Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 23)


DZIEŃ DWUDZIESTY TRZECI

Uwaga o radościach Maryi

Marya przy porodzeniu Syna była niewypowiedzianą zachwycona rado­ścią, ponieważ wydała na świat Zbawiciela, nauczyciela, doskonały wzór do naśladowania. Jak wielką z jednej strony pałała miłością Boga i chwały Jego i miłością zbawienia dusz ludzkich, tak z drugiej strony radość Jej z po­rodzenia takiego Syna, który w Jej żywocie przyjął naturę ludzką, aby zelżoną chwałę Boską na­prawić, i zgubiony rodzaj ludzki na drogę zbawienia naprowadzić, dziwnie była wielką.

Winszuj tej radości Maryi, raduj się z Nią spólnie; a pamię­tając, że Jezus na to się urodził, aby był twoim Zbawicielem, nau­czycielem i wzorem do naśla­dowania, przejmij się Jego świętemi zamiarami, staraj się o twej du­szy zbawienie, bo ten jest najważniejszy, owszem jedyny twój interes na ziemi, do któ­rego wszystkie zmierzać powinny. Słuchaj nauk, które ci daje o pokorze, wzgardzie roz­koszy i wszystkich dóbr ziemskich, o cierpliwem znoszeniu krzywd, o zaprzaniu siebie samego, czyli o zwyciężeniu swych skłonności, o umartwieniu ciała, o miłości Boga i bli­źniego. Patrz, jak doskonały przykład tego wszystkiego, czego nauczył, w życiu swem od chwili narodzenia aż do śmierci krzyżowej ci zostawił. Nie możesz być uczestnikiem z Maryą wiecznej radości w niebie, jeśli nie bę­dziesz żył wedle nauki i przykładu Jezusa. Wzywajże pilnie Maryi, a za Jej pomocą zwy­ciężysz trudności w naśladowaniu Jej Syna.

 

MODLITWA

Bramo niebieska, módl się za nami.

O Maryo! najdoskonalszy wzorze Jezusa! Ewa nam przez nieposłuszeństwo bramę do nieba zamknęła. Tyś ją znowu Twem posłu­szeństwem otworzyła. Przez Ciebie Syn Boży na świat przyszedł, aby był naszym odkupi­cielem, nauczycielem i wzorem do naśladowa­nia. Przez Ciebie wszystkie łaski na nas z nie­ba spływają, przez Ciebie modły nasze do nieba wstępują, przez Ciebie wierni słudzy Boży z morza tego świata do portu się szczę­śliwej przebijają wieczności. Tyś prawdziwa dla nas Furta do nieba; otwórzże więc nam, prosimy Cię, przybytki niebieskie. Grzechy stoją nam wprawdzie na przeszkodzie do wej­ścia, ale przez Twoją za nami przyczynę i przez zasługi męki Syna Twego, może być ta prze­szkoda zniesiona. Do Ciebie więc się ucie­kamy z ufnością, uproś nam grzechów od­puszczenie, i wprowadź nas do przybytków niebieskich. Amen.

 

Przykład

Św. Ignacy, Założyciel zakonu Towarzystwa Jezusowego, jak swoje ze światowego do świątobliwego życia nawrócenie tak wszystkie łaski dla ustanowionego od siebie zakonu, i rozmnożenie przezeń chwały Boskiej zwykł po Bogu Maryi przypisywać. Począwszy od pierwszego nawrócenia, we wszystkich życia okolicznościach: nabożeństwa i synowskiej ufności ku Maryi dawał dowody. Zaraz na po­czątku swego nawrócenia zbroję rycerską na Jej ołtarzu złożył na znak, że odtąd pod Jej tylko i Syna Jej rozkazami chce służyć. Śluby swe, któremi się z towarzyszam i na wie­czną służbę Bogu poświęcił, w dzień Jej wnie­bowzięcia uczynił; zawsze na piersiach nosił obraz Maryi, i często do Niej z głębokości serca modły zasyłał. A co sam zwykł czynić, to też swoim uczniom zalecał, aby we wszyst­kich potrzebach i przeciwnościach do Maryi się o pomoc udawali, twierdząc, że nigdy do Niej na próżno się nie udawał. Jakoż Matka Boska hojnie zaufaniu wiernego sługi swego odpowiadała, często się mu widomie ukazując i piórem jego kierując, równie kiedy w po­czątkach swego nawrócenia tak zbawieniu dusz pomocne ćwiczenia duchowne, jako też, gdy później ustawy Towarzystw  Jezusowego pisał. Ty też wszystkie twe dobre zamiary i przedsięwzięcia Maryi poruczaj, a podobnej  doznasz pomocy.

 

Przysługa. Odpraw pilnie rachunek sumienia, pro­sząc Maryę o pomoc dla poprawienia wszystkiego tego, co się w tobie Bogu nie podoba.

 


„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” Kraków, 1896 r.

 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: