Jezuita James Martin orędownik zboczeń dostał list z poparciem jego „posługi” od Franciszka

W osobistym liście przesłanym do jezuity Jamesa Martina z 21 czerwca, Franciszek wyraził poparcie dla jego  „posługi” orędownika zboczeń i zachęcił go do „kontynuowania tej drogi”. 

„Chcę wam podziękować za waszą duszpasterską gorliwość i umiejętność bycia blisko ludzi, z bliskością, jaką miał Jezus i która odzwierciedla bliskość Boga” – napisał  Franciszek. „Styl Boga” składa się z trzech elementów: bliskości, współczucia i czułości. ” W ten sposób zbliża się do każdego z nas” – powiedział Franciszek pomijając że Bóg nie zbliża się do żyjących w grzechu.

„Modlę się, abyście kontynuowali tę drogę, będąc blisko, współczując i z wielką czułością”.

„I modlę się za waszych wiernych, waszą 'trzodę’ i wszystkich tych, których Pan powierza waszej opiece, abyście ich chronili i uczyli wzrastać w Miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa” 

Listem James Martin pochwalił się wczoraj na swoim koncie twitterowym, zamieszczając również drukowaną wersje odręcznego tekstu :

Zakłamanie tej wypowiedzi trudno nawet skomentować. 

Fałszować nauki Chrystusa posługując się Jego imieniem i przekonywać że to „styl Boga”, podczas gdy  Chrystus zawsze każdego, i to świadomego  popełnionych grzechów upominał ” Idź i nie grzesz więcej”;  jest największą przewrotnością i obrzydliwością.

Kościół Katolicki , co chyba trzeba niektórym przypomnieć, uczy że wobec wszystkich pogrążonych w grzechu nieczystości, a w tym przypadku mamy jeszcze do czynienia ze zboczeniami przeciwnymi naturze, wyrazem miłosierdzia i miłości jest pomoc w przezwyciężaniu ich stanu, a nie utwierdzanie w kłamstwie, że Bogu się to podoba. Jest to fałszywa „czułość” i największa zbrodnia jaką w tej sytuacji można uczynić. Widać jasno przez kogo i dokąd gnana jest  ta „trzoda”

Tylko tym cytatem można to wszystko podsumować:

 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości….Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. (Rz 1:28 -32)

 


Jorge Bergoglio – szatańska przewrotność
W internecie dostępne są zdjęcia przedstawiające że Franciszek wykonuje jakieś tajne znaki masońskie i tysiące wiernych tego modernistycznego tworu na czele którego stoi Bergoglio rozpowiada na portalach społecznościowych z dumą, …
Zatrute ziarna z pielgrzymki Franciszka na Słowację – Podsumowanie
Cała sytuacja na pierwszym zdjęciu wygląda tak absurdalnie jak z cyrku Monthy Pythona, ale jednocześnie jest niepokojąca. Nie wiadomo co lub kogo przedstawia obraz, a powinno być oczywiste co znajduje …
„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (4) – Od konceptualizmu Kanta do modernizmu
Widzimy stąd, że moderniści, mówiąc o religii, punktu opar­cia nie szukają w rozumie, ani w rozumie i uczuciu zarazem, ale wyłącznie tylko i jedynie w uczuciu— i w tem leży …
Dlaczego gorsząca „msza” abp. Rysia nie jest zaskoczeniem?
tak "strażnicy tradycji" pojmują mszę. Takie są konsekwencje reformy liturgicznej (…)Nie po to protestanci współtworzyli nowy ryt mszy dla katolików, żeby nie zrobić z niego ekumenicznej "uczty". Nie po to …
Przeszkody postępu duchowego
Jeśli więc napotkasz objawy, iż coś jest u ciebie niedobrze, że ci coś przeszkadza, zbadaj przede wszystkim swe nabożeństwo do Matki Najświętszej, czy mu czego nie brakuje, bądź w sposobie …
POSTĘP DUSZY: O roli roztropności w życiu duchowym
Po największej bowiem części wszystko w życiu duchownym polega na wznoszeniu się lub na obniżaniu, na zdążaniu naprzód lub na cofaniu się wstecz. Gdzie nie ma starania o pierwsze miejsce, …
Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga
Jak niezmiernemi i jakiej przed Bogiem ceny, były boleści poniesione przez Najświętszą Maryję Pannę w ciągu całego Jej życia, a najbardziej podczas Męki i śmierci najdroższego Jej Syna, jest już …
Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Cz. 7) – Jakie pożądania wystarczą do wywołania szkód w duszy
Wszystkie cnoty wzrastają przez ćwiczenie jednej i wszystkie błędy potęgują się w jednym wraz z ich skut­kami w duszy. A chociaż tych wszystkich rodzajów zła nie można zauważyć w chwili, …
1950 – pakt z diabłem
Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i …
Vademecum Synodu o synodalności – Kolejna instrukcja jak wysyłać wiernych do piekła
Do czego ma służyć ten dialog i rozeznawanie, jeśli nie do dalszego rozmycia nauki Kościoła, tak żeby zadowolić wszystkich? Dokument stwarza pozór, że wszystko co robione "razem" jest gwarancją słuszności. …
Co katolik wiedzieć powinien (3) : Łaska Boża i skarby cierpień – Uwagi według nauki Świętych i Kościoła
Ta łaska “uświęcająca” : oczyszcza ze wszystkich, przy­najmniej ciężkich (śmiertelnych) grzechów, uwalnia od kary wiecznej (piekła), uświęca wewnętrznie i odnawia na duszy. Ale, człowiek powinien ze swojej strony obu­dzić w …
Biden i Bergoglio – co ich łączy?
Dawne hasło komunistów brzmiało: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się ! Hasło tych dwóch panów brzmi podobnie : Judasze i zdrajcy wszelkiej maści łączcie się! Jeżeli nie wiesz co oznacza powtarzane …

Skomentuj