Kategoria: Św. J. M. Vianney

 • Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nie nadużywajmy jednak tej dobroci i cierpliwości Bożej. Gdy nas woła Jezus, idźmy na Jego spotkanie. To wołanie i pukanie do serc naszych trwa już może kilka­naście lat. więcej

 • Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. Jan M. Vianney

  Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. Jan M. Vianney

  nie chce powstać z grzechu, a mówi: Boże mój, kocham Cię. Bo nie kocha Stwórcy, skoro kocha grzech. Taka modlitwa nie może być aktem pobożności; ona jest obłudą, a fałszem i obłudą nie można Bogu oddawać czci. Jest haniebną zniewagą, jeżeli na ustach ma się imię Jezusa Chrystusa, a jednocześnie w sercu się Go krzyżuje. więcej

 • O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  Pomimo wrzekomo dobrych uczynków wiele ludzi idzie na wieczną zgubę. Zobaczysz ich przy modlitwie, -zbliżają się dość często i do Sakramentów św., lecz trwają ciągle w tych samych nałogach, wchodzą w poufałość z grzechem i z Bogiem. więcej

 • Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. J. M. Vianney

  Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. J. M. Vianney

  Modlitwa takiego grzesznika – grzesznika, który nie chce się poprawić – jest wedle Ducha Świętego obmierzła w oczach Pana. Jest czynnością śmieszną, pełną sprzeczności i kłamstwa. Jest zniewagą Boga. Gdy zatwardziały grzesznik odmawia akt skruchy, zabawia się w kłamcę i zwykłego błazna więcej

 • Nauka o sądzie szczegółowym – Św. Jan.M. Vianney

  Nauka o sądzie szczegółowym – Św. Jan.M. Vianney

  Przywoła nam na pamięć wszystkie dobre myśli i natchnienia, których nam użyczał obficie. Niestety, ileż łask zmarnowaliśmy! Przypomni nam zachęty do cnoty, nauki katechizmowe, czytania pobożne, spowiedzi, Komunie. Wielu chrześcijan nie otrzymało ani setnej części tych łask, a przecież się uświęcili. Biada chrześcijanino­wi, który z tych skarbów nie korzystał! więcej

 • Nauka o grzechu śmiertelnym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o grzechu śmiertelnym – Św. J. M. Vianney

  Czem jest oderwanie się od Boga? To opór przeciwko woli Jego. Grzesznik niejako w ten sposób zdaje się przemawiać do Boga: Idź ode mnie, nie chcę Ci służyć, nie chcę, byś nadal był Bogiem moim. Gardzę Tobą i dobrami Twemi. Ty chcesz tego, a ja nie chcę. więcej

 • Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nie nadużywajmy jednak tej dobroci i cierpliwości Bożej. Gdy nas woła Jezus, idźmy na Jego spotkanie. To wołanie i pukanie do serc naszych trwa już może kilka­naście lat. więcej

 • Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

  Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

  Lecz niestety, mało ludzi bogatych w za­sługi, mało doskonałych, bo mało działa z dobrych pobudek; stąd sprawdza się na nich groźba Pańska; „Siew wielki wrzucisz w ziemię a mało zbierzesz, bo wszystko pożre szarańcza“. Ludzie rzucają obficie nasiona modlitw, postów, ofiar it.d., a żniwo ich bardzo będzie skąpe, bo prawie wszystko niszczy szarańcza złej pobudki. więcej

 • Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Powiedzieliśmy już, że Msza św. jest pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa na Kalwarii i dlatego pragnie Zbawiciel, byśmy każdą Mszę św. odprawiali na tę pamiątkę. Niestety, z jękiem musimy wyznać, że kiedy na ołtarzu odnawia się pamięć cierpień Jezusowych, wielu z obecnych ponawia zbrodnię Żydów i katów, którzy Zbawiciela przybili do krzyża. więcej

 • O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  Pomimo wrzekomo dobrych uczynków wiele ludzi idzie na wieczną zgubę. Zobaczysz ich przy modlitwie, -zbliżają się dość często i do Sakramentów św., lecz trwają ciągle w tych samych nałogach, wchodzą w poufałość z grzechem i z Bogiem. więcej

 • O cierpieniach w czyśćcu i sposobach ratowania dusz cierpiących – św. J.M. Vianney

  O cierpieniach w czyśćcu i sposobach ratowania dusz cierpiących – św. J.M. Vianney

  Ach! bracia drodzy, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów, i pod pozorem żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy odpowiedniej pokuty. Ileż lat męczarni czeka nas na tamtym świecie! więcej

 • Wartość cierpienia – Usprawiedliwią nas jedynie krzyże

  Wartość cierpienia – Usprawiedliwią nas jedynie krzyże

  Żeby zaś wejść do nieba, trzeba cierpieć. Pan nasz wskazuje nam drogę na przykładzie Szymona z Cyreny – swoich przyjaciół zaprasza do niesienia krzyża razem z Nim. więcej

 • O Ofierze Mszy Świętej

  O Ofierze Mszy Świętej

  Po konsekracji Bóg jest między nami obecny tak samo, jak jest obecny w niebie. Gdybyśmy w pełni zdawali sobie z tego sprawę, umarlibyśmy z miłości. Bóg jednak oszczędza nas i zakrywa przed nami tę tajemnicę z powodu naszej słabości. więcej

 • Ile dusz zginęło w ten sposób! – o letnich katolikach

  Ile dusz zginęło w ten sposób! – o letnich katolikach

  Obojętny, zamknie Boga w swoim sercu jak w ciemnym i brudnym więzieniu; nie zada Mu śmierci, ale zostawi Go w swojej duszy bez radości i pociechy. więcej

 • Czy naprawdę kochasz Boga?

  Czy naprawdę kochasz Boga?

  Niestety, wielu z was – choć ma już po dwadzieścia czy trzydzieści lat — nigdy jeszcze nie prosiło dobrego Boga o ten bezcenny dar niebios – o miłość. Nic dziwnego, że tak mało jesteście duchowi, że myślicie tak bardzo po ziemsku. Jeśli dalej będziecie tak postępować, to zginiecie na wieki — Bóg was odrzuci! więcej