Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 5)

DZIEŃ PIĄTY.

Uwaga o Narodzeniu Maryi.

1. Narodzenie Maryi uwesela niebo, bo przez Nią zapełniło się na powrót niebo wydziedziczone przez, upadek aniołów. Duchy niebieskie z wdzięcznością dzięki składają Maryi za wybranych, którym Jezus przez śmierć krzyżową niebo otworzył, aby zajęli utracone przez złych aniołów miejsce; Maryi to zawdzięczają, bo Ona porodziła wedle człowieczeństwa tego, który nakładem życia swego wybranym niebo okupił. Jakżeż więc nie miałoby się radować niebo z Jej narodzenia? Obym to ja też mógł należeć do liczby tych wybranych, którym narodzenie Maryi drogę do nieba utorowało!
Na łasce Boskiej do tego szczęścia mi nie zbywa, wszystko zawisło od tego, abym z nią współdziałając, usiłował wedle napomnienia Apostoła Piotra św. przez dobre uczynki pewnem sobie uczynić przeznaczenie: w tych się więc ćwiczyć, tem i niebo uweselać powinienem. Wszystko na świecie przemija, a owoce dobrych uczynków trwać będą na wieki.

2. Narodzenie Maryi uwesela niebo, bo narodziła się na Królowe nieba. Odwiecznem przeznaczeniem wybraną była na to, aby ze wszego stworzenia najwyższy tron w niebie posiadła, aby nad wszystkimi aniołami i świętymi królowała: jeśli więc dobry lud raduje się z narodzenia dziedzica korony, daleko doskonalsza była radość w niebie z narodzenia Maryi.

Raduj się więc i ty z niebiany z narodzenia Maryi: a dla pozyskania Jej względów staraj się – przez pokutę i poprawę w nowego odrodzić się człowieka, abyś się stał godnym mieć w wieczności Maryę za Królowę.

MODLITWA.

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

O błogosławiona Matko! przez Ciebie Jezus dawca łask wszystkich, z nieba na ziemię zstąpił. Tyś pełna łaski, Bóg wszechmocny wielkie Ci rzeczy uczynił i w samem poczęciu wszystkiemi Cię łaskami napełnił, a przez Ciebie wszystkie łaski z nieba na nas spływają. Ach wejrzyj na nas łaskawem okiem, Matko miłosierdzia, zlituj się nad nam i choć niegodnymi Twej łaski, a uproś nam prawdziwą skruchę i wytrwanie w dobrem aż do śmierci. Amen.

Przykład

Sławne zwycięstwo chrześcijan nad Turkami roku 1271, uwieczniło szczególną opieką Maryi nad Jej czcicielami. Więcej niż przez sto lat trwożyli Turcy całe chrześcijaństwo, odnosząc nad wiernymi jedno zwycięstwo po drugiem. Selim, Sułtan turecki, syn Solimana zabrawszy Wenecyanom wyspę Cypr, pełen dumy ze szczęśliwych utarczek, myślał-o podbiciu całego chrześcijaństwa pod swoje panowanie. Zasiadał podówczas na stolicy Rzymskiej szczególny czciciel Maryi św. Pius piąty. Papież ten, którego uroczystość dziś Kościół obchodzi, zatrwożony o los chrześcijaństwa, pełen jednak ufności w opiekę Maryi, połączył Panów chrześcijańskich przeciw spólnemu nieprzyjacielowi; a lubo słaba flota chrześcijańska żadną miarą ze zwycięską fiotą nieprzyjaciela w zawody iść nie mogła, a przedsięwzięcie to po ludzku mówiąc zgoła niepodobnem się być zdawało; święty mąż o pomocy Maryi nie wątpiąc, pewne obiecywał zwycięstwo. Po całem więc chrześcijaństwie nakazał modły, a gdy go najwyższy admirał floty chrześcijańskiej, Don Jan z Austryi o błogosławieństwo prosił, Papież błogosławiąc mu pewne przepowiedział zwycięstwo, ten tylko  dając warunek, aby całe wojsko przez pokutę z Bogiem się pojednało a żaden złego życia  na flocie nie był cierpiany. Gotowano się z obu stron do bitwy, a święty mąż, jako drugi Mojżesz ręce do nieba wznosząc, wzywał pomocy Maryi.  Starli się 7- go października przy Lepanto na ,morzu Jońskiem i tej właśnie godziny, w której pobożne bractwa Różańca po świecie chrześcijańskim procesye odprawiały, w celu uproszenia sobie pomocy Maryi, flota nieprzyjacielska prawie zupełnie zniszczoną została. P. Bóg zwycięstwo to objawił natychmiast Piusowi: bo gdy z kardynałami się naradzał, nagle oczy w niebo podniósłszy zawołał: dość już będzie na teraz tej narady, obowiązkiem naszym jest Bogu za dane nam zwycięstwo podziękować. Czas pokazał, że właśnie tej samej chwili, kiedy słowa te wyrzekł, chrześcijanie zupełne nad poganami odnieśli zwycięstwo. Wiedział mąż święty, że tę wielką dla chrześcijaństw a łaskę zawdzięczano przyczynie Maryi, dla uwiecznienia więc tej pamiątki rozkazał przydać do litanii Loretańskiej te słowa: Wspomożenie wiernych módl się za nami; oraz postanowił uroczystość Różańca Matki Boskiej, która w pierwszą niedzielę października zwykła się obchodzić.

Podobnież za przyczyną Maryi w r. 1683, za panowania Leopolda I. moc turecka pod Wiedniem na głowę była porażona. Turcy obiegli stolicę w przeszło dwakroć sto tysięcy żołnierza. Trwoga ogarnęła kraj cały, ludy wszystkich prowincji wznosiły modły do nieba wzywając pomocy Maryi. Wszędzie ku czci Jej publiczne odprawiano procesye; a gdy niebezpieczeństwo do najwyższego już dochodziło stopnia, Sobieski król Polski, Janem Trzecim zwany, przybył oblężonemu miastu w pomoc. Dnia 12 września, wysłuchawszy nabożnie Mszy św., na czele polskich hufców, pod hasłem Bogarodzico
Dziewico z góry Kalberg na nieprzeliczone tłumy niewiernych uderzył i w mgnieniu oka zupełne odniósł zwycięstwo. Na wywdzięczenie się zaś Matce Boskiej, pod której hasłem walczył, posłał do Loretu zdobytą chorągiew Mahometa, a Imieniowi Jej poświęcone kościoły w Podkamieniu i inne, kosztownemi sprzętami z łupów na nieprzyjacielu zebranych ubogacił. Papież zaś Innocenty XI. na podziękowanie Maryi za tak skuteczną opiekę nad wiernymi, uroczystość świętego Jej Imienia w niedzielę po uroczystości Jej Narodzenia po całym święcie obchodzić rozkazał.

Przysługa. Proś gorąco Maryę o pomoc przeciw dusznym nieprzyjaciołom, osobliwie w godzinę śmierci mówiąc trzykroć: Zdrowaś Marya.


„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” Kraków, 1896 r.

Tagi:

Skomentuj