Tag: modernizm

Aktualności Opinie

Abp. Polak zaleca „lanie nowego wina”

Z tych „utartych schematów i przyzwyczajeń ” już dawno się moderniści wykoleili sami zaczadzeni herezjami, przy tym odurzając tą „nowością” rzesze wiernych, a teraz szukają „nowej ewangelizacji”, i „nowego wina” zamiast otrzeźwieć i wrócić do nauki Świętego Kościoła Katolickiego, dzięki której trwał  2 tys lat, zanim Go nie doprowadzili do ruiny.

Aktualności

Arcybiskupie Gądecki, papież nie jest Bogiem!

Abp. Gądecki manipulując zachęca do słuchania Franciszka. Stwierdził że „Kto okazuje posłuszeństwo władzy piotrowej, ten zawsze pełni wolę Boga”. 

Fałsz! Może być wręcz odwrotnie. Jeśli papież nie pełni woli Boga, to z pewnością nie jest wolą Boga posłuszeństwo temu co mówi lub robi papież.