Nauka Katolicka

Rozmowa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus

Spotykamy się na rozmowie w uroczym lesistym zakątku niedaleko Lisieux. Dlaczego wybrałem właśnie to miejsce? Lektura tekstów, które wyszły spod pióra Siostry przynosi nieodparte wrażenie, że jednym z ulubionych sposobów przedstawiania przez Siostrę spraw duchowych było zapożyczanie porównań ze świata przyrody. Wiersze o prozie życia przeplatają się z obrazami kwiatów, ptaków, drzew…To prawda. Gdy byłam małym dzieckiem mój drogi tato zabierał mnie na połów ryb. Te dni uważałam za najpiękniejsze, bo kochałam wieś, ptaki i kwiaty. Bywało, że próbowałam łowić moją małą wędką, ale najczęściej sadowiłam się w wysokiej trawie i pogrążałam się w głębokich myślach. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest rozmyślanie, ale moja dusza zaprawiała się do modlitwy. Do uszu moich dobiegały odległe hałasy… szum wiatru, ledwie słyszalna muzyka wojskowa, której dźwięki dochodzące aż do mnie, rzewnie nastrajały moje serce… Ziemia zdawała się miejscem wygnania i marzyłam o niebie.

Czytaj dalej »Rozmowa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus

Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila – Św. Alfons Maria Liguori (Cz.II)

Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila – Św. Alfons Maria Liguori (Cz.I)

O oderwaniu się od stworzeń

Cała doskonałość polega na praktycznym spełnianiu dwóch rzeczy: na oderwaniu się od stworzeń i zjednoczeniu się z Bogiem… A to zawarte jest w tych wielkich słowach Zbawiciela naszego: „Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me”. „Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój, a naśladuje mię”

Czytaj dalej »Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila – Św. Alfons Maria Liguori (Cz.II)

Do Przyjaciół Krzyża

A „JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ…” Si quis, jeśli kto; kto, a nie wielu, by podkreślić małą liczbę wybranych, którzy pragną upodobnić się do ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, swoje krzyże niosąc. Jest ich tak mało, tak mało! Gdybyśmy poznali tę wielką ich liczbę, omdlelibyśmy z bólu. Jest ich tak mało, że wśród dziesięciu tysięcy z trudemCzytaj dalej »Do Przyjaciół Krzyża

Wskazówki św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

 

„Wiele dusz usprawiedliwia się temi słowy: Nie mam siły do tej ofiary. Lecz niechże tylko spróbują zdobyć się na wysiłek! Czasem to trudno, ale Bóg w swej dobroci nie odmawia nikomu pierwszej łaski potrzebnej do zwyciężenia siebie; jeśli tylko dusza jest wierną, natychmiast Pan ją oświeca, a zatem serce się wzmacnia i jedno zwycięstwo wieńczy drugie”.

Czytaj dalej »Wskazówki św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wywiad z ojcem Pio

Ojcze, czym jest msza święta, którą sprawujesz? 

– Świętym dopełnieniem męki Jezusa.

Ile cierpisz, Ojcze, podczas mszy świętej?

– Wszystko to, co wycierpiał Jezus podczas swej męki, cierpię nieadekwatnie również ja, w stopniu możliwym dla stworzenia, którym jest człowiek. 
A wszystko to dzieje się, mimo moich win i tylko dzięki Jego dobroci. 

Jakie jest, Ojcze, twoje fiat?– Cierpieć i zawsze cierpieć za braci na wygnaniu i za królestwo Boże.

Podczas Najświętszej Ofiary bierzesz na siebie, Ojcze, nasze nieprawości?

– Nie można czynić inaczej, bo jest to częścią Najświętszej Ofiary. 

Dlaczego niemal zawsze płaczesz, Ojcze, czytając Ewangelię ?

– A dla Ciebie to mała rzecz, że Bóg rozmawia ze swoimi stworzeniami? 
I że Bóg doznaje sprzeciwu ze strony stworzeń? 
I że wciąż jest raniony przez ich niewdzięczność i niedowiarstwo?

Dlaczego tak bardzo cierpisz, Ojcze, podczas konsekracji?

– Ponieważ właśnie wtedy następuje nowe i przedziwne zniszczenie 
i stworzenie. Tajemnice Najwyższego Króla nie odsłaniają się bez ich znieważania. 
Pytasz – dlaczego cierpię? Chciałbym wylewać nie łezki, ale strumienie łez! 
Nie zastanawiasz się nad straszliwą tajemnicą? 
Bóg jest ofiarą naszych grzechów! My jesteśmy Jego zabójcami!

Jaką chwałę oddaje Bogu msza święta? 

– Chwałę nieskończoną.

Co powinniśmy czynić podczas mszy świętej?

– Współczuć i kochać.

Jak winniśmy uczestniczyć we mszy świętej? 

Tak, jak uczestniczyła w niej Matka Najświętsza oraz pobożne niewiasty. 
Jak uczestniczył święty Jan w ofierze eucharystycznej oraz w krwawej ofierze krzyża. 

Jakie dobra otrzymujemy uczestnicząc we mszy świętej?

– Nie można ich wyliczyć. Zobaczy je pan w raju. 

Co znaczy, że Syn Boży wcielił się, by wsławić swego Ojca?

– Stwórcę i stworzenia dzieli odległość nieskończona. 
W jaki sposób stworzenie mogłoby wznieść się do Boga i zostać przyjęte do raju? Syn Boży wcielił się w stworzenie, przyjął je i uzdolnił do tego. 
Jest mostem pomiędzy Bogiem i człowiekiem. 

Winniśmy dać coś, czego brakuje męce Jezusa? Co to jest?

– Jezus odkupił nas, ale pragnie naszej współpracy; tego właśnie brakuje.

O co prosić Jezusa ukrzyżowanego, o Miłość? 

– Tak, proś także, byś cierpiał dla Jego miłości. 
Jezus musiał cierpieć, nim wszedł do chwały. 
Przyłączmy się do Niego. 

Powiedz mi, Ojcze, słowo o Jezusie ukoronowanym cierniem…

– Nigdy nie cofać się przed próbami, które Jezus przygotowuje dla dusz wybranych, lecz wielkodusznie zgodzić się iść za Jezusem, jeśli już nie z radością, to przynajmniej bez sprzeciwów; idź za Nim ulegle. 
Niech podtrzymuje Cię zawsze myśl o towarzyszącej ci łasce Bożej 
i o nagrodzie, którą zachował dla ciebie Jezus. 

Na czym polega doskonałość chrześcijańska?

– Na pełnieniu woli Boga i woli tego, kto Boga zastępuje, pełnieniu zawsze; wtedy gdy jest ona dla nas słodka i wtedy gdy jest gorzka… 
Polega na dostosowaniu się do woli Oblubieńca. 

Bardzo boje się śmierci!

– Mówimy Panu by posłał nam śmierć, gdy będziemy w łasce Bożej, wspomagani przez Niego, przez Jego Matkę i świętego Józefa, po odbyciu czyśćca już już tutaj. 

Jak powinienem przebyć czyściec tu, na ziemi, by zaraz pójść do nieba?

– przyjmując wszystko z rąk Boga. Ofiarowując wszystko Jemu, 
z miłością i dziękczynieniem, by dał nam możliwość przejścia z łoża śmierci do raju. 

Jaka pokuta najbardziej podoba się Bogu?

– Ból z powodu naszych grzechów; niesienie z pogodnym poddaniem się swojego krzyża. 

Jaką drogą dojdę do zbawienia? 

– Drogą miłosierdzia.

Medytacji nie przypisuję wielkiego znaczenia! 

– Poprzez modlitwę szukamy Boga; poprzez medytację znajduje się Go i rozkoszuje Nim. 

Ojcze, coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że jesteś cały dla wszystkich.

– Sprostuj. Cały dla każdego. Każdy może powiedzieć ; Ten ojciec jest cały mój. Stygmaty wiary, s.119-123Czytaj dalej »Wywiad z ojcem Pio