Tag: miłosierdzie

Nauka Katolicka

Miłosierdzie nie usprawiedliwia kompromisu

Przed nieprzyjacielem ustępować albo zamilknąć, kiedy przeciwko prawdzie na ogół powstaje krzyk tak głośny, jest tchórzostwem albo sprawą tych, którzy o prawdzie wątpią. Ale cokolwiek stać się może, jest to zniewagą i obrazą Boga, zgubnym dla zbawienia duszy jednostek i ogółu, przynoszącym jedynie korzyść nieprzyjaciołom wiary, których odwagę i zuchwałość przez takie zachowanie się umacnia i pomnaża.

Nauka Katolicka

Czym jest fałszywe Miłosierdzie?

Rozważ to wszystko szczerze i nie daj się zwieść przez ludzi, którzy czynią Boga jak Heli, który jest cały miłosierdziem i pobłażliwością, ma ręce tylko do wynagradzania, a nigdy do kary. Sąd Boży jest dokładny, tak dokładny, że musimy zdać sprawę z każdego naszego bezczynnego słowa (Mt 12,36). „A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?” (1P 4,18). Nie bądź zadowolony z pozornej sprawiedliwości, która może wystarczyć przed światem, ale nie pomoże przed Bogiem. Unikaj każdego grzechu, nawet najmniejszego, a jeśli już zgrzeszyłeś, pogódź się z Bogiem poprzez prawdziwą, szczerą pokutę. Wykorzystaj łaski, które Jezus zdobył dla ciebie podczas swojego pierwszego przyjścia dla twojego odkupienia, tak żebyś mógł oczekiwać na jego drugie przyjście z radością i dobrze ugruntowaną nadzieją, że jest dobrym Sędzią. Amen.

Nauka Katolicka

Fałszywe miłosierdzie – Abp. Fulton Sheen

Miłosierdzie jest dla tych, którzy go nie nadużywają, a nie nadużyje go nikt, kto zaczął naprawiać wyrządzone zło, czego wymaga sprawiedliwość.(…)
Miłosierdzie jest udoskonaleniem sprawiedliwości. Miłosierdzie nie poprzedza sprawiedliwości; najpierw musi być sprawiedliwość, a potem miłosierdzie. Odarcie miłosierdzia ze sprawiedliwości jest sentymentalizmem, podobnie jak odarcie sprawiedliwości z miłosierdzia jest surowością