Na Wielki Piątek – Rozważania

„Jezus przyszedłszy na górę Kalwarję, zo­stał przybity do krzyża;“
(Św. Jan roz. 17).

I. Kiedy Jezus przybył w końcu na miejsce swojej męki, kaci kazali Mu położyć się na krzyżu który przygotowali. Jezus uczynił to natych­miast, chcąc być posłusznym do śmierci, nawet katom, którzy Go życia pozbawić mieli, nastę­pnie kazali mu podać ręce, co on uczynił z największą uległością; potem, ci okrutnicy przebili Jezusowi ręce i nogi gwoździami, uderzając w nie młotem i tym sposobem przytwierdzając Zbawiciela do krzyża.

O! jakież to zawstydzenie dla ciebie! Jezus posłuszny jest katom, którzy pragną Jego śmierci, a ty, nie chcesz być posłusznym Bogu, najle­pszemu Ojcu twemu i najwyższemu Panu, któ­ry żąda od ciebie posłuszeństwa, aby ci dać życie i chwałę, którą ci zgotował w niebie!

Upokorz się i błagaj tego Boskiego Zbawcę, aby swojem posłuszeństwem wynagrodził za two­ją nieuległość, aby ci dał skore i chętne posłu­szeństwo względem Boga i tych, których ci za przełożonych przeznacza.

II. Przypatrz się z podziwieniem i najgłębszą czcią krzyżowi, do którego Bóg został przybi­ty; ten krzyż podniesiono, umieszczając go na szczycie góry, wobec całego świata, przerażo­nego tym widokiem, gdyż słońce się zaćmiło, ziemia się trzęsła i kamienie pękały.

Upadnij w duchu wiary u stóp tego krzy­ża, oddaj cześć Boskiemu Zbawcy, cierpiącemu i umierającemu dla ciebie, niech spłynie na cie­bie krew, płynąca z rąk i nóg Jego, jako ze źródeł łaski i zbawienia; błagaj tego najdobrotliwszego Zbawcę, aby ci dał udział w łaskach, jakie nam wyjednała ta Przenajświętsza Krew.

III. Przypatrz się Najświętszej Matce Jezusa, stojącej u stóp krzyża, a której serce miecz boleści przeniknął; przedstaw sobie, co cierpiała ta Matka, patrząc na Syna swego Bo­skiego, konającego i umierającego na krzyżu.

Rzuć się do nóg tej Matki Boga, a ucało­wawszy je i zrosiwszy łzami, proś ją, aby ci dała udział w swoich boleściach i aby ci wyjednała laskę, żeby krzyż Jezusa został na wie­ki wyryty w twem sercu, abyś się chlubił je ­dynie w Jezusie ukrzyżowanym.

Zastosowanie praktyczne.

1. Proś Jezusa Chrystusa, aby cię z sobą przybił do krzyża.
2. Pragnij żyć i umierać na krzyżu dla mi­łości Jezusa.


Ks. Louis Abelly  – Nowy rok Jezusowy : rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła. Warszawa. Synowie St. Niemiry, 1908r.

Skomentuj