Zmartwychwstanie

Wszystkie ludzkie pułapki

straże, kamienie zastawili na Ciebie

Zmartwychwstania miało nie być

i gdzie to uchwalili ? w Twojej Świątyni

tam gdzie mieli czcić Boga

tam wydali wyrok ,skazali Go na śmierć

i marzyło im się wieczne zapomnienie

lecz przecież wiemy Zbawiciel Zmartwychwstał!

a ze świątyni ruiny się ostały

naród dumnie zowiący się wybranym

został wyniszczony i wygnany

historia koło zatoczyła

zamiast biczowania

gdzie Twoje ciało na kawałki rozrywali

rozszarpują metalowymi cęgami

niewinne dzieci baranki bez skazy

cierniową koronę z której się tak śmiali

zastąpili krzyża karykaturami

biskup Rzymu niczym arcykapłan wydaje rozkazy

w Twoich kościołach postawili bluźniercze obrazy

i najpierw Cię oprawcy ukrzyżowali

swoimi odstępstwami do krzyża przybijali

a teraz chcą zatrzymać Twoje Zmartwychwstanie

Głupcy jaka armia powstrzyma Boga?!

Faraona na morza dnie została.

Imperium Rzymskie chociaż padło przed Bogiem na kolana

tak potężne , niezwyciężone zostało zmiecione.

Do narodu wybranego Bóg wysyłał proroków

Jeremiasz grzmiał a kapłani mówili:

Bóg nie pozwoli Babilończykom wziąć Jeruzalem, ponieważ Jeruzalem jest Świętym Miastem; ma obietnicę.

i co z Jeruzalem zostało!?

Do nas Ukochany Zbawiciel Matkę Swoją Najdroższą posłał

W Fatimie ostrzegała , nakazywała a kapłani mówią:

Mamy obietnice , bramy piekielne Kościoła nie przemogą

Bałwochwalcy modlący się do jakiś ziemskich bożków

drwiący z Boskiej sprawiedliwości zapamiętajcie:

Jezus Chrystus zmartwychwstał!

Nie skrzywdzi tych co przy nim stali!

ale po was kamienia na kamieniu nie zostawi!

11.04.2020


Arkadiusz Niewolski

Skomentuj