tego bez nas.

Na cały świat rozeszła się „Iskra z Polski” – wizerunki „Miłosiernego Jezusa” u tych samych „katolików”, którzy wyrzucili Sakrament Pokuty ze swojego życia. W kościołach na świecie nie ma konfesjonałów, ale obraz „Jezu ufam Tobie”- niemalże ikona popkultury, jest prawie w każdym kościele. Zastąpił wizerunki z Najświętszym Sercem Jezusa, a wraz z nimi odszedł Jego kult.

 

„Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?»
Albowiem Pan jest cierpliwy.
Nie bądź tak pewny darowania ci win,
byś miał dodawać grzech do grzechu.
Nie mów: «Jego miłosierdzie
zgładzi mnóstwo moich grzechów».
U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość,
a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości” (Syr 5, 4-7).

 


Agnieszka Szaroleta

 

Ufają więcej czartowi, niż Bogu – O fałszywej nadziei w miłosierdziu Bożym (A. Liguori)
Czym jest fałszywe Miłosierdzie?


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

27 odpowiedzi na „„JEZUS” BEZ SERCA – O „wizjach” s. Faustyny i fałszywym miłosierdziu”

 1. Awatar Arkadiusz Niewolski

  Była ona następczynią mateczki Kozłowskiej wyklętej imiennie przez Papieża św Piusa X. W Zgromadzeniu Mariawitów które uznało kozłowską za świętą za życia panuje przekonanie że Faustyna mówiła to samo co Kozłowska Oni nazywają to Teologia Miłosierdzia Bożego. Konrad Rudnicki z tego zgromadzenia mówi o tych zjawach tak: „mamy tu do czynienia z powtórzeniem tego samego objawienia – z tą różnicą, że objawienie dane naszej Założycielce wydaje się bardziej podstawowe.” Między innymi dlatego została zakazana Faustyna i to niejednokrotnie bo mówiła to samo co Kozłowska której brednie uznano za szatańskie .Zjawy Feliksy Kozłowskiej opisuje się jako Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. Faustyna nazywała siebie sekretarką Bożego Miłosierdzia..Nawet miejsce tych objawień ich łączy – Płock. Można bardzo dużo pisać na ten temat ale jak ktoś chce to znajdzie w internecie.Prawda wyzwala to są tylko fakty. Faustyna to jest podstawa modernizmu, po to zrobiono ją święta a tak na zakończenie :

  … nauczanie, które demony przekazują swoim prorokom, zawiera prawdy, które czynią je łatwiejszym do przyjęcia. Rozum bowiem pozwala się pozorami prawdy doprowadzić do fałszu, podobnie jak wola skłania się do złego, które ma pozory dobra” (Św. Tomasz z Akwinu, Sum.th. II-II, 172,6)

  Polubienie

 2. Awatar Kazanie o św. Małgorzacie Marii Alacoque – Niewolnik Maryi

  […] „Serce Jezusa, czy Jezus bez Serca?” – O dwóch wizjach Miłosierdzia Bożego […]

  Polubienie

 3. Awatar zu
  zu

  Z calym szcunkiem dla uczonych ale przeciez promienie milosierdzia Bozego na obrazie wypywaja wlasnie z serca. Moze nie jest ono tam namalowane ale chyba kazdy sie zgodzi ze w tym miejscu jest serce wiec to sie rozumie samo przez sie. „O krwi i wodo ktoras wyplynela z NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO…”
  Ja ososbiscie nie znajduje w dziennieczku slow „wybaczam wszystko bez pokuty” ale „nie obawiaj sie zblizyc do mnie ” a to co innego. Ja te slowa odbieram jako zachete do spowiedzi wlasnie, ja ktora po 20 latach poszlam do spowiedzi bo wlasnie balam sie Pana Boga. Nie rozumiem skad bierze sie inna interpretacja slow Faustyny.

  Problem ze slowem pisanym jest taki ze mozna sobie go interpretowac jak sie komu podoba. To samo robi sie z Pismem swietym wiec kazdy czyta co tak naprawde chce i uwaza.
  Co do odrzucenia objawien…historia Kosciola pokazuje ze bardzo wielu mistykow i objawien przechodzilo trudnosci ,to jest pewnien rodzaj oczyszczenia dla wizjonerow w tym wypadku bylo to rowniez oczyszczenie ks. Sopocki.

  To ze modernisci przeksztalcaja i wykorzystuja luki nie znaczy ze objawienie jest falszywe to tylko znaczy tyle ze czlowiek jest w stanie zrobic wszystko zeby osiagnac swoj cel a w tym wypadku celem bylo przeforsowanie swojej interpretacji milosierdzia Bozego.

  Polubienie

  1. Awatar Agnieszka Szaroleta

   „To ze modernisci przeksztalcaja i wykorzystuja luki nie znaczy ze objawienie jest falszywe to tylko znaczy tyle ze czlowiek jest w stanie zrobic wszystko zeby osiagnac swoj cel a w tym wypadku celem bylo przeforsowanie swojej interpretacji milosierdzia Bozego.”

   Może właśnie po to zostało to rozpowszechnione żeby dawało pole do takich interpretacji. Szatan jest inteligeniejszy od nas i wie jak manipulować. Gdyby wszystko w tekście było złe czy jednoznaczne nikt by się nie ośmielił tego propagować.  Dwuznaczności i pola do nadinterpretacji jest dużo , nie mówiąc już o wspomnianych fragmentach które sprawiły iż przez to od razu dzienniczek został odrzucony i trafił na indeks ksiąg zakazanych. Nie ma to nic wspólnego z oczyszczaniem s. Faustyny. Zresztą słowa w dzienniczku rzekomo wypowiedziane przez Jezusa że Faustyna jest świętą albo że „ze względu na ciebie błogosławię światu” porównując s. Faustynę z Matką Bożą albo jeszcze bardziej wywyższając to kompletna herezja. Zdaje sobie Pani sprawę co te słowa znaczą?  Wbijały Faustynę w pychę (być może ukrytą) czego chyba Pani nie zauważa. Bóg tak nie działa. Dlatego KK na podstawie takich czynników rozeznaje czy objawienia mają charakter nadprzyrodzony i boski czy są oszustwem człowieka, szatana czy chociażby produktem umysłu tzw. wizjonera.  Widziała Pani takie dwuznaczności w pismach np Św, Teresy od Jezusa czy w jakichkolwiek innych zanim moderniści zaczęli rządzić Kościołem?

   „Problem ze slowem pisanym jest taki ze mozna sobie go interpretowac jak sie komu podoba. To samo robi sie z Pismem swietym wiec kazdy czyta co tak naprawde chce i uwaza.”

   To jest właśnie domena modernistów.- dwuznaczność pozostawiająca pole do interpretacji. Dlatego tradycyjna nauka KK została wyrugowana przez modernistów, bo zgodnie tą nauką  nie byłoby możliwe interpretowanie sobie po swojemu Pisma Św. czy propagowanie kontrowersyjnych tekstów. Jakie są tego efekty sama Pani widzi. Broni się zła bo jest w nim „dobro”. A co z „Niech mowa wasza będzie: tak – tak, nie -nie, a co nadto jest od złego pochodzi”? Wizji, objawień i orędzi to nie dotyczy?

   A co do Serca Jezusa, skoro domyślnie ono tam jest „co się rozumie samo przez się” to kto dziś czci Serce Jezusa? Dlaczego proporcje są takie? Przecież logiczną konsekwencją promocji Faustyny jest zapomnienie o orędziach Św. Małgorzaty i o tym co Jezus w nich przekazał. Co do reszty argumentów to nie będę się powtarzać. Jeśli tylko tyle w tekście znalazła Pani, nazwijmy to uwag, to co z pozostałymi argumentami? Oczywiście ma Pani prawo przejść obok nich i wierzyć w co chce. Modernistom o to chodzi.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Awatar ella
    ella

    orędzie dostosowuje się do czasów i odbiorców, w XVII w. ukształtowanie duszy i mentalności było widocznie korzystniejsze dla orędzia św. Małgorzaty, kilkanaście pokoleń później ludzkość była widocznie dużo mocniej przeczołganą, dzieci chowane bezbożniej, dla zbawienia tych pokoleń wersja jest bardziej saute, chociaż niesprzeczna, sama Faustyna pisała przy okazji śmierci Piłsudskiego o jezusowej ocenie co do dusz narodzonych i ukształtowanych wówczas, poczytaj sobie jakąkolwiek książkę pamiętnikarską z tamtych czasów zahaczającą o ówczesne elity i innych idących z duchem czasu, czasy tamte nie były sielanką, typ szczerej religijności spójnej zasadniczo z prozą życia i jakim takim poczuciem lokalnej wspólnoty odszedł przynajmniej w Polsce wraz z likwidacją polski dworkowej i elit społecznych się stamtąd wywodzących, czyli z wybuchem I wojny jeszcze np. kard. Adam Sapieha do epigonów takich czasów się zaliczał, ktoś może miał babcię urodzoną w pocz. XX wieku więc wychowaną w tamtym stylu to wie, babcia urodzona w latach 30-tych już się mniej łapie, XX-lecie promowało socjalizm, etatyzmu, karierowiczostwo a lal partyjne, reforma Jędrzejewiczowska szkolnictwa – uczenie oportunizmu wobec młynów tego świata to są zupełnie inne realia, dworki się kończyły może odzyskiwanie niepodległości te procesy stonowało, dając iluzję jakiegoś etosu, ale były to zasadniczo czasy bezbożnickie i bezetosowe, jak dużo osobników idących z duchem XX-lecia łatwo się przystosowywało do nowych czasów dajmy na to taki Jerzy Ziętek, podsumowując jakie czasy takie orędzie, i nie zapominajmy, że Faustynie dużo się spełniło co do np. przepowiedni o nadciągającej II wojnie, zniszczeniu stolicy itd.

    Polubienie

    1. Awatar Agnieszka Szaroleta

     „Orędzie dostosowuje się do czasów i odbiorców”? Z tego co mi wiadomo to orędzie jest raczej „biblią” naszych czasów, zresztą jeszcze gorszych. I w jaki sposób się dostosowuje konkretnie? Zna Pani jeszcze jakieś które się „dostosowało”? Bo ja znam: Medjugorje. Szatańskie mamienia się dostosowują do odbiorców. Aż do tego stopnia że tasiemiec trwa dziesiątki lat i nikt już nic z niego nie pamięta, oprócz tego że trzeba ludziom dziękować że raczyli się pomodlić ( odpowiedzieć na wezwanie). Faktycznie i dzisiejsza „mentalności jest widocznie korzystniejsze dla takich orędzi”.

     Aha, i 500 stronicowy dzienniczek jest dla Pani „saute” ? To też ciekawe, bo mi przypomina raczej coś innego niż określenie „bez dodatków”. No chyba że ma Pani na myśli że „orędzia”s.  Faustyny są strawniejsze dla grzeszników. Czemu się nie dziwię ale tym samym Pani potwierdziła to co napisałam w swoim tekście. 

     Najwyraźniej wg kogoś coś musiało być ewidentnie „nie tak” z orędziem Jezusa do św. Małgorzaty, że de facto poszło w zapomnienie.  Niezrozumiałe wcale nie jest . No chyba że za trudne przestrzeganie np pierwszych piątków. (po co ludziom takimi „dodatkami” życie utrudniać).  Tylko że Pan Bóg jest niezmienny. Nie jest tak że im więcej grzeszymy tym jest bardziej tolerancyjny. To ludzie powinni się dostosowywać do Boga a nie Bóg do ludzi.

     A co do „spełnionych przepowiedni” to proszę nie żartować. Kilka lat przed wojną to nawet szatana nie trzeba żeby takie rzeczy przewidział…

     Polubienie

 4. Awatar Upadek cywilizacji – Iskra z Polski – Niewolnik Maryi

  […] była szatańska. O podobieństwach tych zjaw Kozłowskiej i Kowalskiej można przeczytać tutaj: („JEZUS” BEZ SERCA – O „wizjach” s. Faustyny i fałszywym miłosierdziu ) i wystarczy porównać co pisała wyklęta z tekstem Dzienniczka zakazanej przez Święte Oficjum […]

  Polubienie

 5. Awatar Nowy Porządek Świata – Polskie piekło! – Niewolnik Maryi

  […] i są promowane: Medjugorje – Wzór heretyckiej „ewangelizacji” kłamstwem.  czy też fałszywe miłosierdzie. Typowe zachowanie dla modernistów. Radio wykonało swoją rolę i teraz znowu na jego miejsce […]

  Polubienie

 6. Awatar Ufają więcej czartowi, niż Bogu – O fałszywej nadziei w miłosierdziu Bożym (A. Liguori) – Niewolnik Maryi

  […] „JEZUS BEZ SERCA – O „wizjach” s. Faustyny i fałszywym miłosierdziu […]

  Polubienie

 7. Awatar Droga krzyżowa – droga życia! – Niewolnik Maryi

  […] i nie stałeś się ateistą. Czy obraz Boga jaki sobie namalowałeś ma coś wspólnego z prawdą czy jest podobny do bluźnierczego z wyrwanym sercem? Chcesz dorównać Bogu i z gliny własnych żądz i upodobań lepisz sobie bożków. Jesteśmy […]

  Polubienie

 8. Awatar Sebastian Malik
  Sebastian Malik

  Świetny artykuł, czy można wjedziesz gdzie w Dzienniczku można znaleść poniżej cytaty?
  „Teraz wiem, że nie dla łask i darów mnie miłujesz, ale Moja Wola droższa ci jest niż życie. Dlatego jednoczę się z tobą tak blisko, jak z żadnym innym stworzeniem.”
  „od dziś nie lękaj się sądów Bożych, albowiem sądzona nie będziesz „
  „I rzekł mi Pan Jezus: Nie płacz. Jesteś tym świętym. ”

  Polubienie

  1. Awatar Agnieszka Szaroleta

   Można wiedzieć. „Namiary” dodałam do tekstu

   Polubienie

 9. Awatar Gdy chwila właściwa nadejdzie, Bóg karze już bez mi­łosierdzia – Św. A. M. Liguori – Niewolnik Maryi

  […] „JEZUS BEZ SERCA – O „wizjach” s. Faustyny i fałszywym miłosierdziu […]

  Polubienie

 10. Awatar Initium
  Initium

  Zauważyłem, że podobne klimaty pojawiają się w słynnym zwrocie sługi Bożego o. Dolindo Ruotolo: „Jezu Ty się tym zajmij” czy jak tłumaczą inni „Jezu, troszcz się Ty”
  Też niby chwalebny zwrot, ale jakby bez wysiłku z naszej strony.

  Polubienie

 11. Awatar Mateusz
  Mateusz

  Eee… nie wiem gdzie tutaj jest modernizm:

  „Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. ” 1728

  „Pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi możność zbierania zasług na niebo” Dz 1489

  „Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia, tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładajaca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale już będzie za póżno” Dz 1448

  „jeżeli udaremnią wszystkie moje łaski, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną” Dz. 1728

  „Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest” Dz 741 + tutaj cały straszny opis piekła

  „Mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem” Dz 741

  Chyba że za modernizm uważacie wszystko co nie jest twardą wagą :

  Polubienie

  1. Awatar Agnieszka Szaroleta

   Przede wszystkim Pan nie wie na czym m.in polega modernizm. Na tym co Pan wlaśnie zrobił, tzn zignorował błędy i wysoce wątpliwe treści, bo w dzienniczku nie wszystko jest sprzeczne z nauką Kościoła.
   Polecam poczytać jak Kościół od zawsze skrupulatnie i wszechstronnie badał i rozeznawał wszelkiego rodzaju wizje i objawienia. Choćby jedno zdanie było wątpliwe to należało je odrzucać. Bóg nie sieje zamętu , tylko diabeł.

   Jak pisze znawca w dziedzinie rozeznawania ks. kard. Jan Bona w znanej księżce którą udostępniamy systematycznie na naszej stronie: https://niewolnikmaryi.com/?s=O+rozpoznawaniu+duch%C3%B3w+%E2%80%93+Kard.+J.Bona+cz.+

   ” Wreszcze (szatan) do prawdziwych i dobrych rzeczy zwykł do­dawać przymieszkę kłamstwa i występku,, zachęcając do pewnych cnót i karcąc niekiedy zdrożności, aby sobie zjednać powagę u osób nieoględnych, aby je następnie wciągnąć do złego…”

   O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XXVI – Reguły odróżniania objawień prawdziwych od fałszywych (2)

   Przykro mi to stwierdzać kolejny raz, ale właśnie dyskusje nad takimi oczywistościami są powszechne. Jest to przejaw ignorancji i modernizmu który zerwał z nauką Kościoła i z jego zasadami. Falszywych objawien już nie da sie zliczyć, a beztrosko powołują sie na nie nawet kaplani. Tragiczne bo nawet zwykły wierny świecki powinien wiedzieć jeśli zna Ewangelię że szatan miesza prawdę z kłamstwem. Inaczej nikogo by nie zwódł. Niestety teraz każdy wierzy w co mu odpowiada – oto esencja modernizmu.

   Polubione przez 1 osoba

 12. Awatar Grażyna
  Grażyna

  A ja autorce artykułu powiedziałabym jedno: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. To, że np. nie można zobaczyć rękopisu Dzienniczka św. s. Faustyny musi oznaczać, że został „przerobiony”? Skoro go nie widziałaś, to dlaczego go tak zajadle krytykujesz? Po owocach poznacie – wystarczy tylko popatrzeć ile jest nawróceń właśnie dzięki s. Faustynie i jej zapiskach. Ci ludzie to nie tacy: jest Miłosierdzie to mogę wszystko, bo będzie mi darowane, a wręcz przeciwnie, to ludzie, którzy po wielu latach wracają na łono Kościoła, to ludzie, którzy przemieniają swoje życie u kratek konfesjonału. Wiem co piszę, bo mam tę radość żyć w parafii Miłosierdzia Bożego i codziennie widzieć jak Miłosierdzie Boże rozlewa się na dusze!

  Polubienie

  1. Awatar Agnieszka Szaroleta

   Proszę Pani, powyższe Pani stwierdzenia nie są żadnym argumentem.
   Po pierwsze Bóg dał nam rozum po to żebyśmy odróżniali dobro od zła. Nie powiedzial sluchajcie wszystkich tylko powiedział – czuwajcie i strzeżcie się. Wytrych słowny ze wszelka krytyka jest osądzaniem do diabelski argument rozpowszechniony przez modernistów i teraz bardzo popularny. Nauka Kościoła mówi inaczej: Na zło i czyjeś błędy należy reagować i ostrzegać innych, a nie umywać ręce i czekać niech sie dzieje co chce.

   Po drugie , Miłosierdzie Boże to nie jest zasługa s. Faustyny ani „wynalazek” objawiony w jej dzienniczku. Miłosierdzie Boga jest znane w Kościele od początku. Przykładem łotr który nawrócił się na krzyżu. Żałował, rozumiał jak bardzo grzeszyl więc uzyskał przebaczenie. O miłosierdziu Bożym Kościół nauczał od zawsze, tylko od człowieka zależy czy jest gotowy się nawrócić. Jeśli się nawraca to zawsze jest to łaska od Boga. Bóg niejeden raz w życiu daje nam miłosiernie szansę którą niestety odrzucamy nieraz do śmierci. Zawsze ludzie się nawracali i będą nawracać.
   Chyba więc nie chce Pani powiedzieć że gdyby nie s. Faustyna to nikt by nie wiedział że Bóg jest miłosierny i się nie nawracał, ani nie doznawał milosierdzia, bo to absurd.
   A o owocach tego konkretnego nabożenstwa rozpowszechnionego przez papieży modernistów, jak i o jego przejawach w tym tekście pisałam więc nie ma sensu się powtarzać. Tym bardziej jeśli ktoś jest odporny na argumenty i widzi tylko to co mu odpowiada a resztę ignoruje.

   Dodam że nawet koronka do Bożego miłosierdzia istniała przed „objawieniami” Faustyny, a przy tym nie było w niej błędów teologicznych jak w w tej rozpowszechnionej dzięki s. Faustynie Pisze o tym sporo ks. Dr. Dariusz Olewiński do opinii którego udostępniliśmy linki pod tekstem.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Awatar Grażyna
    Grażyna

    Wylewasz dziecko z kąpielą. Pamiętaj, że jako katolicy zobowiązani jesteśmy do posłuszeństwa wobec zwierzchników kościelnych i wobec najwyższej władzy – Papieża. Podam przykład św. o. Pio. Tylko posłuszeństwo prowadzi do zwycięstwa! – nawet jeśli wydaje się to niewłaściwa droga; brak posłuszeństwa prowadzi do rozłamu. Ale to wymaga pokory…

    Polubienie

    1. Awatar Agnieszka Szaroleta

     Jest taki rodzaj posłuszeństwa, który prowadzi do destrukcji.
     Pan Bóg nie mówi ze mamy być posłuszni wilkom fałszującym Jego naukę. To do zwycięstwa nie prowadzi.
     Katolik ma być posłuszny przede wszystkim Bogu, Papieża też to obowiązuje.
     Polecam tekst : https://niewolnikmaryi.com/2021/03/26/problem-pomylonego-posluszenstwa/

     Ps. Kultura wymaga do nieznajomych nie zwracać sie na „ty”.

     Polubienie

     1. Awatar Grażyna
      Grażyna

      Odnoszę wrażenie, że właśnie to co Pani robi to wilk w owczej skórze. Życzę Pani dużo pokory.
      A prawda… sama się obroni.

      Polubienie

     2. Awatar Agnieszka Szaroleta

      W tym właśnie problem ze tak jak wielu opiera się Pani na wrażeniach a nie na faktach. Mało ma to wspolnego z pokorą , bo ona wymaga stanięcia w prawdzie. Nawet jak się prawda broni to wielu tego nie dostrzega. Tak jak i faryzeusze jej nie dostrzegli…

      Polubienie

 13. Awatar katolik

  Jak bardzo trudno wydobyć się spod władzy diabła, gdy spełniają się słowa Pisma: „Cała ziemia w podziwie spogląda na bestię” Apok 13.3 a ludzie wpadają w przepaść piekielną.

  Polubienie

 14. Awatar Tomasz
  Tomasz

  ukrzyżowany święty łotr:

  1. Sprawiedliwą karę poniósł (kara śmierci jest sprawiedliwa jak sam mówi)
  2. Dostąpił miłosierdzia od Boga i wszedł razem z Panem Jezusem do raju

  nie ma innej drogi: przez Bożą sprawiedliwość do Bożego miłosierdzia

  Polubienie

 15. […] i nie stałeś się ateistą. Czy obraz Boga jaki sobie namalowałeś ma coś wspólnego z prawdą czy jest podobny do bluźnierczego z wyrwanym sercem? Chcesz dorównać Bogu i z gliny własnych żądz i upodobań lepisz sobie bożków. Jesteśmy […]

  Polubienie

 16. Awatar Droga krzyżowa – droga życia! – NiewolnikMaryi.com

  […] i nie stałeś się ateistą. Czy obraz Boga jaki sobie namalowałeś ma coś wspólnego z prawdą czy jest podobny do bluźnierczego z wyrwanym sercem? Chcesz dorównać Bogu i z gliny własnych żądz i upodobań lepisz sobie bożków. Jesteśmy […]

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: