Modlitwa o ochronę rodziny przez KREW JEZUSA

 

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. 

 Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,
 aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, 
grzechu i wszelkich zniewoleń. 
 

Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, 
aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu,
wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy 
oraz wszelką własność, którą Ty nam dałeś. 
 

Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę. 
Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. 
Panie Jezu zachowaj nas dziś od złego : 
Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, 
Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, 
Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego, 
co nie należy do Twojego Królestwa. 
 

Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym 
i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,
tak, abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre. 
Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu! Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu! 
 

– Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, 
zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu. 
 

– Krwi Chrystusa, płynąca spod cierniowej korony, 
ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, 
zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie. 

 – Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, 
przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.
 

– Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
odbierz im środki przekazu i komunikowania się między sobą, 
a otocz nas opieką swoich Aniołów. 
 

– Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny, 
wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: 
duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, 
zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania 
i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, okultystycznych gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości. 
 

– Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych modlitw, wiary, łez i bólu. 
 

– Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego przekazu kłamstwa i antyewangelii. 

 – Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy, szczególnie pomiędzy małżonkami i dziećmi w naszych rodzinach. Amen. 

 

Modlitwa do codziennego odmawiania.

 


Modlitwa zanurzenia we KRWI CHRYSTUSA
Nowenna do Krwi Przenajdroższej w czasie utrapienia i plagi z 1889 r.
MODLITEWNIK KATOLIKA

Fatima – odrzucone przesłanie!
Krucjata Różańcowa o nawrócenie!

Codziennie wieczorem wspieramy osoby wyrażające swoje poddanie się woli Boga naszą modlitwą:

Niech się stanie wola Twoja! (Módlmy się)

„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.”

Wskazane jest też dodać za Matką Boga: „Oto Ja służebnica(sługa) Pańska(i), niech Mi się stanie według Twego słowa!”

Codziennie wieczorem wspieramy osoby tak wyrażające swoje poddanie się woli Boga modlitwą :

CZYTAJ CAŁOŚĆ

4 myśli na “Modlitwa o ochronę rodziny przez KREW JEZUSA”

  1. DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS ICAŁEGO ŚWIATA UFAMY TOBIE BOŻE ŚWIĘTY KOCHAM CIEBIE PANIE JEZU CHRYSTE TY SIĘ TYM ZAJMIJ PANIE NASZ KRÓLU NIEBA I ZIEMI 🙏🏼✝️🌹💞🙏🏼✝️🌹💞🙏🏼✝️🌹💞🙏🏼✝️🌹💞🙏🏼✝️🌹💞🙏🏼✝️🌹💞🙏🏼✝️🌹💞🙏🏼✝️🌹💞

    1. Dla Jezusa Bolesnej Męki Miej Miłosierdzie dla Nas i Świata Całego,tak Pan Jezus podyktował s.Faustynie słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego,masoni zmienili na Dla Jego Bolesnej Męki,umniejszając tym samym CHWAŁĘ PANA JEZUSA.

  2. Tak jest. Starajmy się przynajmniej w swoich grupach modlitewnych wypowiadać z wiarą ” Dla Jezusa bolesnej męki ” i zachęcać innych do tej formy.

Skomentuj