Kategoria: św. Ludwik Grignion de Montfort

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.V – Jezus ostatecznym celem nabożeństwa do NMP

  Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.V – Jezus ostatecznym celem nabożeństwa do NMP

  Niekiedy rozprawiają o nabożeństwie do Twej świętej Mat­ki, ale nie aby je rozszerzać, lecz aby usuwać nadużycia, ja­kie w nim upatrują. Tymczasem brak im pobożności i gorącego nabożeństwa nawet do Ciebie, Panie, a to dlatego, że nie znają Marii. więcej

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.IV – Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa

  Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.IV – Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa

  Wreszcie Bóg chce, by Jego Najśw. Matka była obecnie wię­cej znana, więcej kochana, wię­cej czczona niż kiedykolwięk: nastąpi to niewątpliwie, jeśli wybrani rozpoczną za łaską Du­cha Sw. wewnętrzną i doskonałą praktykę, którą im zaraz przed­stawię. Wtedy poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie, jako pod­dani i niewolnicy z miłości; wte­dy doświadczą Jej… więcej

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.III – Maria prawdziwą Matką mistycznego Ciała Chrystusa

  Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.III – Maria prawdziwą Matką mistycznego Ciała Chrystusa

  Jeden z głównych powo­dów, dlaczego Duch Sw. nie działa po dziś, dzień w duszach uderzających cudów łaski, jest ten, że nie są one dość ściśle zjednoczone z Jego wierną i nieroz­łączną Oblubienicą Uczy­nił Ją szafarką wszystkiego, co posiada, tak, że Ona jedna wszy­stkie rozdziela dary i łaski, da­jąc komu chce, ile chce, jak chce i… więcej

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.II – Wstęp

  Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.II – Wstęp

  Z szczególną radością poddało mi serce wszystko, co powyżej napisałem, by wykazać, że Matka Najświętsza dotąd nie była znana i że to jest jeden z powodów, dlaczego Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinno więcej

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.I – Przedmowa

  Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP – Cz.I – Przedmowa

  Dzieło Św. Ludwika publikujemy ze względu na niedostępność w wersji online pełnej, nie cenzurowanej treści Traktatu. Jest to wydanie z roku 1947 opublikowane pod tytułem: „O DOSKONAŁYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY”, oraz opatrzone przedmową Ks. Dr. Aleksandra Żychlińskiego. więcej

 • Zostań niewolnikiem Maryi ! – O doskonałym nabożeństwie do NMP

  Zostań niewolnikiem Maryi ! – O doskonałym nabożeństwie do NMP

  Nabożeństwo zalecone przez św. Grignona de Montfort stanowi jedną z praktyk o wysokim poziomie nadprzyrodzonym, które bywają przygotowane przez specjalne łaski Syna Bożego a ze strony chrześcijanina domagają się bardzo gorliwego współdziałania z nadprzyrodzoną pomocą otrzymaną z rąk Niepokalanej. Toteż św. Grignon domaga się od dusz, które pragną poświęcić się Matce Boskiej specjalnego przygotowania, co ma usunąć… więcej

 • „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. II

  „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. II

  Patrzcie na wszechmocną i nieskończenie delikatną Rękę Boga: podtrzymuje was ona, gdy druga Jego ręka was uderza; jedną ręką Bóg karci, a drugą ożywia; uniża i podnosi, a swymi ramionami łagodnie obejmuje wasze życie od krańca do krańca, łagodnie, ale i z mocą: więcej

 • „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. I

  „I NIECH MNIE NAŚLADUJE.” – cz. I

  Czerpcie korzyść, i to nawet większą, z małych właśnie niż wielkich cierpień. Bóg patrzy nie tyle na cierpienie samo, ile na to, w jaki sposób cierpimy. Cierpieć dużo i źle znaczy cierpieć jako potępiony; cierpieć dużo i z odwagą, ale dla złej sprawy, to cierpieć jako męczennik szatana; więcej

 • „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. II

  „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. II

  Wiecie, że jesteście żywymi świątyniami Ducha Świętego i powinniście – jak żywe kamienie – być umieszczeni przez Boga miłości w budowli Niebieskiego Jeruzalem. Spodziewajcie się więc, że będziecie ociosywani, rozcinani i wygładzani młotem krzyża; inaczej pozostalibyście jak nieobrobione kamienie, do niczego niezdatne, którymi się gardzi i precz od siebie odrzuca. więcej

 • „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. I

  „NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. I

  Drodzy Przyjaciele Krzyża, tak naprawdę wszyscy jesteście grzesznikami; nie ma wśród was nikogo, kto nie zasługiwałby na piekło74, a ja sam bardziej niż ktokolwiek inny. Za nasze grzechy musimy zostać ukarani na tym świecie lub na tamtym; a jeżeli zostaniemy ukarani tutaj, to już nie tam. więcej

 • O fałszywych czcicielach NMP

  O fałszywych czcicielach NMP

  Lubują się tylko w zewnętrznej szacie nabożeństwa do Najświętszej Panny, gdyż nie mają ducha wewnętrznego. Odmawiają pośpiesznie mnóstwo Różańców, wysłuchują po kilka Mszy św. bez nabożeństwa; biorą udział w procesjach bez należytego skupienia; należą do wszystkich możliwych bractw – a przy tym wszystkim: nie ma w ich życiu najmniejszej poprawy więcej

 • Jak odmawiać Różaniec? – św. Ludwik M. Grignion de Montfort

  Jak odmawiać Różaniec? – św. Ludwik M. Grignion de Montfort

  Modlić się do Boga z zamierzoną nieuwagą byłoby wielkim lekceważeniem, które uczyniłoby nasze Różańce bezowocnymi i napełniłoby nas grzechem. więcej

 • Sposób odmawiania Różańca Świętego wg zaleceń św. Ludwika M. Grignion de Montfort

  Sposób odmawiania Różańca Świętego wg zaleceń św. Ludwika M. Grignion de Montfort

  Veni, Sancte Spiritus… Ogólne ofiarowanie tajemnic Łączę się ze wszystkimi Świętymi, którzy są w Niebie i ze wszystkimi sprawiedliwymi, którzy są na ziemi: łączę się z Tobą Jezu mój, aby godnie chwalić twoją Świętą Matkę i chwalić Ciebie samego w Niej i przez Nią. Wyrzekam się wszystkich roztargnień, które mogą przyjść w czasie tego Różańca.… więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  Jeżeli znalazłaś skarb ukryty na polu Maryi, drogocenna perłę z Ewangelii56, trzeba ci sprzedać wszystko, żeby ją zdobyć; trzeba, byś samą siebie złożyła  w ręce Maryi w ofierze i szczęśliwie znikła w Niej, by w Niej odnaleźć samego Boga. Kiedy Duch Święty zasadził w twojej duszy prawdziwe Drzewo Życia, jakim jest nabożeństwo, które ci objaśniłem,… więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. III

  TAJEMNICA MARYI – cz. III

  TAJEMNICA MARYI – cz. II 3.Wewnętrzna forma tego nabożeństwa i jego duch. 43. Powiedziałem, że nabożeństwo owo polega na pełnieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi. 44. Nie wystarczy raz jeden tylko oddać się Maryi w niewolę. Nie wystarczy nawet czynić tak co miesiąc czy co tydzień; nabożeństwo to byłoby wówczas zbyt powierzchowne, nie… więcej

Create a website or blog at WordPress.com