Tag: modernizm

Do kapłanów

Do nielicznych wiernych kapłanów odprawiających Mszę Trydencką w czasach apostazji: Nie spory który papież jest heretykiem, a który prawowiernym, ale głoszenie prawdziwej Ewangelii jest teraz najważniejsze.

Fatima – odrzucone przesłanie. Cz.6 – Cudowne znaki (13.IX.1917)

Dzieci z Fatimy pod wpływem łaski Bożej pojęły Jego moc i potęgę. Odczuwały wręcz fizycznie wyczerpanie po samym spotkaniu z Aniołem. Godzinami klęczą w głębokim pokłonie tak jak Anioł odmawiając modlitwy za zadośćuczynienie za grzeszników, a nam najwidoczniej wolno stać przyjmując Ciało Chrystusa.

My jesteśmy pyszni i niczego się nie uczymy. Jeśli to jest słuszna postawa, to czy w ogóle jakiekolwiek klękanie ma sens? Co jest ważniejsze od momentu w którym przychodzi do nas sam Bóg, Jezus Chrystus? 

Bogowie naszych czasów

Prawda stała się dzisiaj tylko względnym pojęciem. Każdy ma „swoją prawdę” . Jak sekta. Każdy z nas jest jakby jednoosobową sektą…  W sekcie występują  przekonania oparte na błędnych przesłankach. Hermetyczne poglądy z którymi nie wolno dyskutować tylko w nie wierzyć wbrew faktom. Tak jak u modernistów czy zwolenników jakiejś partii. Polega to na tym samym, ponieważ każdy, jeżeli stwierdził że np podoba mu się to i to, czy ta i ta partia, to obojętnie co by ta partia nie zrobiła, nawet obiektywnie coś złego, to zwolennik będzie wszelkimi sposobami udowadniał że ma rację. I partia i on.

List do Matki Boga

O  Pani Pocieszycielko serc strapionych, historia zatoczyła koło. 2000 lat minęło a nic się nie zmieniło… Może nie. Jednak się zmieniło.
Arcykapłan poniża teraz też Ciebie. Uczennica mówi, mulatka. Do Ciebie bluźnierca tak mówi. Ten co szydzi z Boga , co łamie pierwsze przykazanie , kultem ziemi ludzi mami. Wybacz mu Matko Najświętsza on jest zaślepiony masońskimi herezjami. Zasiadł na tronie wraz z kapłanami odwróconymi do Twojego Syna plecami. Na piedestale postawili siebie, a Boga zdetronizowali.

Papież nie jest Bogiem!

1.Katolik ma obowiązek słuchać Boga i Ewangelii. Jeśli przyjmuje za prawdę to co jest sprzeczne z Pismem Świętym stawia się poza Kościołem.
2. Większość katolików nie zdaje sobie sprawy z własnej sytuacji bo nikt im o tym nie mówi.
3. Czy tzw. kapłani Tradycji są tymi apostołami wychodzącymi na świat w czasach apostazji czy zamkniętymi w twierdzy z prawdą?

Wszystkie religie dobre? – Pogadanka apologetyczna

Dwa razy dwa — cztery, czy tak? To — prawda uznana przez wszystkich ludzi zdrowych na umyśle. Ale gdyby z tej prawdy wypływały obowiązki sumienia, jako to: modlitwa, skromność, miłosierdzie, bądź Pan pewien, że dwa razy dwa nie dla wszystkich byłoby cztery.

I w samej rzeczy, czy w praktyce prawda ta przyjęta jest przez wszystkich? Są dłużnicy, dla których dwa razy dwa jest trzy, i wierzyciele, dla których dwa razy dwa jest pięć
Wierz mi Pan, że strach przed skutkami i bojaźń obowiązków dyktują wielu
ludziom w kwestii religii twierdzenia tego rodzaju, jak to: »Wszystkie religie są dobre».

FATIMA – Siostra Łucja o ignorowaniu przesłania Matki Bożej

Św. Jan Eudes wnioskuje z tego fragmentu, że jeśli nie nawrócicie się do Boga, wówczas Bóg wyśle ​​wam pasterzy, którzy są tylko pasterzami z imienia – pasterzy, którzy naprawdę są wilkami w owczej skórze.
Mówi dalej, że kiedy Bóg jest szczególnie zły na Swój lud, wysyła ich złych pasterzy. To najgorsza kara, jaką może dać!
Wierzę, że to kara, o której mówi siostra Łucja.

Fałszywe hasła: Religia – sprawa prywatna

Spychnie religii do rzędu spraw prywatnych jest lekceważaniem tego, co w życiu najważniejsze, jest ciężką zniewagą Pana Boga, ponieważ równa się zaprzeczeniu najwyższych praw Jego do wszyst­kiego, co istnieje na świecie.
„A kiedy się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech”. (Mt. 10, 33).