Wpisy Autora

Agnieszka

O oziębłości w wierze – Oznaki, następstwa i środki zaradcze

W miarę jak sumienie staje się ciemne, zimne i ostatecznie zdrętwiałe, równocześnie budzą się złe instynkty w rozpadlinach ducha ludzkiego i na kształt nocnych puchaczy stają się ostrowidzące, ruchliwe, drapieżne. Instynkty te z niezwykłym mistrzostwem umieją omijać wszystko, co mogłoby obudzić sumienie. W ich interesie leży trzymać sumienie ludzkie pod chloroformem przez całe życie.

List Św. Pawła do Tytusa

A głupich gadek i wyliczania rodzajów, i sporów, i swarów zakonnych chroń się: abowiem są niepożyteczne i próżne. Człowieka heretyka po pierwszym i wtórym strofowaniu się strzeż, wiedząc, iż jest wywrócony, który takowy jest, i grzeszy, gdyż jest własnym sądem potępiony.

Fałszywe hasła: Religia – sprawa prywatna

Spychnie religii do rzędu spraw prywatnych jest lekceważaniem tego, co w życiu najważniejsze, jest ciężką zniewagą Pana Boga, ponieważ równa się zaprzeczeniu najwyższych praw Jego do wszyst­kiego, co istnieje na świecie.
„A kiedy się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech”. (Mt. 10, 33).

2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. IV

Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe, przez przyszcie jego i królestwo jego: przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj, z wszelaką cierpliwością i nauką. Abowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie uczycielów, mając świerzbiące uszy, a od prawdyć słuchanie odwrócą, a ku baśniam się obrócą.

2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. III

A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy,bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości, zdrajce, uporni, nadęci i rozkoszy więcej miłujący niżli Boga, mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jej zapierający. I tych się chroń.

2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. II

Staraj się pilnie, abyś się zstawił doświadczonym Bogu, robotnikiem nie zawstydzonym, dobrze rozbierającym słowo prawdy. A bezbożności i próżnomowności strzeż się, abowiem wielce pomnażają się ku niepobożności, (…)
Aleć mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Pańskie!