Tag: wiara

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX

ROZDZIAŁ 9

O prawach służących opowiadaczom Ewangelii, i t. d

1Nie jestem wolnym? Nie jestem Apostołem? Izalim Chrystusa Jezusa, Pana naszego, nie widział? Izali wy nie jesteście robota moja w Panu? (Nie jestem wolnym, nie jestem Apostołem ? Czyż nie mam prawa jako apostoł Chrystusowy wymagać i brać od was utrzymanie i żywność — Izalim Chrystusa Jezusa Pana naszego nie widzial? Jakby rzekł: Zkąd się pokazuje, że jestem apostołem, gdyż widziałem Chrystusa, i jestem od niego posłanym na opowiadanie Ewangelii. Dzieje Ap. 9, 5; i 22, 18. — Jesteście robota moja. Których ja przez opowiadanie zrodziłem Chrystusowi.

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX”

Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

Na każdym miejscu poświęcają i ofiarują imieniu memu ofiarę czystą, bo wielkie jest imię moje między narody, mówi Pan zastępów

Malach 1, 11

Wielkiego dzieła dokonał Chrystus Pan na górze Kalwarii. Siebie samego ofiarował Ojcu Niebieskiemu jako kapłan najwyższy za grzechy świata.

Otchłań piekła zamknięta, a otwarte podwoje niebios. Zdjęte przekleństwo z ziemi, wyrzeczone w raju a z nieba rozlany na świat obfity strumień zmiłowania Pańskiego – z niewoli szatana powołani ludzie do godności synów Bożych – z synów gniewu i potępienia mają się stać uczestnikami wiecznego szczęścia.

Cóż większego mógł sobie człowiek życzyć nadto? Czy mógł dostąpić czegoś zaszczytniejszego? Miłosierdzie Twoje Panie, jest ponad ludzkie pojęcie!

Czytaj dalej „Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą”

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VIII

1A o tym, co się bałwanom ofiaruje, wiemy, iż wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, a miłość buduje. (A o tem co się bałwanom ofiaruje. O mięsie i innych tego rodzaju rzeczach Wiemy. To jest rzeczy ofiarowane bałwanom nie różnią się od innych pokarmów, i nie posiadają w sobie żadnej świętości.  Iż wszyscy. Gdyż wszyscy jesteśmy dobrze uczeni wiary Chrystusowej — Umiejętność. Dostateczna znajomość prawd chrześcijańskich, przez którą wiemy iż rzeczy poświęcone bałwanom nie mają żdnego nowego znaczenia, ale są obojętne.Umiejętność nadyma . Umiejętność ta wasza, przez którą wiecie iż bałwany są niczem i że następnie wolno pożywać rzeczy poświęcone bałwanom, i które pożywacie ze zgorszeniem współbraci nieświadomych tego: ta umiejętność, powiadam, spowoduje, że się wynosicie nad nieumiejętnych i nimi pogardzacie.  — A miłość buduje. Słabych i nieumiejętnych i ich utrzymuje i podnosi w wierze i pobożności Chrześcianskiej. Wyraz bowiem budować, znaczy to samo, co dopomagać bliźniemu do zbawienia: temu się sprzeciwia zgorszenie, przez które się
bliźni rujnuje , to jest doznaje przeszkody do zbawienia . Patrz Wujka.)

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VIII”

Krucjata różańcowa o nawrócenie – Część Bolesna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wtorek – Tajemnice Bolesne

Modlimy się nawrócenie masonów i żydów.

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,a zwłaszcza za masonów, Żydów i polecanych Tobie.

Czytaj dalej „Krucjata różańcowa o nawrócenie – Część Bolesna”

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VI

ROZDZIAŁ 6

O rozstrzyganiu sporów w sądach chrześciańskich, grzechach wyłączających z nieba, i t.d.

 

1Śmie który z was, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? (Przeciw drugiemu. Przeciw bratu , czyli chrześcianinowi. — Sądzić się. Rozprawiać się sądowym sposobem. — Przed niesprawiedliwymi. Przed sędziami pogańskimi. — A nie przed świętym i Chrześcianami.)

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VI”

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.V

ROZDZIAŁ 5

O grzechu nieczystości, i ukaraniu za obojętność względem rozpustników

 

1Koniecznie słychać między wami porubstwo, a takie porubstwo, jakiego ani między Pogany, tak iż któryś ma ojca swego żonę. (Koniecznie. Nie z niepewnych wieści, ale z niewątpliwego źródła.— Ojca swego żonę. Macochę swoję — Ma za nałożnicę.)

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.V”