modernizm

„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (6- ost) – Modernizm a nowożytna metoda badań religijnych

Po długich badaniach i wywodach doszliśmy nareszcie do poznania metody, która doprowadziła modernistów do odstęp­stwa od wiary i Kościoła Chrystusowego. Źródło jej leży w agno­stycyzmie Kanta, którego teoryę poznania przyjęli oni bez za­strzeżeń, istota zaś tej metody tkwi w t. zw. immanencyi czyli „poznaniu religijnem, które polega na doświadczaniu bóstwa działającego wewnątrz nas, i prowadzi do odczucia rzeczy nad­przyrodzonych”, jak to twierdzą sami moderniści (1).Czytaj dalej »„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (6- ost) – Modernizm a nowożytna metoda badań religijnych

Synagoga szatana w pełnej okazałości – Gdybyś nie wiedział w czym uczestniczysz i co wspierasz !

na zdjęciu 52-letni Darlan Oliveira na paradzie gejowskiej swoim przebraniem oddaje hołd  Franciszkowi, za jego poparcie dla homoseksualistów.

9 października grupa tańca homoseksualnego wystawiła w kościele  św. Sebastiana w brazylijskim mieście Manaus bluźnierczy spektakl godny Sodomy i Gomory, a nie Kościoła katolickiego  Bezwstyd i hańba dla władz kościoła modernistycznego, co jest tylko ładną nazwą dla synagogi szatana.Czytaj dalej »Synagoga szatana w pełnej okazałości – Gdybyś nie wiedział w czym uczestniczysz i co wspierasz !

Watykańska „CARITAS” zaangażowana w promocję komunizmu, aborcji i kult bożków

Caritas Internationalis – organizacja patronacka wszystkich narodowych organizacji kościelnych Caritas (działających w 162 krajach) i największa organizacja charytatywna Watykanu, jest członkiem zarządu międzynarodowej lewicowej organizacji komunistycznej o nazwie Światowe Forum Społeczne.(World Social Forum -WSF)

W 2014 roku Instytut Lepanto opublikował obszerny raport na temat udziału kilku organizacji katolickich w marksistowskim, proaborcyjnym ruchu zwanym Światowym Forum Społecznym (WSF). Do tych organizacji należały, jak udowadnia raport,  Caritas Internationalis i jej siostrzana organizacja CIDSE.

Czytaj dalej »Watykańska „CARITAS” zaangażowana w promocję komunizmu, aborcji i kult bożków

„DOBROĆ BEZ DOGMATU”- O fałszywej dobroci torującej drogę złu

Nie od dzisiaj datuje się współzawodnictwo pomiędzy nie­wiarą a wiarą (religijną) na polu moralności. Niewiara czyni potężne wysiłki w kierunku wykazania, sposobem doświadczal­nym, zbędności dogmatu, że i bez niego życie moralne jest zu­pełnie możliwe; owszem, że właśnie dopiero wtedy ono roz­kwitnie w całej pełni. Szczególnie szkodliwi są pod tym wzglę­dem romantycy niewiary, którzy nie tylko wierzą naprawdę w możliwość moralności bez dogmatu, ale i uważają dogmat za przeszkodę do jej rozkwitu.Czytaj dalej »„DOBROĆ BEZ DOGMATU”- O fałszywej dobroci torującej drogę złu

„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (5) – Modernizm a Newmanizm

V.
Modernizm a Newmanizm.

Poznaliśmy w głównych zarysach teoryę poznania moder­nistów. Idąc śladami Kanta, stracili oni zaufanie do rozumu ludzkiego i dlatego bez najmniejszych nawet zastrzeżeń apelują do uczucia, jako najwyższej instancyi w rzeczach wiary i jedy­nego źródła objawienia, powołując się przy tem na nowożytną psychologię eksperymentalną. Pozbywszy się metafizyki, jako „niepotrzebnego balastu“, odrzucają oni tem samem rozumowe dowody istnienia Boga i odwołują się w rzeczach religii do t. z. im­manencyi, czyli bezpośredniego działania Boga w duszy ludzkiej.Czytaj dalej »„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (5) – Modernizm a Newmanizm

Vigano apeluje o opiekę nad kapłanami którzy nie poddają się zdrajcom, a inni kapłani zalecają się poddać…

Vigano nazwał „świętokradztwem i bezprawiem” to że księża są zmuszeni wybierać między nieprzyjmowaniem preparatów a ich powołaniem jako księża. Skrytykował również Franciszka za jego rolę w ich promowaniu mówiąc, że jest to „bezprecedensowa zdrada”. Dwa dni wcześniej na stronie FSSPX pojawił się tekst w zupełnie innym, uspokajającym  tonie. Unikając wyraźnej krytyki postawy Franciszka czy hierarchów

Oszustwo fatimskie! – Filmowa prezentacja wyników dochodzenia w sprawie fałszywej s. Łucji

 

Pełna prezentacja wyników dochodzenia Sister Lucy Truth i dr. Chojnowskiego opublikowana 22 września.

Część 1- Uwagi wstępne, Eksperyment z publicznością na żywo, 0:00
Część 2 – Znaczenie s. Łucji. Dowody historyczne, fotograficzne i pisma ręcznego 5:44
Część 3 – Konklawe, Odtajnione dokumenty, Raporty kryminalistyczne, 25:12

W ustawieniach dostępne są POLSKIE NAPISY

Czytaj dalej »Oszustwo fatimskie! – Filmowa prezentacja wyników dochodzenia w sprawie fałszywej s. Łucji