Tag: modernizm

 • Grzechy ciała – to co popiera Franciszek I

  Grzechy ciała – to co popiera Franciszek I

  uważają że piekło jest puste, lub nie istnieje i wszyscy są w niebie. więc Judasz , Hitler , Stalin , Bandera i inni mordercy przechadzają się razem z Wojtyła i Faustyną . To wynika z ich modernistycznych bredni, ale gdzie są prawdziwi święci i wierni naukom katolickim tak potępiani przez Watykan tego nie wyjaśniają. więcej

 • Benedykt – „Katechon” który odcinał od Tradycji, a przybliżał do antychrysta

  Benedykt – „Katechon” który odcinał od Tradycji, a przybliżał do antychrysta

  Może ktoś jest w stanie wyjaśnić – jak to możliwe, że ten sobór czyli cudowny środek na wszelkie zło, przy okazji walki ze złym jego zrozumieniem ma problem z katolikami wierzącymi tak jak przed soborem? Gdzie ta słynna „ciągłość” wmawiana przez Benedykta? więcej

 • W kręgu kłamstw – człowiek

  W kręgu kłamstw – człowiek

  Dyskusje, ale nie o rzeczach duchowych, potrzebnych do wzrostu wiary – tylko o pewnych, dawno uznanych za prawdę – to jest temat do dociekań. Proste wyjaśnienia spotykają się z krytyką, że to „katechizmowe spojrzenie”. A jakie ma być? więcej

 • Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (51) – O kaznodziejach

  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (51) – O kaznodziejach

  Chociażby mówiono rzeczy nadzwyczajne, wnet pójdą w zapomnienie, jeśli płomienia nie zażegły w woli. Albowiem… upodobaniu słuchaczy przeszkadza udzielaniu się im ducha, gdyż zatrzymują się na formie i zaletach kazania, chwaląc je w mówcy i biegnąc za nim bardziej dla nich, niźli dla dobra, jakie stąd zbierają. więcej

 • W centrum NOM jest Szatan, a nie człowiek

  W centrum NOM jest Szatan, a nie człowiek

  Widownia niestety też jest ślepa i głucha i nie dostrzega, że jest to tylko marny spektakl – nawet nie aktorski tylko kukiełkowy – ponieważ książę tego świata porusza sznurkami. Do wiernych nie dociera, że to kłamstwo, ale z drugiej strony widzą to co im się w tym podoba  – złudę swojej wielkości. więcej

 • Jesteś katolikiem, ponieważ chodzisz do kościoła?

  Jesteś katolikiem, ponieważ chodzisz do kościoła?

  Katolik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg się brzydzi nawet najpiękniejszymi ofiarami mu składanymi, jeżeli nie są one przepełnione miłością i szczerym oddaniem się Jego woli. To dotyczy również mszy trydenckiej, a nawet przede wszystkim, ponieważ samo uczestnictwo w NOM jest bluźnierstwem , chyba ze ktoś jest całkowicie nieświadomy tego w czym uczestniczy więcej

 • Niewiarygodna pycha Faustyny Kowalskiej

  Niewiarygodna pycha Faustyny Kowalskiej

  Kogoś zastanawia czego żąda Faustyna? Ośmieszanie Ciała Chrystusa poprzez opisy wyskakujących Hostii, to było za mało. Trzeba zrównać się z Bogiem. więcej

 • Synagoga szatana to nie Kościół Św. – Bez względu na to jakiej nazwy teraz używa

  Synagoga szatana to nie Kościół Św. – Bez względu na to jakiej nazwy teraz używa

  Nawet tylko patrząc na wypowiedzi w stylu: „u mnie w parafii jest inaczej”. Cały problem właśnie polega na tym, że wszędzie powinno być tak samo. Ewangelia jest jedna, a jej interpretacja jest prosta. A teraz, podobnie jak u protestantów, w każdej parafii jest co innego – więcej

 • Jan Paweł I – święty synagogi szatana otwarcie chwalił satanistę!

  Jan Paweł I – święty synagogi szatana otwarcie chwalił satanistę!

  Tak, w kościele modernistycznym jest rzeczą normalną, że nic, co pochodzi od Boga, nie jest w kręgu zainteresowania, ale z drugiej strony, co od szatana jest bardzo miłe widziane . więcej

 • „Chrystus wam nic nie pomoże”- O „Błogosławieństwie” par homoseksualnych w Belgii i niemieckiej drodze synodalnej

  „Chrystus wam nic nie pomoże”- O „Błogosławieństwie” par homoseksualnych w Belgii i niemieckiej drodze synodalnej

  Biskupi  Flandrii – części Belgii, opublikowali we wtorek dokument opowiadający się za „duszpasterską bliskością z osobami homoseksualnymi”. Zawiera on wzór obrzędu „błogosławieństwa” par tej samej płci. Tekst sugeruje jak mogłyby przebiegać „modlitwy” oraz przedstawia propozycję „przysięgi” więcej

 • Mity polskie – Karol Wojtyła

  Mity polskie – Karol Wojtyła

  Zdrada judaszowa której dopuściło się duchowieństwo na całym świecie przyjmując heretyckie doktryny modernistyczne jest straszną, ale w Polsce była ona jakby podwójna, ponieważ naród umęczony  zaborami, sanacją,  nazizmem i komunizmem szukał oparcia w Bogu i jego pasterzach. Niestety zaufał bardziej tym ostatnim. Nie zauważył że oni już w 1950 roku stali się wilkami, podpisując haniebne porozumienie z komunistami, gdzie nazwali żołnierzy walczących o wolność bandytami. więcej

 • Krótka analiza nadużyć seksualnych w dzisiejszym kościele – nie katolickim i nie świętym!

  Krótka analiza nadużyć seksualnych w dzisiejszym kościele – nie katolickim i nie świętym!

  Znakiem rozpoznawczym szatana jest rozwiązłość obyczajów i skłonność do największych okropności seksualnych – I to jest taki fundament założycielski obecnego modernistycznego kościoła. Tylko ślepiec tego nie zauważa, ale nasz Pan Jezus Chrystus  mówił  twoja wiara cię uzdrowiła.  Więc wiadomo że żeby przejrzeć trzeba wierzyć w prawdziwego Jedynego Boga Żywego, a nie własne obrazy wymyślone przez nas samych i nie mające nic wspólnego z prawdą.   więcej

 • Ciemnota jako sposób walki z apostazją?! – Szaleństwo obłudy pseudotradycjonalistów

  Ciemnota jako sposób walki z apostazją?! – Szaleństwo obłudy pseudotradycjonalistów

  Dwoistość języka nie pochodzi od Boga, tylko od szatana i dlatego są oni jego przedstawicielami. I to gorszymi niż sami moderniści i ich papieże, ponieważ dzisiaj oni już nie zwodzą, tylko otwarcie mówią herezje – a  niby przeciwnicy wybielają ich słowa, zwodzą i kłamią. więcej

 • ANTYCHRYST– Upadek wiary Chrystusowej

  ANTYCHRYST– Upadek wiary Chrystusowej

  Ogromna przeto uformuje się armia dla Antychrysta, a mała i nic nie znacząca trzoda wybranych zostanie przy Chry­stusie. Ale nic na tym nie straci Kościół, samo takowe uszczu­plenie sług jego, posłuży na okazję tym większej chwały z po­święcenia i wytrwałości. więcej

 • Szaleństwem jest rozmyślać o apokalipsie zapominając o własnej duszy

  Szaleństwem jest rozmyślać o apokalipsie zapominając o własnej duszy

  Wierni zamiast nie patrzeć i nie słuchać, a następnie odrzucić udają że nie widzą i nie słyszą – więc nie odrzucają. A w konsekwencji tkwią w zakłamaniu usiłując ukryć coś co jest i tak widoczne. Zaklinanie rzeczywistości nic nie pomoże, bo przed kim usiłują oni zakryć prawdę? więcej