Tag: Niewolnik Maryi

 • Maryja Matką grzeszników SKRUSZONYCH – Św. A.M. Liguori

  Maryja Matką grzeszników SKRUSZONYCH – Św. A.M. Liguori

  Tak tedy, ktokolwiek wzdycha do godności stania się dzieckiem tej Matki Boga naszego, powinien najprzód wyrzec się grzechu, a potem może mieć na­dzieję że go Ona łaskawie przyjmie. więcej

 • Za martwą wiarę nie zdobędziesz Nieba – Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa do NMP Cz.1

  Za martwą wiarę nie zdobędziesz Nieba – Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa do NMP Cz.1

  Marya nie zadowoli się ogniem martwym , malowa­nym ; ogień miłości ku Niej niech będzie rzeczywistym, czynnym, ruchliwym, który nie spoczywa, ale działa, rusza się, pożera. Za miłość objawioną tylko ustami, zape­wnieniami, słowami, za wiarę martwą, fałszywą nie zdo­będziemy nieba. więcej

 • Fatima – odrzucone przesłanie cz. 8 – Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi

  Fatima – odrzucone przesłanie cz. 8 – Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi

  «  Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. » więcej

 • O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori (cz.II)

  O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori (cz.II)

  Nie mamy przystępu do Ojca przed­wiecznego, jeno przez Chrystusa Pana i podobnież, nie mamy przystępu do Chrystusa Pana, jeno przez Maryję. więcej

 • Nasza wojna – Św. Maksymilian Kolbe

  Nasza wojna – Św. Maksymilian Kolbe

  Sprawa to – jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z Jej Wolą, a przez Nią z Wolą Bożą. więcej

 • Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Również można się wiele modlić do Matki Najświętszej, ale te modlitwy mogą mieć tylko wartość miedziaków. Całe różańce, nie oparte na właściwych pojęciach o Niej mogą być mniej warte od jednego „Zdrowaś Mario”, płynącego z serca, które pojmuje, kim jest rzeczywiście Matka Boża, i które stara się przepoić tę krótką modlitwę należną Jej czcią. więcej

 • O majowym nabożeństwie

  O majowym nabożeństwie

  Nie jest jeszcze pobożnością, jeśli kto porzuca swe obowiązki, spieszy pomiędzy drugich, tam modli się z nieuwagą, a potem wróciwszy do domu, zapomina o wszystkiem. Gdzie braknie prawdziwej szczerości, tam i największe pokłony Bogu i Najświętszej Pannie na nic się nie zdadzą. Bóg i Panna Marya wymagają serca, prawdziwego serca, chcą być chwalonymi w duchu i prawdzie, a nie usty tylko i zewnętrznie. więcej

 • Matka Boga ostatni raz przemówiła w Fatimie – kronika wydarzeń cześć II

  Matka Boga ostatni raz przemówiła w Fatimie – kronika wydarzeń cześć II

  Taki mamy Skarb z Nieba. Orędowniczkę. Pośredniczkę i Pocieszycielkę, jak mówimy o Niej w modlitwie „Pod Twoją Obronę”. Ale Jej nie słuchamy bo wiemy lepiej. Tak naprawdę nie chcemy słyszeć ani rozumieć. Jesteśmy zamknięci i szukamy głównie tego co dobre dla nas. więcej

 • List do Matki Boga

  List do Matki Boga

  O  Pani Pocieszycielko serc strapionych, historia zatoczyła koło. 2000 lat minęło a nic się nie zmieniło… Może nie. Jednak się zmieniło. Arcykapłan poniża teraz też Ciebie. Uczennica mówi, mulatka. Do Ciebie bluźnierca tak mówi. Ten co szydzi z Boga , co łamie pierwsze przykazanie , kultem ziemi ludzi mami. Wybacz mu Matko Najświętsza on jest zaślepiony masońskimi herezjami. Zasiadł na tronie wraz z kapłanami odwróconymi do Twojego Syna plecami. Na piedestale postawili siebie, a Boga zdetronizowali. więcej

 • Na kolana przed Bogiem !

  Na kolana przed Bogiem !

  Zostaw ten Przybytek bo splugawili Dom Boży i zostanie on doszczętnie zniszczony  tak jak Jerozolima, a wy zdrajcy bluźnierstwem pałający zgniecie w swoich grzechach i zostaniecie rozproszeni, aż nadejdzie czas dla nawróconych. Na kolana przed Bogiem, póki nie usłyszycie NIE ZNAM WAS !!! więcej

 • Niegodny jestem Panie!

  Niegodny jestem Panie!

  Nie godny jestem Panie żyć! oglądać wschód słońca kąpać się w ciepłym deszczu miłości Twej karmieni kłamstwem z fałszu i obłudy zbudowaliśmy swój dom wpatrzeni w siebie oddajemy cześć temu co nie jest w niebie więcej

 • O ofiarowaniu się Jezusowi przez Maryję

  O ofiarowaniu się Jezusowi przez Maryję

  Pan Jezus nie dość jest znanym za naszych czasów, a to dlatego, że Przenajświętsza Panna nie jest dość znaną. Tysiące dusz ginie z tego powodu, że dla nich Marya jest czemciś obcem. To nawet co nazywamy nabożeństwem do Niej tegoczesnem, jest słabym cieniem tego czem być powinno.. więcej

 • Czas nadziei

  Czas nadziei

  Bolesne Serce ukochane mieczami ludzkiej podłości przebijane Krew Syna Twojego wsiąkała w tą ziemie po której chodzą judasze zdrajcy bluźniący na Ciebie więcej

 • Niewolnicy Maryi

  Niewolnicy Maryi

  Szukając cichości duszy zapadam się myślami w tym przepięknym krajobrazie. W dole zamek jak z baśni otoczony kamiennymi domostwami. Czyż nie piękny świat stworzyłeś o Panie ! więcej

 • Naśladowanie Maryi – O wielkości Matki Boskiej

  Naśladowanie Maryi – O wielkości Matki Boskiej

  Dawszy Bogu to życie, jakiem nas odkupił, jesteś godną zwać się pośredniczką zbawienia, bez żadnej ujmy godności jedynego i właści­wego pośrednika, która się tylko Synowi Twemu przynależy. więcej