Litania do Dzieciątka Jezus


Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Dziecię, Synu Boga żywego,  Zmiłuj się nad nami 
Dziecię, Synu Maryi Panny
Dziecię, zrodzone jeszcze przed wschodem gwiazdy zarannej,
Dziecię, Słowo które się stało ciałem,
Dziecię, mądrości Ojca swojego,
Dziecię, Synu pierworodny swej Matki,
Dziecię, obrazie Ojca swojego,
Dziecię, początku swej matki,
Dziecię, światłości ojca swojego,
Dziecię, chwało swej matki,
Dziecię, równe Ojcu swojemu,
Dziecię, we wszystkiem posłuszne swej Matce,
Dziecię, Boże nasz,
Dziecię, Bracie nasz,
Dziecię, płaczące w kolebce,
Dziecię, grzmiące w niebiesiech,
Dziecię, upragnienie mędrców,
Dziecię, kruszące bałwany,
Dziecię, pełne gorliwości ku chwale Ojca swojego,
Dziecię, wszechmocne w niemocy,
Dziecię, potężne w słabości,
Dziecię, źródło czystej miłości,
Dziecię, naprawiające chwałę niebieską,
Dziecię, powracające łaskę ziemi,
Dziecię, wodzu aniołów,
Dziecię, szczepie patryarchów ,
Dziecię, słowo proroków .
Dziecię, pożądanie pogan,
Dziecię, radości pasterzy,
Dziecię, światłości mędrców,
Dziecię, zbawienie dzieci,
Dziecię, oczekiwanie sprawiedliwych
Dziecię, mistrzu doktorów,
Dziecię, pierwiastku wszystkich świętych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Dziecię Jezus.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Dziecię Jezus.

Od więzów złego ducha, wybaw nas, Dzie­cię Jezus.
Od złośliwości świata,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Od próżnej i niebezpiecznej ciekawości,
Od wszelkiej złej woli,
0d grzechu każdego,
Przez najczystsze i niepokalane poczęcie swoje,
Przez najpokorniejsze i najuboższe narodzenie swoje,
Przez łzy swoje,
Przez najchwalebniejsze objawienie swoje,
Przez najpobożniejsze ofiarowanie swoje,
Przez najniewinniejsze rozmowy swoje,
Przez ubóstwo swoje,
Przez prace i utrudzenia swoje,
Przez cierpienia swoje,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa­ta, przepuść nam, Dziecię Jezus,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa­ta, wysłuchaj nas, Dziecię Jezus,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa­ta, zmiłuj się nad nami, Dziecię Jezus.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, któryś z miłości ku nam, ukrywszy wielkość wcielonego Bóstwa swojego i Boskiego człowieczeństwa, chcia­łeś narodzić się na świat maluczkiem dzie­cięciem spraw nam tę łaskę, iżbyśmy uzna­jąc Boską mądrość Twoję w dzieciństwie Twojem, potęgę w słabości, wielkość w upo­korzeniu, wielbili Cię maluczkim na ziemi i przypatrywali się Tobie wielkiemu w niebiosach, który żyjesz i królujesz z Bogiem ojcem w jedności Ducha świętego. Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Dzieciątka Jezus w żłobku

Pokłon Ci oddaję, Słowo Wcielone, pra­wdziwy i wieczny Synu Boży, a w pełno­ści czasów prawdziwy Synu Maryi Panny.

Upadając przed Twą Boską Osobą i czło­wieczeństem z nią złączonem, zmuszony jestem złożyć też cześć i ubogiemu żłob­kowi, w którym jako Dzieciątko spoczywałeś, a który był zaiste pierwszym tronem miłości Twojej.

Obym mógł uklęknąć przed nim z prostotą pasterzy, z wiarą świętego Józefa i miłością Najświętszej Maryi Panny- bym mógł ukorzyć się przed tym szacownym pomnikiem zbawienia naszego w owym duchu umartwienia, ubóstwa, pokory, z jakim Ty, lubo Pan nieba i ziemi, wy­brałeś sobie żłobek za miejsce spoczynku dla swych słabiutkich członków.

A Ty, o Panie, który jako Dzieciątko raczyłeś spoczywać w tej kolebce, racz też memu sercu dać kropelkę owej niewymownej ra­dości, jaką widok dziecięctwa Twego, go­dnego miłości, i cuda, towarzyszące Twemu narodzeniu, bez wątpienia wzniecały.

Błagam Cię na końcu przez tę pociechę, abyś całemu światu dał pokój Twój i dobrą wolę, a w imieniu całego rodu ludzkie­go oddał wszelkie dzięki i wszelką cześć Ojcu  i Duchowi świętemu, który z Tobą żyje i króluje jeden Bóg od wieków i na Wieki. Amen.

Baby Jesus | Stories of Miracles


Z modlitewnika: SKARB DUSZY Dla wiernych Chrystusowych. WARSZAWA. Drukarnia Stanisława Niekmiery. 1897.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: