Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 11)


DZIEŃ JEDENASTY

Uwaga o Zwiastowaniu Maryi

1. Wybranie Maryi za Matkę Boską jest wiel­kim cudem w porządku natury. Będąc bowiem Panną , jest zarazem Matką; będąc stworze­niem, zostaje matką swego stworzyciela. Ciesz się z tych cudownych Maryi przywilejów, w których żadne stworzenie podobieństwa z nią nie ma: a więc, że Marya mimo godno­ści macierzyństwa Boskiego nie wzdryga się być matką i ucieczką grzeszników, uciekaj się pod Jej obronę, aby ci potężną mocą swego macierzyństwa zupełne nawrócenie uprosiła.

 

2. Wybranie Maryi za Matkę Boską jest też wielkim cudem w porządku łask i chwały. Marya będąc wybraną na godność macierzyństwa Boskiego, została obsypaną odpowiedniemi takiej godności skarbami łask, z któremi ża­dne, na stworzenia wylane, zrównane być nie mogą. W miarę łask niezrównana też dostoj­ność tronu, niezrównana wysokość chwały niebieskiej jest Maryi udziałem. Co za pociecha dla nas, że mamy u Boga takiemi ła­skami, tak wielką chwałą niebieską ozdobioną najukochańszą naszą Matkę i ucieczkę. Cóż teraz może Bóg odmówić Maryi, który naj­ukochańszego Syna przez Nią nam darować raczył. Udawaj się więc do Niej śmiało a z ufno­ścią w każdej potrzebie, w każdej pokusie.

 

 

MODLITWA

Panno można, módl się za nami.

O przemożna Królowo niebieska, z którą Syn Twój wszechmocny moc swoją dzieli!
Wszystkie stworzenia moc Twoją czują! Tyś wszystkie świata błędy i kacerstwa pokonała, Tyś głowę piekielnego  węża starła. O prze­można Panno, módl się za nami, abyśmy wszystkie nieprzyjaciela piekielnego pokusy zwyciężyli i łaskę wiecznego zbawienia otrzy­mali. Amen.

 

 

Przykład

Święty Franciszek de Hieronimo, kapłan z Towarzystwa Jezusowego, ktorego uroczy­stość dziś Kościół św. obchodzi, był wielkim Apostołem królestwa i miasta Neapolu, oraz wielkim sługą i czcicielem Maryi. Jako szcze­gólny czciciel Maryi, usiłował wszelkiemi spo­soby tę cześć Jej między wiernym i rozsze­rzyć. W soboty i wigilie świąt Jej, oprócz ścisłych o chlebie i wodzie postów, inszemi też sposoby, ku Jej czci i zjednaniu Jej pomocy w swych apostolskich pracach, ciało swe trapił. W pewnym kościele poświęconym Maryi, przez lat 22 każdego tygodnia miewał kazania, okazując jej godność, Jej przywileje i łaski, jakie swym czcicielom Marya czynić zwykła. Szczególnie młodzieży nabożeństwo to usilnie zalecał, twierdząc, że ono jest naj­dzielniejszym środkiem, czy to do zachowania niewinności, czyli też do powrotu ze złej drogi. Zwykł też mawiać, że trudno kto zba­wionym być może, nie będąc do Maryi na­bożnym. W wątpliwościach Marya była mu radą, w pracach pomocą, w niebezpieczeń­stwach obroną, we wszystkich potrzebach ra­tunkiem; a wynagradzając mu gorliwość o cześć swoją za życia, była mu też pociechą przy śmierci i przewodniczką do szczęśliwej wie­czności.

 

Przysługa. W zbudź nabożnie akty wiary, nadziei, miłości i skruchy za grzechy.

 


„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” Kraków, 1896 r.


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: