Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 24)


DZIEŃ DWUDZIESTY CZWARTY

Uwaga druga o radościach Maryi

1. Uważ, z jaką radością Marya zmartwychwstałego Syna wdała, wi­dząc Go w pełności chwały i szczęścia. Żadna radość ludzka z tą się równać nie może. Jak z niczem niezrówna­na była bolesc Maryi i spółcierpienie z cierpiącym Jezusem, tak radość Jej i wesele z Jego zmartwychwstania nie ma przykładu, z którym by zró­wnana być mogła.
Chcesz być uczestnikiem radości Maryi, trzeba, abyś też wespół z Nią był uczestnikiem cierpienia. Chrystu­sowego. Nie ma innej drogi do nieba, do wiecznej radości, jedno ta, którą Chrystus chodził: droga cierpień i umartwienia. W tej mierze, mówi Apostoł, jakoście byli uczestnikami cier­pienia Chrystusowego, będziecie teł uczest­nikami chwały.

 

2. Nie mniejsza radość była Maryi, gdy widziała Apostołów, podczas męki Syna rozproszonych, po zmartwychwstaniu znowu się Doń garnących. Serce Maryi wielkie ma z Sercem Jezusowem podobieństwo. Jako nie­bieski ten Pasterz raduje się ze znalezienia zgubionej owcy, tak tez i Marya cieszy się z powrotu tych zbłąkanych owieczek.

Patrz jak zgodne z Duchem Bożym są przy­czyny radości Maryi. Ty też nie inszych szukaj przedmiotów radości; nie raduj się ani z dostatków, ani z ludzkiej chwały, ani z wy­gód ciała. Niegodne są te przedmioty, aby serce chrześcijańskie, do wyższych rzeczy stworzone, miały zajmować. Nie raduj się jedno z tego, skąd chwała Boża, skąd dusz zbawienny pożytek wynika.

 

MODLITWA

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.

O Panno najświętsza! pełna dla nas pocie­chy jutrzenko, któraś nam Światło świata, Słońce sprawiedliwości przyniosła. Twoje na świat narodzenie było dla nas początkiem dnia szczęśliwego, który nigdy, nigdy nie zajdzie. Tyś Światłem Twojem rozpędziła ciemności grzechowe. Ty w nas oświecasz oczy duszne do poznania Jezusa, prawdziwego Światła, które oświeca każdego człowieka przychodzą­cego na świat. Szczęśliwi, którzy się na Cię, Gwiazdo zaranna, zapatrują, bo ich doprowa­dzisz do portu wieczności. O najdobrotliwsza Panno! bądź nam przyświecającą gwiazdą, abyśmy strzegąc się uczynków ciemności, w świetle wiary i miłości żyli i tak godnym i się stali odwieczne Światło Jezusa w niebie oglądać. Amen.

 

Przykład

W szóstym chrześcijaństw a wieku, za papiestwa św. Grzegorza wielkiego, doznał Rzym szczególniej opieki Maryi. Panowała wówczas po całej prawie Europie straszna zaraza, która mianowicie w Rzymie okropne czyniła spu­stoszenie. Święty Papież opowiadał ludowi pokutę, nakazał publiczne modły, czynił Bogu dla odwrócenia złego śluby. Ale nieszczę­ście z każdym dniem w zrost brało. Papież więc z całym ludem rzymskim oddał się pod opiekę Maryi, nakazał na Jej cześć publiczną procesyę, na którą, gdy się całe miasto zgro­madziło, słynący cudami obraz Maryi z ko­ścioła Panny Maryi śnieżnej, inaczej Mariae majoris zwanego z wielką uroczystością wśród pobożnych pień niesiono, a zaraz się potęga Maryi pokazała. Po wszystkich bowiem uli­cach miasta, którem i procesya przechodziła, zaraza natychmiast ustawiała; a gdy się zbli­żano do gmachu Hadryana nad Tybrem, wszy­stek lud ujrzał nad gmachem w olbrzymiej postaci Anioła, który miecz zakrwawiony do pochwy schował, na znak ustającej plagi Bo­skiej. W tym że czasie słyszeć się dały głosy Aniołów śpiewających: Królowo niebios wesel się, Alleluja; do którego pienia św. Grzegorz przydał; módl się za nam i do Boga, Alleluja. Tym sposobem przez przyczynę Maryi wzięło koniec nieszczęście. Gmachów Hadryana od owego czasu nazywa się zamkiem Anioła, i posąg na szczycie onego wystawiający Anioła w postaci, w jakiej się w on dzień ukazał, pamiątkę tak świetnego zdarzenia dotąd prze­chowuje.

 

Przysługa. Staraj się opowiadaniem łask i cudów Maryi zachęcić innych do nabożeństwa i ufności ku Niej.

 


 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: