Modlitwa na czasy zdrady!

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! – św.Paweł

 

O Matko Przenajświętsza!

Tyś w Fatimie ostatni raz przemówiła

Twoja wola do dzisiaj się nie spełniła

kłamstwami zakrywają to co mówiłaś

O Najjaśniejsza Panienko Milcząca w pokorze!

Codzienne orędzia w usta Ci wkładają

bluźniercy jakąś Gospą Ciebie nazywają

O Pani Milcząca na Golgocie !

patrzysz teraz zgrozą przejęta

jak ci co czcić mieli Twojego Syna

na Jego drodze krzyża uczty urządzają

Mówią o miłości i wybaczeniu

ale przed Bogiem nie klękają

grzeszą nie żałują tylko miłosierdzia oczekują

ci nieszczęśni moderniści

przeciwko Duchowi Św. występują!

Nastał czas zdrady czas modlitwy o przetrwanie!

Na tronie heretyk zasiada

kręci i kłamie

odwieczne tradycje łamie

lecz próżna jego chwała

przecież Matko Ukochana

Ty zdepczesz głowę szatana!

O Pani !zlituj się nad tymi co na skale zostają

prowadź nas wśród ruin na Kalwarię

gdzie Pana Jezusa Chrystusa przybijali

prowadź nas do Niego

na śmierć i zmartwychwstanie!

 

Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego 

— Ewangelia według świętego Marka –  (Mk 3, 28 )

 


Arkadiusz Niewolski

Skomentuj