Tag: wiara

 • Na cześć Ks. KAROLA ANTONIEWICZA – zmarłego 14 listopada 1852

  Na cześć Ks. KAROLA ANTONIEWICZA – zmarłego 14 listopada 1852

  „O mój Jezu, jak bolesne jest to przejście od świata do Ciebie, od chwały do pogardy, od wygód do niewygód, od wolności do posłuszeństwa! Ale w tej ciężkiej chwili ileż pomocy od Ciebie doznałem!“ więcej

 • Czas walki

  Czas walki

  W imię Boga stańmy razem W imię Boga walczmy teraz . W waszych ustach wolność A kajdany w duszach Równość wam wmawiają A wasze prawa za nic mają . więcej

 • O grzechu pierworodnym, wolnej woli człowieka, i o piekle

  O grzechu pierworodnym, wolnej woli człowieka, i o piekle

  jest za czasów naszych rodzaj pogan, do nawrócenia bardzo trudnych. A tymi są czciciele własnego rozumu. więcej

 • Nauka o Roztropności – Św. Wincenty a Paulo

  Nauka o Roztropności – Św. Wincenty a Paulo

  Tak sądzić, jest to roztropność zdaje mi się wedle świata; jest to nie zważać na Ewangelię, jest to rzec Synowi Bożemu: Ty tego nie rozumiesz Panie, nie zastanowiłeś się nad trudnościami, jakie wynikają z opuszczenia wszystkiego. więcej

 • NIE ZABIJAJ !

  NIE ZABIJAJ !

  Nawet gdy ofiara ginie bez krzyku lub z uśmiechem na ustach, jakby umierała wśród kwiatów, to jednak ginie, i to wystarczy, abyś ty był mordercą. więcej

 • Rozważ to dobrze! – O małej liczbie wybranych

  Rozważ to dobrze! – O małej liczbie wybranych

  Gdyby ci Bóg objawił, że w ten dom, w którym mieszkasz, uderzy piorun i zabije połowę ludzi co w nim mieszkają, czy nie miałbyś powodu lękać się o siebie? A kiedy Chrystus Pan, Prawda odwieczna, wyraźnie twierdzi, że większa część ludzi idzie na potępienie, z jakąż bojażnią powinieneś pracować około zbawienia własnego? więcej

 • O życiu wewnętrznym Maryi

  O życiu wewnętrznym Maryi

  Jak Jezus Chrystus upokorzył się i wyniszczył, uważając się obciążonym grzechami świata, tak Maryja uniżyła się i upokarzała jako Matka Tego, który przyjął na siebie grzechy świata i stał się przedmiotem przekleństwa Bożego i, o ile mogła, starała się przejąć usposobieniem Syna swego.Jezus Chrystus ukochał ludzi do tego stopnia, że za nich ofiarował życie swoje; Maryja ukochała ludzi tak, że dla nich ofiarowała Jezusa, który był jej droższym nad własne życie. więcej

 • Sfałszowane pojęcie Boga – wielka zbrodnia naszych czasów

  Sfałszowane pojęcie Boga – wielka zbrodnia naszych czasów

  Świat uznaje Boga, który stoi jak nieruchoma figura, obojętny na występek i cnotę; jednakowym okiem patrzy na pobożnych i bezbożnych. Taki to Bóg, któremu żaden naród od początku świata nie wybudował jeszcze świątyni, jest przedmiotem tych religii, do których się ci ludzie przyznają. więcej

 • Nawet nie dostrzegasz, że to jest wojna!

  Nawet nie dostrzegasz, że to jest wojna!

  Jednak wtedy zobaczysz też ludzi w kajdanach własnych pożądań, w okowach absurdów medialnej propagandy, którym zabiera się ostatnie reszki wolności, karmi kłamstwem jak zwierzęta na rzeź. A oni mówią do ciebie z pogardą – Niewolnik (Maryi) to takie brzydkie i poniżające słowo więcej

 • Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  Przekonajmy się, czy słusznie nauczają Święci, że w Różańcu znajduje się i pociecha dla serca i światło dla rozumu i umocnienie dla woli, a uzbrojenie jej przeciw namiętnościom i grzechom. Spróbujmy, bo jeśli dotąd Różańca nie cenimy, to zapewnie dlatego, żeśmy go nigdy należycie nie użyli. więcej

 • Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (3) – Zgodność wiary z rozumem

  Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (3) – Zgodność wiary z rozumem

  ze strony rozumu nie ma żadnego po­tępienia tego czego wiara żąda, jak i ze strony wiary, nie ma żadnego naruszenia praw rozumowi przysłużających. Wiara i rozum są to dwa światła, rozjarzone obydwa przez Tego samego Ojca światłości. Każde świeci w swoim obrębie, a przy tym jedno drugie wspomaga. Światło rozumu przy­świeca badaniu przyrodzonych i jasnych prawd, które do poznania Objawienia prowadzą i w ten sposób służy praw­dzie. Światło wiary przyświeca przedstawianiu nadprzyrodzo­nych i ciemnych prawd, które Objawienie zawiera i tym sposobem wspomaga rozum w poznaniu o wiele szlachet­niejszych, ważniejszych, korzystniejszych i bardziej pociesza­jących prawd. więcej

 • Depresja – samotność bez Boga!

  Depresja – samotność bez Boga!

  Wszystko co wydaje nam się takie beznadziejnie i trudne jest czasami bardzo proste do rozwiązania. Ludzie potrafią znosić bardzo dużo bólu, żeby uleczyć swoje ciało, ale duszę zaniedbują, nie chcą nic poświęcić dla jej leczenia . więcej

 • Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (2) – Powód wiary

  Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (2) – Powód wiary

  Dlatego, kto raz przez odrzucenie, chociażby jednej jedynej prawdy, powagę tę znieważa i po niej depce, ten nie może więcej, na jej podstawie, wierzyć w inne prawdy Objawienia. A, jeżeli w nie wierzy, to wierzy z pobudki niesłusznej, która wiary jego ponad czysto ludzkie rzeczy nie wznosi, a stąd daremnie sobie pochlebia, iż ma chrześcijańską wiarę. więcej

 • Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (1) – Przedmiot wiary

  Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (1) – Przedmiot wiary

  Ani w dziejach, ani w pismach Apostołów nie znajduje się, chociażby jeden przykład, iżby wiernym miało być dozwolonym jedną z głoszonych nauk wiary, pod jakim bądź pozorem, jako to niepożyteczności, małej wagi, niezrozumiałości itd., w wątpliwość podawać. Odwrotnie, znajdujemy dużo wręcz przeciwnych przykładów więcej

 • O tym, co się nazywa zazdrością u Boga

  O tym, co się nazywa zazdrością u Boga

  Bóg jest zbyt zazdrosny, aby miał zostawić dzieło swoje nie skończone. To dzieło rozpoczyna się od chwili, kiedy Bóg owładnie duszą i utwierdzi w niej swe panowanie. Jeżeli dusza nie usuwa się spod władzy Boga, może być pewna, że Bóg nie omieszka spełnić swego dzieła według zamiarów swoich. więcej