II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIII ost.


ROZDZIAŁ 13

O unikaniu fałszywych apostołów i trwaniu w nauce Chrystusowej.

1Oto ten trzeci raz idę do was: W uściech dwu abo trzech świadków stanie wszelkie słowo.  (Idę. Zamierzam przyjść do was, t. j. w celu ukarania tych, którzy zostaną przekonani od dwóch albo trzech świadków, iż grzeszyli i nieczyniłi pokuty.— Stanie wszelkie słowo. Będzie uznanem za ważne i zostanie potwierdzonem wszelkie oskarżenie.)

2Powiedziałem przedtym i opowiadam, jako obecnym będąc i teraz odległym, tym, którzy przedtym grzeszyli i wszytkim inszym: że jeśli zasię przydę, nie przepuszczę. (Jako obecnym będąc, i teraz odległym. Tak jak obecnym będąc zapowiedziałem, tak i teraz nieobecny zapowiadam, t. j. z równą powagą i stanowczością jakbym był obecnym, zapowiadam i piszę. — Nie przepuszczę. Jeśli znajdę niepoprawione obyczaje, użyję rózgi czyli władzy kościelnej i grzesznikom nie przepuszczę.)

3Czyli doświadczenia szukacie tego, który we mnie mówi, Chrystus? Który w was nie jest słaby, ale w was jest mocny? (Czyli doświadczenia szukacie. Alboż chcecie zaniedbywać moje rozkazy, żeby doświadczyć czy się ośmielę i będę mógł ukarać nieposłusznych na mocy władzy danej mi od Chrystusa? — Tego, który we mnie mówi Chrystus. Widzę, iż chcecie doświadczyć, czy także we mnie mówi Chrystus, jak w innych apostołach, jakby rzekł: żądacie poznać, czy moje przykazania pochodzą od ducha ludzkiego, czy od Bozkiego.— Który w was nie jest słaby, ale w was jest mocny? Nie jest względem was słabym, ale raczej wiele dał dowodów swojej potęgi pomiędzy wami.)

4Bo acz jest ukrzyżowan ze mdłości, ale żywie z mocy Bożej. Abowiem i my mdłymi jesteśmy w nim, ale żyć będziemy z nim z mocy Bożej w was. (Ze mdłości. Ze słabości człowieczeństwa i ciała.— Ale żywię. Zmartwychwstał, i żyje życiem nieśmiertelnem.— Z mocy Bożej. Z potęgi bóstwa. — Albowiem i my mdłymi jesteśmy w nim. Z nim, to jest z Chrystusem, mdlejemy, cierpimy, utrapienia doznajem. Albo, w nim, jako we wzorze, do którego i my stosujemy się, wedle tego jak sam przepowiedział: Jeśli m nie prześladowali, i was prześladować będą, Jan. Ib. 20.— Ale żyć będziemy z nim. Doświadczycie, iż nie jestem słabym, i jakby umarłym, lecz żyjącym i silnym, i jeśli będzie potrzeba, ściągnę na was rózgę karania. — Z mocy Bożej. Z potęgi Bożej. — W was Przeciwko wam, t. j., wtenczas gdy będzie potrzeba, żebym użył względem was władzy.)

5Doświadczajcie samych siebie, jeśli jesteście w wierze: samych siebie doznawajcie. Abo nie znacie samych siebie, że w was jest Chrystus Jezus? Chyba jeśli snadź jesteście odrzuceni. (Doświadczajcie samych siebie. Starajcie się poznać, o ile to być może. — Jeśli jesteście w wierze. Którąście raz przyjęli. P. W.— Albo nie znacie samych siebie, że w was jest Chrystus Jezus? To jest, we wszystkich razem, czyli w kościele waszym; widzieli bowiem tyle cudów, tyle łask i darów udzielonych swojemu kościołowi, tak iż nie wątpili, że Chrystus w nim się znajduje i działa. Związek zaś tego miejsca z rzeczami poprzedzającemi, i sens zdaje się być taki: Chcecie doświadczyć, o Koryntczycy, czy mówi we mnie Chrystus. Poco tak troskliwie o mnie badacie? Badajcie lepiej samych siebie, doświadczajcie wiary własnej, poznajcie, że Chrystus jest w was. Jakże tedy daleko bardziej jest w waszym mistrzu i apostole?— Chyba jeśli snadź jesteście odrzuceni. W greckim, bynajmniej cnotliwym i, bynajmniej godnym i pochwały. Pozbawionymi wiary, łaski, światła i poznania, i pogrążonymi w dawnych ciemnościach niewiadomości i niedowiarstwa. A zatem nie bierze się ten wyraz odrzuceni, jako przeciwny wyrazowi przeznaczeni.)

6Lecz się spodziewam, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuconymi. (My nie jesteśmy odrzuconymi. I dla tego poznacie, że w nas jest Chrystus.)

7A prosimy Boga, abyście nic złego nie czynili: nie iżebyśmy się my doświadczonymi okazali, ale abyście wy, co jest dobrego, czynili, a my byśmy byli jako odrzuconymi. (Nie iżebyśmy się my doświadczonymi okazali. Jako którzy mamy uczniów tak dobrze wychowanych. Albo sens jest: Proszę, iżbyście nic złego nie czynili, nie zaś, żebym się mszcząc nad waszemi występkami, pokazał się niewinnym i sprawiedliwym. — A my byśmy byli jako odrzuconymi. Chociażbyśmy przez to uważani byli za niecnotliwych, i za ludzi bez sławy i wartości)

8Bo nie możemy nic naprzeciwko prawdzie, ale za prawdą. (Bo nie możemy nic na przeciwko prawdzie. O to jedno proszę, abyście byli czystymi od wszelkiej zbrodni, chociażbyśmy przez to uważali się za niemających żadnej potęgi; będziemy bowiem zmuszeni wstrzymywać się od wszelkiej surowości, i władza karania dana nam od Boga, nie będzie użytą .— Prawdzie. Temu co jest słusznem i sprawiedliwem.— Ale za prawdą. Dla zachowania i bronienia prawdy jesteśmy opatrzeni w broń duchowną.)

9Abowiem się radujemy, że my jesteśmy niemocnymi, a wy jesteście mocnymi. O to i prosimy, o waszę doskonałość. (Abowiem się radujemy, że my jesteśmy niemocnymi. Raduję się, iż wy jesteście mocnymi, chociażbym ja, miał być uważanym za słabego i wzgardzonego, który nie jest w stanie użyć przeciwko wam władzy, jak o potężnym łaską
i wolnym od winy. — Oto i prosimy. Żeby wam to Bóg łaskawie dać raczył .- O waszę doskonałość. Abyście byli doskonałymi i pełnym i wszelkiej łaski i mocy.)

10Dlatego to w niebytności piszę, abych przytomnym będąc, surowiej nie postępował według władzej, którą mi Pan dał na zbudowanie, a nie na zepsowanie. (Abych przytomnym będąc surowiej nie postępował. Żebym znalazłszy was niepoprawionych, nie był zmuszony użyć przeciwko wam surowości i ścisłości prawa .— Na zbudowanie, a nie na zepsowanie. Patrz , co się rzekło 10, 8. P. W)

11Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, napominajcie się, toż rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami. (Weselcie się. Weselcie się, bądźcie zdrowi. Jest to zakończenie listu, i formuła pożegnania.— Bądźcie doskonali. Starajcie się, aby z dnia na dzień być doskonalszymi i lepszymi.— Napominajcie się. Wyraz grecki można też przełożyć, pocieszajcie się, wezmijcie pociechę. — Toż rozumiejcie. Bądźcie zgodnymi i jednomyślnymi. — Pokój miejcie. Starajcie się zachować pomiędzy sobą pokój i miłość.)

12Pozdrówcie się społecznie w świętym pocałowaniu. Pozdrawiają was święci wszyscy. (Pozdrówcie się społecznie w świętem pocałowaniu. Patrz , co się rzekło do Rzym., 16, 16.— Święci wszyscy. Bracia, czyli chrześcianie, którzy są u nas.)

13Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha świętego niech będzie z wami wszytkimi. Amen. (Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaskawa dobroć Chrystusa Odkupiciela naszego.— I  miłość Boża . Ojca, t. j. który nas umiłował, i miłość swoję w tem przedewszystkiem okazał, iż wydał na śmierć Syna swojego za nas. — I społeczność Ducha Świętego. Uczestnictwo, czyli hojne wylanie darów Ducha. Niech będzi. z wami w szystkimi. Przez wielorakie skutki łaski i miłości Ojca, i udzielającej się dobroci Ducha Ś. Amen- Patrz Wujka.)

Koniec listu drugiego św . Pawła do Koryntyan.

 

Wykład X . J. Wujka.

5. Jeśli jesteście w wierze. Człowiek może wiedzieć, jeśli wierzy albo nie: lecz wiedzieć nie może: jeśli je st w łasce Bożej, albo nie, choćby nic złego uie czuł na sumnieniu. Jako i Paweł ś. powiedział: Acz na się nic złego nie czuję, wszakżem nie przeto jest usprawiedliwiony. (I. Kor. 4, 4).

10. Abych surowiej nie postępował. Oto moc i w ład za kościelna, której używa naprzeciw grzeszącym, ku zbudowaniu i poprawie inszych.

13. Łaska Pana naszego. Oto masz trzy persony w Bóstwie, sobie we wszem równe. Bo je Apostoł zarówno pokłada , i jednako ich wzywa: tak Boga Ojca, jako i Syna, i Ducha Św.

 


 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: