II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX


ROZDZIAŁ 9

O przymiotach i pożytkach dobrej jałmużny.

1Bo o posłudze, która się dzieje przeciw świętym, niepotrzebna mi jest pisać do was.

2Znam bowiem ochotne serce wasze, którym się przechwalam z was u Macedończyków. Iż i Achaja gotowa jest od roku przeszłego, a ochota wasza wiele ich pobudziła. (Ochotne serce wasze. Do udzielania jałmużny. — Przechwalam się z was u Macedończyków. Z waszej ochotnej szczodrobliwości. — Iż i Achaja gotowa jest. Dać jałmużnę, tak jak wy to czynicie, — Ochota wasza. Gorliwość w okazywaniu miłosierdzia pobudza wielu do naśladowania.)

3I posłałem bracią, iżby w czym się pochwalamy z was, nie było wyniszczono z tej miary, abyście (jakom powiedział) gotowymi byli: (Bracią. Tytusa i innych dwóch. — Iżby w czem się pochwalamy. Żeby się nie okazała fałszywą moja o was pochwala, jeśli będziecie skąpymi dawcami, albo w swoim czasie nie będziecie mieli przygotowanej jałmużny.— Gotowymi byli. Na moje przyjście.)

4aby, gdyby ze mną przyszli Macedończycy, a znaleźli was nie gotowe, nie zawstydaliśmy się my, iż nie rzekę: wy, w tej rzeczy. (Aby gdyby ze mną przyszli Macedończycy. Przed którymi tak wielce się przechwalałem z was.)

5Za potrzebnąm tedy rozumiał prosić braciej, aby do was wprzód poszli i pierwej zgotowali przedtym obiecane błogosławieństwo, aby to było gotowe tak jako błogosławieństwo, a nie jako łakomstwo. (Braciej. Tytusa i innych dwóch, o których w.
3. — Wprzód poszli. Przede mną i Macedończykami. — Błogosławieństwo. Jałmużnę. — Tak jako błogosławieństwo. Żeby ta dobroczynność była ochotną i hojną. — A nie jako łakomstwo. Nie zaś skąpą, i jakby gwałtem wymuszoną, taka bowiem jałmużna zwykle bywa szczupłą.)

6A to powiadam: Kto skąpie sieje, skąpie też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie. (A to powiadam. To jest, co chcę powiedzieć, albo co chcę, żebyście wiedzieli. — Kto skąpie sieje. Kto skąpy daje datek. — Skąpie też żąć będzie. Mały owoc odniesie, — Kto sieje w błogosławieństwach. Hojną dając jałmużnę.—Z błogosławieństw też żąć będzie. Wielki też pożytek duchowny odniesie. Patrz Wujka.)

7Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z zamarszczenia albo z przymuszenia: abowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje. (Każdy. Niech tyle daje. — Jako postanowił w sercu swoim. Ile dać postanowił w duszy swojej, dobrowolnie i ochotnie, na nikogo bowiem nie wkładam konieczności. — Nie z zamarszczenia. Które rodzi serce skąpe, i które się objawia, gdy niechętnie dajemy. — Albo z przymuszenia. Przez wstyd i uszanowanie dla starszych: których proźby uważają podwładni za rozkaz.)

8A Bóg mocen jest uczynić, aby obfitowała w was wszytka łaska, abyście we wszytkim zawsze mając wszytek dostatek, obfitowali ku wszelkiemu uczynkowi dobremu, (A Bóg mocen jest. Sens jest: iż Bóg względem hojnych jest hojnym, tych, którzy są miłosiernymi dla ubogich, obsypuje wszelkiego rodzaju dobrami. —
Wszystka łaska. Wszelkiego rodzaju dobra doczesne.— Mając wszystek dostatek. Posiadając to wszystko, co jest koniecznie potrzebnem do przyzwoitego utrzymania siebie i swojej rodziny, abyście tęż tak ą mieli obfitość, żebyście mogli być dobroczynnymi i hojnymi wględem ubogich.)

9jako napisano jest: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku. (Jako napisano jest, Psal, 111, 9. — Rozproszył. Na wzór siejącego rozproszył dobra swoje, i rozdał je na ubogich.— Sprawiedliwość jego. Jałmużna nie rzadko się nazywa w Piśmie ś. sprawiedliwością, już dla tego, że je st wielką częścią ogólnej sprawiedliwości, już że jest usposobieniem do sprawiedliwości. Sens jest: jałmużna jego nie ginie, ale trwa i owoc wydaje, tak jak nasiona w ziemię rzucone z obfitszym owocem wzrastają.)

10A który dodaje nasienia siejącemu, doda też chleba ku jedzeniu i rozmnoży nasienie wasze, i przysporzy przymnożenie urodzajów sprawiedliwości waszej. (A który dodaje nasienia siejącemu, Który wam dał możność w spierania nieszczęśliwych, — Doda też chleba ku jedzeniu. Nie dopuści, żeby wam zabrakło niezbędnych potrzeb życia. — Rozm noży nasienie wasze. Patrz Wujka. —  Przysporzy przymnożenie. Da wzrost zbożu waszemu, któreście zasieli, dając jałmużnę)

11Abyście, na wszytkiem ubogaceni, obfitowali ku wszelkiej prostości, która przez nas sprawuje dzięki Bogu. (Na wszystkiem ubogaceni. To jest bogactwami doczesnemi i wiecznemi.—Obfitowali ku wszelkiej prostości. Pobudzili się do hojnych na przyszłość datków, z sercem szczerem i ochotnem. — Która przez nas sprawuje. Która to szczera i hojna wasza jałmużna pobudza nas do składania dziękczynienia Bogu.

12Abowiem usługowanie urzędu tego nie tylko wypełnia to, czego nie dostawa świętym, ale też obfituje przez wiele dziękowania w Panu, (Albowiem usługiwanie urzędu tego. Tego zbierania jałmużn. — Nie tylko wypełnia. Nie tylko zaradza potrzebom wiernych, — Ale też obfituje, Ale nawet więcej ma pieniędzy do rozdania, niż ich potrzeba do zaradzania ubóstwu biednych; przeto możecie je hojnie wydawać, aby od wielu, którzy się stają uczestnikami waszej dobroczynności, czynione były dzięki Bogu.)

13gdy przez doświadczenie tej posługi, Boga chwalą za posłuszeństwo wyznania waszego ku Ewanielijej Chrystusowej i za szczerość w udzielaniu przeciwko nim i przeciw wszytkim, (Przez doświadczenie tej posługi, Boga chwalą. Gdy przez naszę posługę, doświadczywszy waszej hojności, chwalą Boga. — Za posłuszeństwo wyznania waszego. Syryjski, chwalą Boga, że jesteście poddanym i wyznaniu Ewangelii Chrystusowej; Że się tak sprawujecie, iż jawnie widać, jak się trzymacie chrześcijańskiego prawa, i czynicie to czego, naucza Ewangelia. — I za szczerość w udzielaniu przeciwko nim i przeciw wszystkim . Chwalą Boga za waszą hojność,
przez którą z prostą i czystą intencją uczyniliście ich i innych ubogich Chrystusowych uczestnikam i dóbr waszych doczesnych.)

14i w ich prośbie za was, pragnących was dla łaski Bożej, obfitującej w was. (I w ich proźbie za was. Ubodzy Jerozolimscy, którzy odbierają wasze jałmużny , gdy się za was modlą i zanoszą proźby, chwalą Boga. — Pragnących was. Którzy wielce pragną was widzieć. — Laski Bożej. „Wiary i dobroczynności, która z wiary pochodzi )

15Bogu chwała za niewysłowiony dar jego. (Dar jego. Darem rozumie bądź to, co odbierają ci, których się nędzy zaradza, bądź także ci, którzy dają jałmużnę. Nazywa jałmużnę darem niewysłowionym , gdyż z niej wypływa wiele dóbr duchownych k u chwale Bożej. Że zaś nagroda jałmużny jest niewysłowioną, to każdemu wiadomo,  kto wspomni na słowa Iz. 64, 4; i I. K or. 2, 9: Oko nie widziało , i ucho nie słyszało , i w serce człowiecze nie wstąpiło , co nagotował Bóg tym , którzy go miłują .)

 

Wykład X . J. Wujka . 

6. Kto sieje w błogosławieństwie. Większe jałmużny, większą też zasługę i zapłatę u Pana Boga mają.

10. Rozmnoży nasienie wasze. To jest i dobra doczesne, i dobra duchowne, przez którebyście zbawieni byli. Kiedy widzisz że owoc i pożytek jałmużny jest pomnożenie wszelakiej łaski w sprawiedliwości i w dobrych uczynkach ku żywotowi wiecznemu, które Pan Bóg daje za nagrodę i zapłatę uczynków z miłości uczynionych: które tu zowie nasieniem duchownych owoców albo pożytków.

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: