Kategoria: Św. J. M. Vianney

 • Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nie nadużywajmy jednak tej dobroci i cierpliwości Bożej. Gdy nas woła Jezus, idźmy na Jego spotkanie. To wołanie i pukanie do serc naszych trwa już może kilka­naście lat. więcej

 • O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  Pomimo wrzekomo dobrych uczynków wiele ludzi idzie na wieczną zgubę. Zobaczysz ich przy modlitwie, -zbliżają się dość często i do Sakramentów św., lecz trwają ciągle w tych samych nałogach, wchodzą w poufałość z grzechem i z Bogiem. więcej

 • Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. J. M. Vianney

  Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. J. M. Vianney

  Modlitwa takiego grzesznika – grzesznika, który nie chce się poprawić – jest wedle Ducha Świętego obmierzła w oczach Pana. Jest czynnością śmieszną, pełną sprzeczności i kłamstwa. Jest zniewagą Boga. Gdy zatwardziały grzesznik odmawia akt skruchy, zabawia się w kłamcę i zwykłego błazna więcej

 • Nauka o sądzie szczegółowym – Św. Jan.M. Vianney

  Nauka o sądzie szczegółowym – Św. Jan.M. Vianney

  Przywoła nam na pamięć wszystkie dobre myśli i natchnienia, których nam użyczał obficie. Niestety, ileż łask zmarnowaliśmy! Przypomni nam zachęty do cnoty, nauki katechizmowe, czytania pobożne, spowiedzi, Komunie. Wielu chrześcijan nie otrzymało ani setnej części tych łask, a przecież się uświęcili. Biada chrześcijanino­wi, który z tych skarbów nie korzystał! więcej

 • Nauka o grzechu śmiertelnym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o grzechu śmiertelnym – Św. J. M. Vianney

  Czem jest oderwanie się od Boga? To opór przeciwko woli Jego. Grzesznik niejako w ten sposób zdaje się przemawiać do Boga: Idź ode mnie, nie chcę Ci służyć, nie chcę, byś nadal był Bogiem moim. Gardzę Tobą i dobrami Twemi. Ty chcesz tego, a ja nie chcę. więcej

 • Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nie nadużywajmy jednak tej dobroci i cierpliwości Bożej. Gdy nas woła Jezus, idźmy na Jego spotkanie. To wołanie i pukanie do serc naszych trwa już może kilka­naście lat. więcej

 • Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

  Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

  Lecz niestety, mało ludzi bogatych w za­sługi, mało doskonałych, bo mało działa z dobrych pobudek; stąd sprawdza się na nich groźba Pańska; „Siew wielki wrzucisz w ziemię a mało zbierzesz, bo wszystko pożre szarańcza“. Ludzie rzucają obficie nasiona modlitw, postów, ofiar it.d., a żniwo ich bardzo będzie skąpe, bo prawie wszystko niszczy szarańcza złej pobudki. więcej

 • Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Powiedzieliśmy już, że Msza św. jest pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa na Kalwarii i dlatego pragnie Zbawiciel, byśmy każdą Mszę św. odprawiali na tę pamiątkę. Niestety, z jękiem musimy wyznać, że kiedy na ołtarzu odnawia się pamięć cierpień Jezusowych, wielu z obecnych ponawia zbrodnię Żydów i katów, którzy Zbawiciela przybili do krzyża. więcej

 • O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  Pomimo wrzekomo dobrych uczynków wiele ludzi idzie na wieczną zgubę. Zobaczysz ich przy modlitwie, -zbliżają się dość często i do Sakramentów św., lecz trwają ciągle w tych samych nałogach, wchodzą w poufałość z grzechem i z Bogiem. więcej

 • O cierpieniach w czyśćcu i sposobach ratowania dusz cierpiących – św. J.M. Vianney

  O cierpieniach w czyśćcu i sposobach ratowania dusz cierpiących – św. J.M. Vianney

  Ach! bracia drodzy, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów, i pod pozorem żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy odpowiedniej pokuty. Ileż lat męczarni czeka nas na tamtym świecie! więcej

 • Wartość cierpienia – Usprawiedliwią nas jedynie krzyże

  Wartość cierpienia – Usprawiedliwią nas jedynie krzyże

  Żeby zaś wejść do nieba, trzeba cierpieć. Pan nasz wskazuje nam drogę na przykładzie Szymona z Cyreny – swoich przyjaciół zaprasza do niesienia krzyża razem z Nim. więcej

 • O Ofierze Mszy Świętej

  O Ofierze Mszy Świętej

  Po konsekracji Bóg jest między nami obecny tak samo, jak jest obecny w niebie. Gdybyśmy w pełni zdawali sobie z tego sprawę, umarlibyśmy z miłości. Bóg jednak oszczędza nas i zakrywa przed nami tę tajemnicę z powodu naszej słabości. więcej

 • Ile dusz zginęło w ten sposób! – o letnich katolikach

  Ile dusz zginęło w ten sposób! – o letnich katolikach

  Obojętny, zamknie Boga w swoim sercu jak w ciemnym i brudnym więzieniu; nie zada Mu śmierci, ale zostawi Go w swojej duszy bez radości i pociechy. więcej

 • Czy naprawdę kochasz Boga?

  Czy naprawdę kochasz Boga?

  Niestety, wielu z was – choć ma już po dwadzieścia czy trzydzieści lat — nigdy jeszcze nie prosiło dobrego Boga o ten bezcenny dar niebios – o miłość. Nic dziwnego, że tak mało jesteście duchowi, że myślicie tak bardzo po ziemsku. Jeśli dalej będziecie tak postępować, to zginiecie na wieki — Bóg was odrzuci! więcej

 • Zatajone grzechy i świętokracze Komunie Św. – Św. J. M. Vianney

  Zatajone grzechy i świętokracze Komunie Św. – Św. J. M. Vianney

  Kiedy zbliża się do stołu Pańskiego świętokradca, wydaje się jakby Zbawiciel mówił do niego, jak kiedyś do Judasza:, Po co tu idziesz, przyjacielu? Znakiem pokoju, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Zatrzymaj się, synu, zlituj się nade Mną.” Ale te błagania nie pomagają, tak jak nie skutkują też wyrzuty sumienia. Przeniewiercy pomimo wszystko mają czelność dopuszczać się… więcej

Create a website or blog at WordPress.com