Wpisy Autora

Per Mariam ad Iesum

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

O woli Bożej (Cz.IV) – Co do drogi i stopnia doskonałości

Słowem, potrzeba służyć Bogu według woli Bożej. Lecz my zwykle inaczej czynimy, i to jest — mówi św. Franciszek Salezy — naszem największem złem, że chcemy służyć Bogu po swojemu, a nie po Bożemu, według woli własnej, a nie według woli Bożej. (…) i to nie dlatego czynimy, że te dary nasze więcej podobają się Bogu, lecz że milszymi są dla nas.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 11)

Wybranie Maryi za Matkę Boską jest wiel­kim cudem w porządku natury. Będąc bowiem Panną , jest zarazem Matką; będąc stworze­niem, zostaje matką swego stworzyciela. Ciesz się z tych cudownych Maryi przywilejów, w których żadne stworzenie podobieństwa z nią nie ma: a więc, że Marya mimo godno­ści macierzyństwa Boskiego nie wzdryga się być matką i ucieczką grzeszników, uciekaj się pod Jej obronę, aby ci potężną mocą swego macierzyństwa zupełne nawrócenie uprosiła

Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.15)

i wyszło siedm anjołów, mających siedm plag, z kościoła, obleczonych płótnem czystym i świetnym, i przepasanych około piersi złotymi pasy. (Kolor biały jest  godłem czystej i bezstronnej sprawiedliwości boskiej w ukaraniu bezbożnych. Jest razem godłem radości; radują się bowiem aniołowie, gdy są karani bezbożni jako winni obrażonego Boskiego majestatu, ponieważ widzą, że postanowienie Boga przychodzi do skutku i że Jego cześć przez nich pogwałcona, jest nareszcie pomszczoną….)

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 10)

Marya od poczęcia swego łaski pełna z najsurowszą ostrożnością czuwa nad sobą; chociaż wolna od wszelkiej nieporządnej skłonności, nie ma się czego lękać. Przez umartwienie i zaprzenie własnej woli, przez milczenie i straż nad sobą, przez pokorę i samotność strzeże pilnie skarbu łaski. A ty człowiecze słaby, pełen złych skłonności, co lada pokusie ustępujesz, nie lękasz się w tylu okazyach drogiego tego skarbu łaski narażać na niebezpieczeństwo?

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 9)

Porównajże twoje ofiary, jeśli jakie Bogu czynisz z takiem ofiarowaniem Maryi. Jak wiele sobie w tych ofiarach zatrzymujesz. Chcę, mówisz w sercu, Bogu służyć, bylebym tylko nie był obowiązany tego towarzystwa opuścić, tego zwyczaju zaniechać, tych się wygód pozbawić, tej namiętności zwyciężyć.
Ach nie oszukuj siebie na zgubę własnej du­szy, nie cierpi Bóg rozdziału serca.

O pysze – Kard. J. Bona

Jedynie tylko to, co stanowi wyłącznie naszą własność, może być słuszną podstawą, do własnej chwały. Cóż masz sam od siebie, skoroś wszelkie dobra otrzymał od Boga? Tylko grzech jest wyłącznie twoją własnością. Skoroś wszystko otrzymał w darowiźnie, oddajże Temu chwałę, który ci tego wszystkiego udzielił.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 8)

Co Marya opuszcza i kiedy. Opuszcza naj­ukochańszych rodziców Joachima i Annę, skoro tylko wolę Najwyższego, który Ją do swej służby powoływał, zrozumiała, a to w wie­ku, gdy zaradzić sobie jeszcze nie mogąc, pomocy ich najbardziej potrzebowała. Ucz się z tego przykładu poddanym być  woli Bożej. Gdy usłyszysz w sercu głos wzy­wający cię do życia doskonalszego, nie zatwardzajże serca swego, (…) Wolę Bożą pełnić jest jedyna droga do nieba.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 7)

Narodzenie Maryi zatrwożyło piekło, bo Marya wydarła mu zdobyte łupy. Całe nieszczęsne plemię ludzkie po upadku pierwszego czło­wieka łupem piekła zostało. Narodzenie Maryi zapowiedziało przyjście tego, który tak wiele nieszczęśliwych ofiar piekła na wolność synów Bożych wyswobodził; całe więc piekło w Jej Narodzeniu taką swą stratę upatrując zatrwo­żyć się musiało. Niechże ta trwoga piekła względem twej duszy próżna nie będzie; za­patruj się na przykłady Maryi, chroń się pod Jej obronę, abyś łupem piekła nie został.