Tag: Msza Św.

 • Najświętszy Sakrament – Cud największy

  Najświętszy Sakrament – Cud największy

  A co ten cud miłości jeszcze większym czyni, to ono upokorzenie się Boga aż do postaci rzeczy nie mających rozumu, do postaci chleba i wina, by człowiek nie lękał się i nie uciekał sprzed obliczności jego, jak niegdyś Izrael u stóp góry Synaj. Bez tego upokorzenia się aż do postaci chleba niepodobnym by było zjednoczenie… więcej

 • Co katolik wiedzieć powinien (2) : Skarby Mszy świętej

  Co katolik wiedzieć powinien (2) : Skarby Mszy świętej

  Msza święta, Prze­najświętsza Ofiara, acz bez­krwawa, jest powtórzeniem krwawej Ofiary Jezusa na drzewie krzyża: jest, co do istoty tą samą Ofiarą i tylko sposób ofiarowania jest róż­ny, bo w obydwóch Ofiarnikiem i Ofiarą jest ten sam Jezus, który Mszę św. na ostatniej wieczerzy ustano­wił. A więc Msza św. jest to nieustająca Ofiara Nowego Zakonu, w… więcej

 • Obsesyjny strach hierarchów przed katolicką Mszą Św. – Wyniki ankiety dotycz. „Summorum Pontificum”

  Obsesyjny strach hierarchów przed katolicką Mszą Św. – Wyniki ankiety dotycz. „Summorum Pontificum”

  Biskupi wprost stwierdzają że chcą odciągnąć wiernych od kapłanów celebrujących Mszę św. „wyłącznie w formie nadzwyczajnej” (jak ją nazwano matacząc, że jest to ten sam ryt Mszy Św co stworzony na kolanie NOM). Ci kapłani są traktowani jako największe niebezpieczeństwo.  więcej

 • Czy warto wracać na tą Mszę?

  Czy warto wracać na tą Mszę?

  katolik nie czuje potrzeby ani ochoty uczestniczyć we Mszy. Nie zna jej wartości ani celu. I trudno żeby znał, skoro wprowadzony w 1969 roku nowy ryt wypatroszył Msze św. z prawie wszystkich świętości.  Jak będziesz się modlił tak będziesz wierzył. Jak będziesz wierzył tak będziesz żył. Więc żyje tak, jak (nie)wierzy. Bóg stracił dla niego… więcej

 • Nie zakazana ale potrzebuje pozwolenia

  Nie zakazana ale potrzebuje pozwolenia

  Można dalej zaklinać rzeczywistość, że ojcowie soboru mieli dobrą wolę ale fakty są inne. Zakazano tego, czego nie można było zakazać. Mszał ustanowiony na wieczne czasy przez Piusa V został wtrącony do lochów posoborowego kościoła modernistycznego. więcej

 • Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Powiedzieliśmy już, że Msza św. jest pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa na Kalwarii i dlatego pragnie Zbawiciel, byśmy każdą Mszę św. odprawiali na tę pamiątkę. Niestety, z jękiem musimy wyznać, że kiedy na ołtarzu odnawia się pamięć cierpień Jezusowych, wielu z obecnych ponawia zbrodnię Żydów i katów, którzy Zbawiciela przybili do krzyża. więcej

 • Krótka analiza krytyczna NOM (Nowej Mszy)

  Krótka analiza krytyczna NOM (Nowej Mszy)

  NOM – Novus Ordo Missae – Nowy porządek Mszy. Tzw. nowa Msza, czy Msza posoborowa, została wprowadzona w 1969 roku, a wymyślona, zredagowana i opracowana z miesiąca na miesiąc. Ta zmiana była modernistyczną rewolucją, i już teraz można stwierdzić że, zamachem na Kościół Katolicki i Tradycję. Spełniło się to, przed czym przestrzegał m.in. Papież Pius X w Encyklice Pascendi. Wiara… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara cz.VI – Msza św. jest słońcem religii katolickiej

  Przenajświętsza Ofiara cz.VI – Msza św. jest słońcem religii katolickiej

  Msza św. jest powtórzeniem całego życia nasze­go Zbawiciela – ona jest słońcem naszego nabożeń­stwa, rozlewającym światło dokoła, bo powtarza wszystkie cuda i tajemnice Jego życia – ona tronem miłosierdzia, skąd Pan Jezus rozdaje swe łaski. Z ra­dością tedy wskazuję na ołtarze, na które zstępuje Pan Jezus i powtarzam słowa proroka: „Oto Zbawi­ciel twój idzie, oto… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara cz.V – Kto ma udział w owocach Mszy św.

  Przenajświętsza Ofiara cz.V – Kto ma udział w owocach Mszy św.

  A przed jej rozpoczęciem wzbudź sobie dobrą intencję słuchania tej Mszy św. Ofiaruj ją w tej intencji, na jaką chcesz ją słuchać, a zarazem wzbudź pragnienie pozyskania wszystkich korzyści, jakie tylko możesz z niej odnieść dla siebie i drugich, tak żywych, jak i umarłych. więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.

  Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.

  Tę ofiarę składa ze siebie samego Bóg-człowiek, ta ofiara ma wartość nieskończoną ze względu na Pana Jezusa, więc tylko ona może Boga nieskończenie wielbić. Czy więc nasza słabość, nieudolność, może znaleźć lepszy sposób na uwielbienie Pana Boga, niż ofiarę Mszy św.? Nie – to jest jedyny, najdoskonalszy sposób uwielbienia Pana Boga. więcej

 • W obronie Mszy Św. Wszechczasów – Prośba o modlitwę

  W obronie Mszy Św. Wszechczasów – Prośba o modlitwę

  Dzisiaj,  22 listopada 2019, o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, odbędzie się druga rozprawa w sprawie o opuszczenie przez Księdza Michała Woźnickiego SDB Kaplicy-Celi, w której kapłan odprawia codzienną Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim. Dlatego w dzisiejszym dniu prosimy o modlitwę Różańcową za Księdza Michała Woźnickiego SDB, by wykonała się Wola Boża… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

  Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

  Pismo św. nazywa Pana Jezusa nie tylko kapłanem według porządku Melchizedecha, ale kapłanem według jego porządku na wieki. A więc do końca świata ma Chrystus Pan składać ofiarę – po wszystkie dni ma ofiarować Ojcu swemu Ciało i Krew swoją pod postacią chleba i wina, po wszystkie dni ma istnieć w Jego Kościele ofiara bezkrwawa… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

  Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

  Najcenniejszą rzeczą na ziemi, z jakiej można Panu Bogu złożyć ofiarę, jest życie ludzkie. Chrystus Pan złożył ofiarę jeszcze większej wartości. więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.I -Pojęcie ofiary

  Przenajświętsza Ofiara – cz.I -Pojęcie ofiary

  Ludzie słuchający Mszy św. zdają się, jakby stali przed jakąś wielką górą, która wewnątrz pełna jest czystego złota, a oni się nie znają na jej wartości, nie mają odpowiednich narzędzi i nie wiedzą, jak się zabrać do wydobycia tych skarbów — stoją bezradni i bezczynni — odchodzą biedni, jak byli przedtem. więcej

 • O miłości Jezusa Chrystusa okazanej w ustanowieniu Komunii Świętej

  O miłości Jezusa Chrystusa okazanej w ustanowieniu Komunii Świętej

  „W żadnej sprawie nie jest Zbawiciel więcej tkliwym ani więcej miłościwym jak właśnie w Eucharystyi, w której się wyniszcza, jeśli tak mówić można, i staje się pokarmem, aby przeniknąć dusze nasze, i zjednoczyć się z sercem wiernych swoich. więcej

Create a website or blog at WordPress.com