Czym jest pokora (2) – Objawy pokory pierwszego stopnia – J.S. Pelczar


Św. Ignacy rozróżnia trzy stopnie pokory. Pierwszy polega na zupełnym poddaniu się prawu Bożemu, tak dalece, aby żadne ofiary, ani żadne groźby nie zdołały nas nakłonić do złamania ani jednego z przykazań Boskich i kościelnych, obowiązujących nas pod grzechem śmiertelnym.

Objawy pokory w pierwszym jej stopniu.

1. Dusza pokorna nie przypisuje sobie niczego i z niczego się nie wynosi.

Dusza pokorna uznaje, że jest nicestwem i sama z siebie nic nie ma, — że wszystko, co posiada, od Boga posiada, i to posiada, aby Boga w sobie uwielbić; stąd uniża się zawsze przed Bogiem, jako nicestwo przed Stwórcą, nie przypisuje sobie niczego i z niczego chwały swej nie szuka, lecz wszelką chwałę odnosi do Boga. Tak i ty czyń, miła duszo.

Pamiętaj najprzód, że Bóg jest wszystkim, ty zaś niczym a stąd uniżaj się przed Bogiem i zstępuj aż do głębi swego nicestwa, mianowicie gdy mówisz do Boga, gdy Bóg mówi do ciebie przez swoje natchnienia, albo gdy się zbliża do ciebie przez pociechy i dary. Pamiętaj również, że prócz grzechu nic nie masz swojego, lecz wszystko jest Boże; „co wasz, czegoś niewziął – pyta cię Apostoł. — A jeśli żeś wziął, przeczże się chlubisz, jak byś nie wziął? (I Kor. IV. 7). Jeżeli zaś wszystko jest Boże, tedy ze wszystkiego chwała Bogu i tylko Bogu się należy. Stąd nie przywłaszczaj sobie niczego i z niczego chwały własnej nie szukaj, bo inaczej okradłbyś Boga samego, „który wszystko uczynił dla chwil swojej“, i tej chwały szuka we wszystkim. „Twojem, o Panie mówi Augustyn św. — jest wszelkie dobro i wszelka chwała, więc swojej tylko chwały szuka, ten jest złodziejem i rozbójnikiem, iż Tobie, Panie, chwałę odbiera.” Wprawdzie Pan Bóg nie potrzebuje chwały od stworzeń, jako samych stworzeń nie potrzebował, lecz słusznie jej od nich wymaga , bo On winien celem dla wszystkich, jako jest wszystkich początkiem.

Mianowice żąda tej chwały od duszy rozumnej i czyni z. nią niejako ugodę: Oto daję ci, duszo, tyle a tyle darów do używania, — bo jednej daje mniej, drugiej więcej — a za to płacić mi będziesz daninę, to jest, uznasz mię zawsze Panem tych darów i wszelką chwalę z nich wynikającą odniesiesz do mnie, podczas gdy wszelka korzyść należeć będzie do ciebie. Gdy będziesz wierną tej ugodzie, pomnożę te dary na ziemi, w wieczności zaś wraz z korzyścią dam chwałę. Jeżeli się sprzeniewierzysz, wtenczas  utracisz i korzyść i chwałę i same dary.

Chceszli tę ugodę zachować, nie wynoś się i nie szukaj swej chwały z darów Bożych, ani przyrodzonych, ani nadprzyrodzonych, tern mniej z rzeczy błahych i niedorzecznych, jak np. z gładkiej twarzy, z wyszukanego stroju, utrefionych włosów i t. p.

Jeśli ci Bóg dał majątek, wielkie imię, zalety ciała lub zdolności ducha uważaj to wszystko jako dzierżawę Bożą, z której winieneś płacić Panu czynsz chwały i której masz używać według Woli Bożej.

Jeżeli ci dał laski i dary duchowe, uważaj takowe jako klejnoty Króla niebieskiego, które ci pod straż są oddane; — uznaj je wprawdzie i dziękuj za nie , bo nie uznać byłoby kłamstwem i pychą, nie dziękować byłoby niewdzięcznością; lecz z drugiej trony, zamiast się wynosić i ubezpieczać w sobie lub  chełpić przed ludźmi, tym głębiej się upokarzaj, bo nie ze względu na ciebie dał Pan te dary, lecz na to, aby Imię Jego było sławione w tobie. A choćby to były łaski wyjątkowe, nie należy  ich zapoznawać, wrzekomo w tym celu , by się z nich nie wynosić, gdyż taka pokora jest fałszywa; zresztą dusza nieuznającgo, że wiele łask odebrała od Boga, nie odważy się też na wielkie rzeczy ‚).

Jeżeli Pan jest dla ciebie hojniejszy i przywilejów lub pociech swoich nie szczędzi, uważaj w ten szczególny dowód miłosierdzia Bożego, które tym sposobem chce cię ratować od zguby.,
Pan Bóg Postępuje z duszą twoją, jako z walącym się domem , to jest w tych laskach daje jej podpory, aby nie runęła; jeżeli innym duszom tych łask nie daje, snadż ich tyle nie potrzebują.
A więc z  samych darów Bożych bierz pochop do zawstydzenia się zwłaszcza że im więcej ich posiadasz, tym więcej będą żądać dać od ciebie, bo dary Boże są pożyczką dla duszy. Jako  -mówi św. Grzegorz — ten, który wielką sumę pieniędzy pożycza, cieszy się wprawdzie, lecz zarazem niepokoi i troszczy, gdy o zwrocie onej pożyczki pomyśli: tak dusza pokorna, im więcej darów od Boga odbiera, do tym większej wdzięczności dla się poczuwa i tern głębiej się upokarza, widząc, iż z długu ciągnionego nigdy się zupełnie uiścić nie zdoła. Tak św. Magdalena de Pazzis uważała wszystkie dary Boże jako przyszłych oskarżycieli swoich w dzień sądu, iż ich nie używała, jak powinna.

Podobnie gdy św. Bernarda podziwiano z powodu czynienia cudów, on zalewał się łzami i mawiał: „Czytam w Piśmie świętem, że wielu z tych, co czynią cuda, będą odrzuceni podczas gdy pokorni w duchu osiągną zbawienie.” Tożsamo Ignacy z obfitych darów Bożych brał pochop do upokorzenia i zwykł był o sobie mawiać, że niema może drugiego człowieka w którym by się zjednoczyły te dwie ostateczności, to jest, wielkie grzechy i tak wielkie łaski, taka wina i takie miłosierdzie Boże; a to przekonanie nie odstąpiło go nigdy, tak że  nawet wśród zachwytów wolał: „O Boże, jakżeś Ty nieskończenie że znosisz tak nędznego grzesznika! Jeżeli przeciwnie masz mniej łask i darów, niż inni, nie zazdrość im tego, bo tyle wziąłeś ile ci potrzeba, a i to, co wziąłeś, jest niezasłużoną jałmużną. Korzystając z nich należycie, możesz doskonałej uwielbić Bogu i łacniej uświęcić duszę, niż wielu, co świetne wzięli talenta, zagrzebali je w ziemi.

Nie wynoś się wreszcie z dobrych uczynków, bo jak poznałeś więcej one należą do Boga , niżeli do ciebie. „Kto przed Tobą o Panie — mówi pięknie św. Augustyn — zasługi wylicza, ten dary Twoje wylicza”; bo zaiste Bóg sam „daje chcieć i wykonać.” Co byś powiedział, gdyby ciało wszelki ruch i wszelkie życie przypisywało sobie, a nie duszy, która ciało ożywia? —toż samo powiedzieć należy o duszy, która dobre uczynki przypisuje sobie, nie Bogu, od którego „duch żywota”, to jest, łaska ożywiająca uczynki pochodzi. Jeżeli więc miłość własna roztacza  przed tobą cnoty i sprawy dobre, byś się z nich chlubił, mów raczej do nich z zadziwieniem: Ja nie wiem jakim sposobem zjawiłyście się i poczęłyście istnieć w mojej myśli, bo nie ja jestem początkiem waszym; lecz Bóg dobry łaską swoją was stworzył, wykarmił i zachował – Jego więc samego uznawajcie za prawdziwego i jedynego Ojca, Jemu dziękujcie, Jemu samemu całą chwałę dajcie (Scupoli Walka duch. Roz. XXXII. ). A jeżeli się stąd chcesz wynosić, że przynajmniej współdziałałeś z łaską, pamiętaj, że i w tym współdziałaniu wspierała cię łaska. Zresztą jakież to było współdziałanie? Leniwe i niewierne, — a więc raczej wstydzić ci się potrzeba ze swoich uczynków dobrych, aniżeli chlubić.

Świątobliwy Ojciec Alwarez, spowiednik św. Teresy, widział raz w świetle Bożym wszystkie uczynki całego żywota swego w obrazie grona winnego, którego jagody były albo uschnięte, albo nadpsute, albo poplamione, a tylko cztery lub pięć było całych i czystych, na znak, że tyle tylko uczynków było doskonałych. O jakżeby się wydały uczynki twoje! Zaprawdę, możesz zawołać z pobożnym autorem „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa” : „Stoję zdumiały i widzę, że niebiosa nawet nie są czyste przed oczyma Twemi. Jeśli w Aniołach znalazłeś nieprawość i nie przebaczyłeś im: a cóż to ze mną się stanie ?”

A więc nic wynoś się z niczego i nigdy chwały własnej nie pragnij lecz wszelką chwałę odnoś do Boga; — niechaj na każdej myśli twojej, na każdym słowie, na każdym uczynku będą wyryte owe słowa; „Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków Amen“ (I Tim. 1.17). A jako owi starcy w niebie, których widział Jan święty, rzucają przed tronem Baranka korony swoje: tak ty wszelką chwałę rzucaj do stóp Pana i Stwórcy swojego, mówiąc: „Godzieneś jest Panie Boże wziąść chwałę i cześć i moc: Boś Ty stworzył wszystkie rzeczy

Stąd płyną następujące wnioski:

https://niewolnikmaryi.com/2022/11/18/czym-jest-pokora-3/

Czym jest pokora (1) – Poznanie siebie jako fundament pokory – Św. J. Pelczar


Józef Sebastian Pelczar, biskup , Życie duchowne czyli doskonałość  chrześcijańska według najcelniejszych mistrzów duchownych , Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886.


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: