Dlaczego jestem wierny Mszy Świętej w rycie rzymskim?

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Msza posoborowa jest kultem reformowanym.
Związanie się z kultem katolickim jest obowiązkiem katolika, płynącym z wiary katolickiej.
Związanie się wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – jest obowiązkiem katolika, płynącym z wiary katolickiej.
Nie chodzi o subiektywną opcję, lecz o decyzję umocowaną na obiektywnym fundamencie katolickiej wiary.
Cztery teksty wystarczą nam, aby poznać powagę kwestii i podjąć decyzję, jaka jest obowiązkiem katolika:

1. Sobór Trydencki, Sesja 7, 3 marca 1547, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13.

2. Św. Pius V, Bulla Quo primum témpore.

3. Kard. Alfredo Ottaviani, Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae (poprzedzona listem z dn. 25.09.1969 r.).

4. Michał Rzepka, Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli Krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.

Czytajmy po wielekroć i polecajmy naszym bliźnim, aby zaszczytny i naglący obowiązek przywracania katolickiego kultu był podejmowany na bazie rzetelnego rozumienia obiektywnych wymogów wiary katolickiej.

źródło : Ks. Jacek Bałemba SDB- actualia.blog

 


Punkt 1. „Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13.”

Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty.

 

Punkt 2. Św. Pius V, Bulla Quo primum témpore.

Św. Pius V, Quo primum – wierność kapłańska
 
Punkt 3. Kard. Alfredo Ottaviani, Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae

Krótka analiza krytyczna NOM (Nowej Mszy)

 

Punkt 4. Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli Krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.

Część 1:

Część 2:

 

 

„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (6- ost) – Modernizm a nowożytna metoda badań religijnych
Boga, aby móc pokochać, trzeba pierwej poznać przy pomocy wiary nie błądzącej"— mówi Augustyn w dziele o Trójcy św. Ale uczucie samo— mówi prof. Straszewski, tłumacząc …
Godni są gniewu Twojego! – Psalm
Boże mój Boże nie opuszczaj swoich dzieci skróć te męki skróć czas wzgardy i upadku ramię sprawiedliwości niech spadnie na niewiernych szczególnie na tych co mamią …
W szkole św. Teresy (1) – Jak służyć Bogu? – O konieczności poddania się woli Bożej
„Z tego wszystko złe w nas pochodzi, że nie trzy­mamy oczu utkwionych w Niego, Gdybyśmy na nic innego nie uważały, tylko na drogę, prędko doszłybyśmy do …
Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Cz. 11) – Co to jest zjednoczenie duszy z Bogiem
Stąd jaśniejszem teraz się staje, że zdolność do tego zjednoczenia nie polega na pojmowaniu ze strony duszy, ni zaznawaniu, ni uczuwaniu, ani też wyobrażaniu sobie przez …
Synagoga szatana w pełnej okazałości – Gdybyś nie wiedział w czym uczestniczysz i co wspierasz !
Czy naprawdę uważasz że podążając za Bergoglio który jest dojrzałym owocem Soboru Watykańskiego II ( jego poprzednicy nie byli w pełni dojrzali ale wcale nie byli …
Co katolik wiedzieć powinien (8) – Skarby pokory, i ubóstwa Ewangelicznego.
Chociaż miłość własna człowieka wzdryga się na samo wspomnienie pokory i świat gardzi pokornymi, to jednak cnota pokory jest wielkim skarbem dla duszy człowieka i bez …
Ewangelia wg. św. Łukasza, Rozdz. 1 (Biblia J. Wujka, z komentarzami)
ROZDZIAŁ I O narodzeniu ś. Jana Chrzciciela, zwiastowaniu N. Maryi Panny, nawiedzeniu Elżbiety itd
Na święto św. Łukasza Ewangelisty – 18 października
W 51. roku życia nawrócony przez św. Pawła, został jego nieodstępnym towarzy­szem. Dzielił z nim prace, trudy i prześladowania w Palestynie, Małej Azyi, Grecyi i Włoszech. …
BIBLIA J. WUJKA z objaśnieniami – Wprowadzenie do Ewangelii
„Która była Summa Starego Testamentu, to jest Chrystus Pan i Kościół Jego (jako Augustyn Ś. naucza) taż też właśnie jest summa Nowego. Bo, jako tenże Augustyn …
Kazanie o św. Małgorzacie Marii Alacoque
ujrzała jakby na jawie Jezusa Chrystusa, który wskazując na serce swoje tak do niej przemówił: Oto jest to serce, które tak ukochało ludzi, że niczego nie …
Św. Teresa od Jezusa – Życie i reforma Zakonu Karmelitańskiego
Dalej, nie przywiązuje Teresa zbytniej wagi do przeżyć mistycznych. Powtarza ona często, że miłość ku Bogu nie polega na łzach i słodkich uczuciach, lecz na tym, …
Watykańska „CARITAS” zaangażowana w promocję komunizmu, aborcji i kult bożków
"Caritas Internationalis i CIDSE są w organie zarządzającym organizacji komunistycznej, która zajmuje się kultem pogańskim i celebruje dekryminalizację aborcji na całym świecie, jednocześnie aktywnie walcząc przeciwko …

Skomentuj