Tag: Eucharystia

 • Synagoga szatana to nie Kościół Św. – Bez względu na to jakiej nazwy teraz używa

  Synagoga szatana to nie Kościół Św. – Bez względu na to jakiej nazwy teraz używa

  Nawet tylko patrząc na wypowiedzi w stylu: „u mnie w parafii jest inaczej”. Cały problem właśnie polega na tym, że wszędzie powinno być tak samo. Ewangelia jest jedna, a jej interpretacja jest prosta. A teraz, podobnie jak u protestantów, w każdej parafii jest co innego – więcej

 • Miłość Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie – Św. J. Pelczar

  Miłość Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie – Św. J. Pelczar

  Gdyby więc Pan za cenę jednej tylko Ko­munii św. żądał od ciebie ofiary z trudu i cierpień całego życia, a nawet z krwi twojej, wszystko by było za mało. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 22)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 22)

  Bóg ukryty i osamotniony jest obecny w świętym przybytku. Czy rozumiemy pra­gnienie Jego! Jedynie tylko z miłości przy­wiązał On się tak do ziemi i pozostał z nami, myślmy więc o Nim często, nawie­dzajmy Go, składajmy hołdy czci i uwiel­bienia. Czyńmy Mu często wyznanie swej miłości, On sam prosi nas o to. więcej

 • O Eucharystii – Podstawowe objaśnienia

  O Eucharystii – Podstawowe objaśnienia

  Gdziekolwiek i ile razy kapłan we Mszy św. wypowie nad chlebem i winem słowa konsekracyi, przybywa Chrystus, który zresztą Sam dokonywa cudu, bo On jest głównym kapłanem ofiarującym.  Kapłan wyświęcony, czyli ordynowany, jest tylko Chrystusa narzędziem, zastępcą, który niejako pożycza mu języka, zmysłów, członków. Kapłan celebrujący nie ma jednak słów konsekracyi tylko opowiadająco wygłaszać, ale… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

  Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

  Pismo św. nazywa Pana Jezusa nie tylko kapłanem według porządku Melchizedecha, ale kapłanem według jego porządku na wieki. A więc do końca świata ma Chrystus Pan składać ofiarę – po wszystkie dni ma ofiarować Ojcu swemu Ciało i Krew swoją pod postacią chleba i wina, po wszystkie dni ma istnieć w Jego Kościele ofiara bezkrwawa… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

  Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

  Najcenniejszą rzeczą na ziemi, z jakiej można Panu Bogu złożyć ofiarę, jest życie ludzkie. Chrystus Pan złożył ofiarę jeszcze większej wartości. więcej

 • O miłości Jezusa Chrystusa okazanej w ustanowieniu Komunii Świętej

  O miłości Jezusa Chrystusa okazanej w ustanowieniu Komunii Świętej

  „W żadnej sprawie nie jest Zbawiciel więcej tkliwym ani więcej miłościwym jak właśnie w Eucharystyi, w której się wyniszcza, jeśli tak mówić można, i staje się pokarmem, aby przeniknąć dusze nasze, i zjednoczyć się z sercem wiernych swoich. więcej

 • Przenajśw. Sakrament – OBECNOŚĆ Zbawiciela na ziemi

  Przenajśw. Sakrament – OBECNOŚĆ Zbawiciela na ziemi

  Boski Zbawiciel wstąpił do nieba, a jednak, jak uczy nas wiara Św., pozostał cieleśnie tu na ziemi, wśród nas. Cud ten jest owocem Najświętszego Sakramentu. Jego istota polega na tym, że Pan Jezus  prawdziwie, rzeczywiście i istotnie z ciałem i duszą, z Bóstwem i człowieczeństwem, jest obecny pod osłoną sakramentalnych postaci, gdziekolwiek i dopóki tylko… więcej

 • O Komunii Świętej – św. Teresa od Jezusa

  O Komunii Świętej – św. Teresa od Jezusa

  „Gdybyśmy miały tak wielką wiarę i tak gorącą miłość, z jaką należałoby nam zawsze przystępować do Najświętszego Sakramentu, sądzę i pewna tego jestem, że dość byłoby jednego przystąpienia na wzbogacenie nas we wszelkie łaski i dobra niebieskie; jakże więc daleko bardziej powinna by w nas sprawić ten skutek Komunia św., tak często przyjmowana! Ale snać… więcej

 • Maryja i Najświętszy Sakrament

  Maryja i Najświętszy Sakrament

  O Maryjo! Jakiż miecz boleści rani serce Twoje, gdy widzisz Syna Twego, w Sakramencie miłości tak mało kochanego, tak nielicznie odwiedzanego! więcej

 • Wielki Nieznany

  Wielki Nieznany

  Nieznajomość ta Jezusa najbardziej widoczną się staje, jeśli chodzi o Najśw. Sakrament. Bo czemuż przypisać ten ogrom obojętności tak wielu katolików na najczulsze dowody Boskiej miłości? więcej

 • Rzeźnicy! Mordercy!

  Rzeźnicy! Mordercy!

  Ach jakże źle odpowiadają oni na moją miłość! Tym, czym najbardziej mnie zadręczają, jest ich obojętność, którą łączą z pogardą i niedowiarstwem. Ileż to razy w różnych sytuacjach miałem już ich porazić błyskawicami mego gniewu… i byłbym to uczynił, gdyby mnie nie powstrzymywali aniołowie i dusze, które szczególnie umiłowałem… więcej

 • Msza Święta Ojca Pio

  Msza Święta Ojca Pio

  Ojciec Pio zachowywał się tak, jakby widział Chrystusa. Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w Hostii – to się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego… Nie widziałem kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgocie.… więcej

 • MSZA ŚWIĘTA

  MSZA ŚWIĘTA

  W pewnej chwili gdy zadzwoniono dzwonki (podczas konsekracji i podniesienia), Ojciec zniknął, a na jego miejsce przyszedł jakiś Pan, o majestatycznym wyglądzie… Był smutny, bardzo smutny i cały okryty ranami… Ręce miał rozłożone, a z Jego dłoni zranionych płynęła krew, spływając kroplami do tego… do tego… naczyńka metalowego, które stało na ołtarzu… – Do kielicha?… więcej

 • Wywiad z ojcem Pio

  Wywiad z ojcem Pio

  Ojcze, czym jest msza święta, którą sprawujesz?  – Świętym dopełnieniem męki Jezusa.Ile cierpisz, Ojcze, podczas mszy świętej?– Wszystko to, co wycierpiał Jezus podczas swej męki, cierpię nieadekwatnie również ja, w stopniu możliwym dla stworzenia, którym jest człowiek. A wszystko to dzieje się, mimo moich win i tylko dzięki Jego dobroci.  Jakie jest, Ojcze, twoje fiat? –… więcej

Create a website or blog at WordPress.com