II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XII


ROZDZIAŁ 12

O zachwyceniu Św. Pawła , jego upokorzeniu , bezinteresowności, i t. d.

1Jeśli się chwalić potrzeba (nie pożytecznoć wprawdzie), przydę do widzenia i objawienia Pańskiego. (Jeśli się chwalić potrzeba (niepożytecznoć wprawdzie). W greckim jest, chwalić się mnie w prawdzie nie wypada . Chwalić się mnie z niczego oprócz krewkości moich nie wypada. I zaiste nie chciałbym się chwalić, lecz dla waszego zbawienia jestem zmuszony czynić nawet to, czegobym nie chciał. — Przyjdę do widzenia i objawienia Pańskiego. To jest do wspomnienia tu. Pomiędzy widzeniem a objawieniem nie mała zachodzi różnica; niektórym się bowiem dają, od Boga widzenia, ale się nie objawia ich znaczenie, jak się to przytrafiło Faraonowi, (G en. 41, 17) i Nabuchodonozorowi, (D a n . 2, 31) Paweł więc powiada, iż jemu nie tylko były dane widzenia ale także tłumaczenie tych rzeczy, które widział. Patrz Wujka .)

2Znam człowieka w Chrystusie przed czternaścią lat (jeśli w ciele, nie wiem, jeśli prócz ciała, nie wiem, Bóg wie), iż takowy był zachwycony aż do trzeciego nieba. (Znam człowieka w Chrystusie. Mówi o sobie jakby o kim drugim, przez skromność chrześciańską. — W Chrystusie. Chrześcianina, albo mocą Chrystusową. — Jeśli w ciele . . . jeśli prócz ciała. S. Tomasz (2, 2 quaest. 175, art. 5) i inni mniemają, iż dusza Pawłowa podczas zachwytu nie była wyprowadzoną z ciała, chociaż S. Paweł twierdzi, że on tego nie wie, gdyż na ówczas był pozbawionym zmysłów, i nie bardzo rozumiał, co się wkoło niego działo. — Aż do trzeciego nieba. Aż do nieba empirejskiego; albowiem pierwsze niebo jest powietrzne, drugie gwiaździste, trzecie empirejskie miejsce błogosławionych.)

3A znam takowego człowieka (jeśli w ciele, jeśli prócz ciała, nie wiem, Bóg wie), 

4iż był zachwycon do Raju i słyszał tajemne słowa, których się człowiekowi nie godzi mówić. (Tajemne słowa. Niewymowne słowa, jak jest w greckim. Jakie to były słowa, które słyszał, wiedzieć nie można, gdyż sam Paweł S. o nich zamilczał.— Których się człowiekowi nie godzi mówić. Których nie wolno nikomu opowiadać; albo których żadną mową wyrazić nie można.)

5Z takich rzeczy się będę przechwalał, a z siebie nie będę się nic przechwalał, jeno z krewkości moich. (Z krewkości moich. Nędz i cierpień. Patrz co się rzekło roz. 11, 30.)

6Abowiem choćbym się chciał przechwalać, nie będę głupim, bo prawdę powiem; lecz folguję, aby kto o mnie nie rozumiał więcej nad to, co widzi we mnie abo co słyszy ode mnie. (Albowiem choćbym się chciał przechwalać. Z tych rzeczy, które się wydają ludziom chlubnemi, jakie mi są widzenia i objawienia, nie będę w rzeczy samej bezrozumnym, chociażbym w niejaki sposób miał się stać podobnym do bezrozumnych. — Lecz folguję. Wstrzymuję się. — Aby kto o mnie nie rozumiał. Żeby kto z powodu owych rzeczy nie przypisywał mnie więcej, i nie uważał mnie za większego nad to, co pokazują i świadczą o mnie moje czyny, które widzi, i mowa moja którą słyszy.)

7Ażeby mię wielkość objawienia nie wynosiła, dan mi jest bodziec ciała mego, Anjoł szatanów, aby mię policzkował. (Dan mi jest bodziec ciała mego. Od Boga, nie iżby Bóg był sprawcą pokusy, ale że dozwolił to czartu, ażeby kusił S. Pawła , i to w rodzaju i materyi lubieżności dla upokorzenia go .— Aby mię policzkował, Policzkować, znaczy bić w twarz pięściami, zwłaszcza dla okazania zniewagi i wzgardy; jakby rzek : Dany mnie jest bodziec ciała, abym tą hańbą dotknięty, stał się sam sobie lichym i wzgardzonym, i żebym się nie pysznił z powodu objawień i innych darów Bożych.)

8Dlatego trzykrociem Pana prosił, aby ode mnie odstąpił. 

9I rzekł mi: Dosyć ty masz na łasce mojej, abowiem moc w słabości doskonalszą się zstawa. Rad się tedy przechwalać będę w krewkościach moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. (Rzekł mi. Pan. — Dosyć ty masz na łasce mojej. Abyś, jakkolwiek w sobie słaby, we mnie jednak był mocnym do pokonania pokusy. — Albowiem moc w słabości doskonalszą się stawa. Gdyż im większa słabość, to jest, pokusa cielesna, tem większą daje nam Chrystus Pan przeciwko niej łaskę. — Rad się tedy przechwalać będę w krewkościach moich. Bardziej i raczej niż z każdej innej rzeczy, w której się zdaję celować. — Aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Aby we mnie trwale przebywała, i z dnia na dzień bardziej się nade mną utwierdzała potęga Chrystusowa, przez którą jestem potężnym w Chrystusie do zwalczenia wszystkich pokus.)

10Dlatego się podobam sobie w krewkościach, w potwarzach, w potrzebach, w przeszladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Abowiem gdy nie mogę, tedym jest potężny. (Dlatego. Dla wielkiej ich użyteczności, i ponieważ przez nie doskonali się we mnie i utrwala się moc Chrystusowa. — Albowiem gdy nie mogę. Gdy doznaję utrapienia, i cierpię to, com wyraził. — Tedym jest potężny. Mocą nie moją, ale Chrystusową, która mnie czyni wyższym od nich.)

11Zstałem się głupim: wyście mię przymusili. Bom ja od was miał być zalecon, abowiem w ni w czymem nie był podlejszy niżli oni, którzy są bardzo wieldzy Apostołowie, chociażem nic nie jest. (Zstałem się głupim . Przechwalając się stałem się jakby głupim. — Wyście mię przymusili. Do tej pochwały, to jest, abym przez nię ustalił moję powagę i mniemanie, które o mnie mieć powinniście. — Bom ja od was miał być zalecon. Ale gdyście wy tego jak się należało nie chwalić, przymuszonym zostałem pomimo woli sam siebie chwalić. — Którzy są bardzo  wielcy apostołowie. Patrz Wujka. — Chociażem nic nie jest. To jest z siebie.)

12Jednak znaki Apostolstwa mego wykonane są u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach, i w mocach. (U was. Podczas opowiadania Ewangelii u was, i w waszych oczach)

13Bo cóż jest, w czym byście mniej mieli nad insze kościoły, jedno iżem ja sam was nie obciążał? Darujcie mię tą krzywdą. (Nad insze kościoły. Przeze innie i Apostołów założone .— Sam was nie obciążał. Żebyście mnie żywili, ale własną pracą siebie utrzymywałem — Darujcie mię tą krzywdą . Ironicznie powiedziano: przebaczcie mnie, jeśli przeciwko wam zgrzeszyłem, niechcąc być wam ciężarem.)

14Oto trzeci ten raz jestem gotów przyść do was, a nie będę wam ciężki. Abowiem nie szukam, co waszego jest, ale was. Bo nie synowie mają rodzicom skarbić, ale rodzicy synom. (Jestem gotów przyjść do was. Żeby oddać posługę duchowną, i to bez obarczenia waszego — Co waszego jest. Pieniędzy waszych. — Ale was Zbawienia waszego.— Bo nie synowie mają rodzicom skarbić, ale rodzicy synom . W tem iż od was nic nie biorę, naśladuję ojców, którym nie wypada brać od synów, ale im dawać: tak ja ojciec wasz rozdaję wam dobra duchowne, i nie mam woli brać coś doczesnego od was.)

15A ja barzo rad nałożę i nadzwyż się wydam sam za dusze wasze, aczkolwiek więcej was miłując, mniej jestem miłowan. (Nałożę. Oddam wszystko moje.— l nadzwyż się wydam. I oprócz togo siebie samego, swoję krew, ducha, zazdrożycie wyczerpię i wyleję za was — Aczkolwiek więcej was miłując mniej jestem miłowan . Chociaż wy nawzajem nie miłujecie mnie tyle, ile ja was miłuję.)

16Ale niech tak będzie: jam was nie obciążył, ale będąc chytrym, chytrościąm was podszedł. (Ale niech tak będzie: jam wam nie obciążył. Jakby rzekł: Oni mnie uwłaczają, powiadając: Paweł sam przez się nic wprawdzie na utrzymanie nie wymaga i nie przyjmuje, ale was zdradliwie podchodzę gdyż podsyła Tytusa i innych, którzy od was biorą. Żeby to zbić dodaje.)

17Izali przez którego z tych, którem do was posłał, oszukałem was? 

18Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Izali was Tytus oszukał? Izaliśmy nie tymże duchem postępowali? Izali nie tymiż stopami? (Prosiłem.Tytusa, żeby się do was udał. — I posłałem z nim brata. Kto nim był, niewiadomo: niektórzy mniemają, że to był Ś. Łukasz .— Izali was Tytus oszukał? Czy choćby najmniej gwałtem wymógł?— Tym że duchem. Tym samym umysłem, tą samą wolą)

19Dawno mniemacie, iż się wam wymierzamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy, a wszytko, namilejszy, dla waszego zbudowania. (Dawno mniemacie. Greckie kodexa mają znowu mniemacie. Sens Wulgaty łacińskiej może być taki: Widzę, iż wy oddawna mnie podejrzywacie, że nieszczerze z wami postępuję, ale iż przyszukuję wymówek, jak bym był chciwym i dbał o zebranie pieniędzy; ale teraz nie chciałbym, żeby mnie za takiego uważano. — Przed Bogiem w Chrystusie mówimy. Bez oszukaństwa, szczerze i prawdziwie mówimy, jak należy mówić temu, który w Chrystusie, to jest wyznaje się za członka i ucznia Chrystusowego. — Wszystko . . dla waszego zbudowania. Wszystko, cośmy dotychczas powiedzieli, jakby dla zalecenia siebie, mówimy to w celu przyczynienia się do waszego zbawienia, nie zaś dla chwały i wymówki własnej.)

20Abowiem się boję, bych snadź przyszedszy, nie jakimi chcę, nalazł was, a ja był nalezion od was, jakiego nie chcecie: aby snadź spory, zazdrości, gniewy, zwady, obmowy, szemrania, nadymania, rozterki nie były między wami, (Jakimi chcę. Zupełnie poprawionymi z dawnych występków. — Jakiego nie chcecie. Surowym ojcem i mścicielem grzechów.)

21by mię zasię Bóg, gdy przyjdę, nie poniżył u was i żebych nie żałował wielu z tych, którzy przedtym grzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i porubstwo, i niewstyd, którego się dopuścili.

 

Wykład X . J. Wujka 

1. Do widzenia i objawienia Pańskiego. Ztąd dowieść możemy, iż to nie są niepodobne rzeczy, które starzy Doktorowie piszą o zachwyceniu niektórych, lubo w ciele, lubo oprócz ciała, aby oglądali stan albo zbawionych, albo potępionych.

11. Oni bardzo wielcy Apostołowie. Acz wszyscy Apostołowie Apostołmi byli: wszakże między nimi byli niektórzy większy i zacniejszy, jako bracia Pańscy, Jakób i Jan, a osobliwie Piotr św., które przeto Paweł św. wielkimi i zacnymi Apostoły i filarami zowie.

 


 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: