„Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. Bp. J.Pelczar o modernizmie

Któż nie widzi, że wobec modernizmu Kościół katolicki w niwecz się obraca, a religia rozpływa się w nieokiełzanym subiektywizmie i w chorobliwej jakiejś uczuciowości, czego koniecznym wynikiem musi być naturalizm, panteizm, indyferentyzm, w końcu zaś ateizm. To już nie herezja, czyli zaprzeczenie jakiegoś dogmatu, ale „stek herezyj”  i religijny nihilizm.

Czytaj dalej

List do Matki Boga

O  Pani Pocieszycielko serc strapionych, historia zatoczyła koło. 2000 lat minęło a nic się nie zmieniło… Może nie. Jednak się zmieniło.
Arcykapłan poniża teraz też Ciebie. Uczennica mówi, mulatka. Do Ciebie bluźnierca tak mówi. Ten co szydzi z Boga , co łamie pierwsze przykazanie , kultem ziemi ludzi mami. Wybacz mu Matko Najświętsza on jest zaślepiony masońskimi herezjami. Zasiadł na tronie wraz z kapłanami odwróconymi do Twojego Syna plecami. Na piedestale postawili siebie, a Boga zdetronizowali.

Czytaj dalej

Obsesyjny strach hierarchów przed katolicką Mszą Św. – Wyniki ankiety dotycz. „Summorum Pontificum”

Biskupi wprost stwierdzają że chcą odciągnąć wiernych od kapłanów celebrujących Mszę św. „wyłącznie w formie nadzwyczajnej” (jak ją nazwano matacząc, że jest to ten sam ryt Mszy Św co stworzony na kolanie NOM). Ci kapłani są traktowani jako największe niebezpieczeństwo. 

Czytaj dalej

„Vademecum ekumeniczne” – Nowa instrukcja jak wysyłać wiernych do piekła

Skoro wg Watykanu wszyscy odstępcy od prawdziwej wiary są mistycznym ciałem Chrystusa to logiczne że i Sakrament Komunii Św. będzie się im należał :

„w drodze wyjątku i pod pewnymi warunkami, dostęp do tych sakramentów może być dozwolony lub nawet zalecany dla chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot

Czytaj dalej

Hinduska ekoaktywistka porównuje encyklikę Franciszka do „świętych” tekstów wedyjskich

A co najgorsze, głosząc i każąc wierzyć w takie treści, które jak wskazują hindusi czy przedstawiciele innych religii (oraz masoni -Fratelli Tutti) są zgodne z ich wiarą i poglądami, modernistyczny kościół prowadzi nie do zbawienia, ale do potępienia. Wszyscy którzy uwierzyli fałszywym pasterzom powinni zacząć myśleć, bo też są winni zaniechania. Ewangelia się nie  zmieniła

Czytaj dalej