Fatima – odrzucone przesłanie cz. 9 – Tajemnica Trójcy Św.


Fatima – odrzucone przesłanie cz. 8 – Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi

 

13 czerwca 1929 r., kiedy Siostra Łucja była w klasztorze w Tuy w Hiszpanii, Matka Boża spełniła swoją obietnicę z 13 lipca 1917 r .: „Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji …” Siostra Łucja pisze co wtedy widziała:

Paliła się tylko wieczna lampka. Nagle zrobiło się jasno w całej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła, a na ołtarzu pokazał się jasny krzyż sięgający aż do sufitu.

gy-IeNVG W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka, nad piersią gołąbka, również ze światła, a do krzyża przybite ciało drugiego człowieka. Trochę niżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka Hostia, na którą z oblicza Ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej spadały krople krwi.

Z Hostii spływały te krople do kielicha.

Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to Matka Boża Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem.

Pod lewym ramieniem krzyża widniały wielkie litery jakby z czystej wody źródlanej, które biegły na ołtarz tworząc słowa: «Łaska i Miłosierdzie».

Zrozumiałam, że została mi przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej i otrzymałam natchnienie na temat tej tajemnicy, której mi jednak nie wolno wyjawić.

 

 

Potem Matka Boża rzekła do mnie:

Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu. Obiecuje ją uratować za pomocą tego środka. Tak wiele dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę więc prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się.

Przekazałam to mojemu spowiednikowi, który mi polecił spisać, czego Matka Boża żądała. Później, przy pomocy odczucia wewnętrznego Matka Boża powiedziała mi skarżąc się:

– Nie chcieli usłuchać mojej prośby! Jak król Francji, będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał.

 


 

Siostra Łucja przekazuje to przesłanie swojemu spowiednikowi: Bóg «jest skłonny zlitować się nad biedną Rosją», «Bardzo pragnie ją uratować». Jednak co nam mówi wizja Trójcy Świętej?

 

Św. Paweł przypomina: „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.”  (1 Kor. 2: 2)

W czasach kiedy odrzucamy krzyż, nasz osobisty ale i w całych społeczeństwach,  pamiętając i wychwalając jedynie fakt zbawienia, zapominamy że dokonało się  ono przez Jezusa przybitego do Krzyża. Wizja z Tuy to Chrystus ukrzyżowany z którego oblicza i z rany na piersi spadały krople krwi. Ma przebite serce i twarz zakrwawioną od korony cierniowej. 

Porażający musiał być ten widok cierpiącego Boga – Jezusa Chrystusa. We współczesnych czasach zapominamy o takich obrazach a nawet je odrzucamy. Nie dostrzegając skąd wypływa  tak często wspominane miłosierdzie, nie rozumiemy go właściwie. Łaska i miłosierdzie wiodą przez krzyż i cierpienie i przez Niepokalane Serce Maryi. Przez Miłosierdzie została nam dana jako nasz ratunek  Pośredniczka.

 

Jego Krew przelana za nasze odkupienie, którą ofiarowuje nam jako napój eucharystyczny:

,, w powietrzu wisiał kielich i wielka Hostia, na którą z oblicza Ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej spadały krople krwi. Z Hostii spływały te krople do kielicha.”

W 1916 r przy spotkaniu Anioła dzieci widziały tę samą wizję: „W lewej ręce trzymał kielich z zawieszoną nad nim Hostią, z której spadły krople krwi do kielicha”. Przed tą Hostią Anioł padł na twarz w modlitwie którą nauczył dzieci. Oto jaka postawa obowiązuje Anioła przed Bożym Majestatem. Cóż dopiero mówić o człowieku…

 

 

„Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to Matka Boża Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem.”

Nie jest to przypadek, że serce jest otoczone i przebite cierniami. Tak samo, jak przedstawiane jest Serce Jezusa. Jest to tajemnica Niepokalanego Serca , przebitego Serca Matki Bożej Bolesnej, Współodkupicielki ludzkości.

Serce Matki Bożej i Matki naszej – Pośredniczki Wszelkich Łask. których udziela nam spod Krzyża i przez Krzyż.

Czy zdajemy sobie sprawę z wagi tej wizji przedstawionej siostrze Łucji?

Skoro Ona jest naszą Matką i Współodkupicielką, Orędowniczką i najbardziej nas kochającą Pośredniczką, czy możemy Jej nie słuchać? Na co tym samym się decydujemy, mówiąc Jej – nie?

Fatima jest objawieniem Serca Najświętszej Maryi Panny.  Jezus Chrystus ukazując się ze swoją Matką i to Matką z Niepokalanym Sercem przebitym cierniami pokazuje nam jak na Nią patrzeć. Właśnie jak na Współodkupicielkę. Bóg chce, aby Ona była lepiej znana, kochana i wywyższona w naszych czasach.

Wizja w Tuy pokazuje nam drogę do Boga. Ta droga miłosierdzia prowadzi przez Maryję. Ale jest to też droga wąska bo niewielu chce zrozumieć wolę Boga. Wzgardzić tą drogą przez Niepokalane Serce Maryi, to gardzić prawdziwym Miłosierdziem Bożym dla świata i każdego z nas. Znaczy obrażać Boga.

Często argumentem nie tylko protestantów jest, że nie ma innej drogi do Boga jak tylko przez Jezusa Chrystusa.. Nie można widzieć tylko Jezusa, pomijając i zaniedbując Niepokalane Serce Jego Matki, którą ustanowił jako naszą Pośredniczkę. Nie ma innej drogi do Jezusa  jak tylko przez Jego Matkę. Moje Niepokalane Serce będzie waszym schronieniem i drogą, która zaprowadzi was do Boga” – oświadczyła Łucji Matka Boża 13 czerwca 1917 r.

 

W planie Bożym kult i miłość Najświętszej Maryi Dziewicy nie jest opcją do wyboru. Przeciwnie, całe przesłanie fatimskie głosi, że są one niezbędnym warunkiem uzyskania zbawienia. W Tuy Najświętsza Maryja Panna uroczyście poinformowała o tym fakcie: wiele dusz jest potępionych, ponieważ odmawiają posłuszeństwa wobec woli Boga wobec Niej, ponieważ gardzą Nią i obrażają: «Tak wiele jest dusz, które sprawiedliwość Boża potępia za grzechy popełnione przeciwko Mnie »

 

 

 

„Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu.”

Jest to bardzo jasny przekaz, który prawie nie pozostawia miejsca na interpretację. To musi się stać.

Ponieważ Bóg został publicznie obrażany przez ateistyczny komunizm, szerzony przez  Rosję, a o którym ostrzegała Matka Boża w 1917 roku, prosi On o publiczne zadośćuczynienie za tak poważne bluźnierstwa poprzez ponowne poświęcenie kraju i narodu Rosji Bogu. Jednak zarządził, aby uczynić to w określony sposób.

Mówiąc o Matce Bożej, święty Bernard stwierdził: „Jest wiele rzeczy niedoskonałych w naszych ofiarach dla Boga, które Ona uczyni dla Niego do przyjęcia”. Święty Alfons Liguori wyjaśnia, że ​​jeśli chcemy, aby Bóg nasz dar otrzymał i przyjął, powinniśmy go ofiarować za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.

Bóg pragnie, aby konsekracja Rosji przyszła z rąk Jego Najświętszej Matki, która nie tylko sprawi, że konsekracja będzie dla Niego przyjemniejsza, ale przyciągnie świat do Jej Niepokalanego Serca poprzez późniejszy pokój, który mu przyniesie.

 

Na krótko przed śmiercią błogosławiona Hiacynta z Fatimy powiedziała do Łucji:

,,Wkrótce pójdę do Nieba. Masz pozostać tutaj, aby objawić, że Pan chce ustanowić na całym świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy zaczniesz to ujawniać, nie wahaj się. Powiedz wszystkim, że Nasz Pan udziela nam wszystkich łask poprzez Niepokalane Serce Maryi; że wszyscy muszą składać do niej prośby; bo Najświętsze Serce Jezusa pragnie, aby Niepokalane Serce Maryi było jednocześnie czczone. Powiedz im, że wszyscy powinni prosić o pokój od Niepokalanego Serca Maryi, tak jak Bóg złożył je w jej ręce. „

A w 1936 r siostra Łucja tak pisze:

«Dokładnie rozmawiałem z Naszym Panem na ten temat i nie tak dawno zapytałem Go, dlaczego nie nawróciłby Rosji bez poświęcenia Ojca Świętego? – „ Ponieważ chcę, aby Mój cały Kościół uznał to poświęcenie za triumf Niepokalanego Serca Maryi, aby mógł on później rozszerzyć swój kult i umieścić nabożeństwo do tego Niepokalanego Serca obok nabożeństwa do Mojego Najświętszego Serca. 

 

Poprzez cud nawrócenia Rosji na wiarę katolicką, jej późniejszą działalność misyjną nawróci się reszta świata. Poświęcenie Rosji, gdy zostanie wykonane zgodnie z konkretnymi wskazówkami, doprowadzi komunistów, ateistów, protestantów, heretyków i wszystkich innych do jednego prawdziwego Kościoła. Taka jest wola Pana Boga, aby stało się to przez Niepokalane Serce Maryi, które dzięki temu będzie kochane i czczone jak On tego pragnie i żąda.

Minęło ponad sto lat od prośby Nieba a przesłanie Fatimy jest ciągle aktualne. Jeśli ktoś ma wątpliwości to warto zapytać po prostu: Czy Rosja się nawróciła?

W dzisiejszych czasach Matka Boża jest lekceważona i obrażana coraz bardziej, nawet przez katolików…

 


Żródło: 1. Wspomnienia Siostry Łucji – tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria. 2. The True Story of Fatima – ks. Giovanni de Marchi.

 


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Jedna odpowiedź do „Fatima – odrzucone przesłanie cz. 9 – Tajemnica Trójcy Św.”

  1. Awatar Fatima – odrzucone przesłanie! – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

    […] Fatima – odrzucone przesłanie cz. 9 – Tajemnica Trójcy Św. […]

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: