II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. VI


ROZDZIAŁ 6

O dobrym przykładzie jaki mają dawać wiernym kapłani Boży, i t. d.

1A pomagając, napominamy, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjęli. (A pomagając. Jakby rzekł: Gdyż i my także (jeśli tak wolno powiedzieć) jesteśmy towarzyszami i spółsługami samego Chrystusa. — Abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjęli. Aby się niezdawało, żeście napróżno i bez pożytku przyjęli łaskę powołania do wiary.)

2(Abowiem mówi: Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia ratowałem cię. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia). (Albowiem mówi. Bóg przez Iz. 49, 8. Dowodzi apostoł, iż teraz jest czas łaski i pojednania, abyśmy nie napróżno przyjmowali łaskę Bożą,. — Czasu przyjemnego. Albo upodobanego, jak ma lzaiasz. Czasem tym jest czas prawa łaski, albo czas obecnego życia, w którym mamy sposobność skarbienia sobie zasługi.— Wysłuchałem cię. Słowa to są Ojca do Syna, jakby rzekł: Wysłuchałem, to je st wysłucham; kładzie się bowiem czas przeszły zamiast przyszłego, jak często u proroków. Wysłucham cię, Synu mój, proszącego za członkami swojemi, wiernymi, i błagającego dla nieb o łaskę, pomoc i zbawienie. — W dzień zbawienia. W czasie łaski. — Ratowałem cię. Będę ci dopomagał, abyś w twoich członkach, to jest chrześcijanach, dostąpił zbawienia, które im podałeś.)

3Nie dawając nikomu żadnego zgorszenia, aby nie było naganione posługowanie nasze, (Nie dawając nikomu żadnego zgorszenia. Sprawujemy urząd naszego poselstwa, pilnie się strzegąc, żeby ani słowem ani postępkiem nie dać nikomu żadnego zgorszenia. — Aby nie było naganione posługowanie nasze. Nie było pomawianem, i źle uważanem posługowanie opowiadania Ewangelicznego)

4ale we wszytkim stawmy samych siebie jako sługi Boże: w cierpliwości wielkiej, w utrapieniach, w potrzebach, w uciskach, (Stawmy samych siebie. W greckim jest, zalecając siebie samych .— Jako sługi Boże. Takimi się pokazując, jakim i przystoi być sługom Bożym.)

5w biciu, w więzieniu, w rozruchach, w pracach, w niespaniach, w pościech, (W rozruchach. W znoszeniu rozruchów ludu, przeciwko nam podburzonemu.— W pracach.  Podejmowanych w sprawie Ewangelii)

6w czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w łagodności, w Duchu świętym, w miłości nieobłudnej, (W czystości. To jest w nienagannych obyczajach, a zwłaszcza w czystości.— W umiejętności. Rzeczy należących do wiary, dla nauczenia nieświadomych.— W nieskwapliwości. W pobłażaniu i powolności. — W łagodności. W łaskawości, dobroci, uprzejmości, która , się sprzeciwia surowości i cierpkości.— W Duchu świętym. Tak postępując, żeby każdy widział, iż się my kierujemy Duchem Bożym.)

7w mowie prawdy, w mocy Bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy, (W motcie prawdy. Nic nie kłamiąc, ani w sprawach powszednich, a tem bardziej w rzeczach odnoszących się do wiary.— W mocy Bożej. Przez którą hamujemy i karcimy bezbożnych i występnych.— Przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy. Tak w pomyślności ja k w przeciwnościach wszędzie używamy ja k o broni sprawiedliwości i świętego życia, ta k iż w pomyślności się nie wynosimy, a w przeciwnościach się nie trwożymy, ani rozpaczamy)

8przez chwałę i zelżywość, przez osławienie i dobrą sławę; jakoby zwodnicy – a prawdziwi, jako którzy nieznajomi – a znajomi, (Przez chwałę i zelżywość. Bądź nas otaczają czcią i chwałą, bądź lżą i znieważają. — Przez osławienie i dobrą sławę. Czy to mówią o nas dobrze, czy źle .— Jakoby zwodnicy. Uważani. — A prawdziwi. Gdy jednak jesteśmy prawdziwymi. — Jako którzy nieznajomi. Uważani za przychodniów, nieznajomych i wzgardzonych. — A znajomi. Gdy jednak blaskiem cudów i nauki świecimy.)

9jako umierający – a oto żywiemy, jako karani – a nie umorzeni, (Jako umierający. Jesteśmy uważani, dla codziennych niebezpieczeństw śmierci, na które bywamy wystawieni. — A oto żywiemy. Przy łasce i opiece Bożej — Jako karani. Od władz pogańskich lub żydowskich, chcących nas powstrzymać od opowiadania Ewangelii.— A nie umorzeni. A jednak za pomocą Bożą nie wydani na śmierć.)

10jako smętni – lecz zawsze weseli, jako ubodzy – a wielu ubogacający, jako nic nie mający – a wszytko mający. (Jako smętni. Z powodu nieszczęść których doznajemy; w rzeczy samej jednak radujący się, iż jesteśmy godnymi dla Chrystusa znosić obelgi i boleści.— Ubodzy. W żywność, odzienie, i inne rzeczy potrzebne do życia. — A wielu ubogacający. Darami niebieskiemi. — Jako nic nie mający. Dla ubóstwa Ewangelicznego, którego się dobrowolnie trzymamy. — A wszystko mający. Gdyż przed nami stoją otworem wszystkie dary wiernych, którzy się ochotnie dzielą z nami dobrami swojemi, i niedopuszczają, żeby nam na czem zbywało.)

11Usta nasze, Koryntowie, otworzone ku wam, serce nasze jest rozszerzone. (Usta nasze … otworzone ku wam . Do mówienia z wami swobodnie, i nauczenia was wszystkiego; jakby rzekł: Nie mogę milczeć, i nie upominać was do zbawienia .—Serce nasze jest rozszerzone. Zapalone ogniem miłości; jakby rzekł: gwałtownie was miłuję.)

12Nie jesteście ścieśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście w wnętrznościach waszych.(Nie jesteście ściśnieni w nas. Obszernie i wygodnie mieszkacie w sercu mojem; obejmuję was najobszerniejszą miłością serca.— Lecz ściśnieni jesteście w wnętrznościach waszych. Wnętrzności serca waszego są ciasne, tak iż mało w nich mam miejsca; jakby rzekł: Odpowiednią miłością mi się nie wywzajemniacie)

13A mając nagrodę (mówię jako synom), rozprzestrzeńcie się i wy. (A mając nagrodę. Wypłacając się mi równą miłością.— Rozprzestrzeńcie się i wy. Powiększajcie miłość waszę.)

14Nie ciągnicie jarzma z niewiernymi. Abowiem co za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Abo co za towarzystwo światłości z ciemnościami? (Nie ciągnijcie jarzma . Nie miejcie uczęstnictwa i stosunków. — Sprawiedliwości z nieprawością. Sprawiedliwych z nieprawymi, wiernych z niewiernymi. — Światłości z ciemnościami. Światłością zowie wiernych; ciemnościami niewiernych. Patrz Wujka.)

15Abo co za zgoda Chrystusowi z Belialem? Abo co za część wiernemu z niewiernym? (Z Belialem . Z djabłem i jego zwolennikami. — Część. Uczęstnictwo, społeczeństwo)

16A co za zgoda kościołowi Bożemu z bałwanami? Abowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, jako mówi Bóg: Iż będę mieszkał i przechadzał się w nich i będę Bogiem ich, a oni będą mi ludem. (Kościołowi Bożemu. Tak nazywa wiernych, którzy są Kościołem Ducha Ś. — Z bałwanami. I ich czcicielami. Jako mówi Bóg. Lew. 26, 12. — Będę mieszkał. Przez łaskę. — I przechadzał się. Będę przybywał im z pomocą.)

17Przeto wynidźcie z pośrzodku ich i oddzielcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. (Wynidźcie z pośrodku ich. Wyjęte to świadectwo z Iz. 52, 11, gdzie prorok rozkazuje wiernym wyjść z Babilonu, jak chcą niektórzy; albo, jak inni, z Jerozolimy, mającej być zniszczoną przez Tytusa, i strzedz się towarzystwa z niewiernymi, którym groziło zniszczenie.— A nieczystego się niedotykajcie. Przez którą przenośnią to samo się oznacza, a mianowicie, żeby się strzedz stosunków z niewiernymi, którzy są splamieni grzechami, a zwłaszcza niedowiarstwem.)

18I będę wam za ojca, a wy będziecie mi za syny i córki, mówi Pan wszechmogący.

 

Wykład X . J. Wujka.

14. Nie ciągnijcie jarzma . Temi słowy Apostoł zakazuje wiernym nie tylko małżeństwa z niewiernymi, z pogany i z heretykami, ale i wszelakiej społeczności z nimi: zwłaszcza w sprawach religii, to jest, aby wierni nie byli na ich kazaniach, na chrzcinach, na pogrzebach. Jako i Bóg zakazał był synom Izraelskim, aby się oddalili od onych odszczepieńców, Korego, Dathana i Abirona, mówiąc: Odstąpcie od namiotów niezbożnych ludzi: a nie dotykajcie się rzeczy ich, abyście nie byli zagarnieni w grzechach ich (IV Mojż. 16, 26).

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: