Autor: A. Szaroleta

Zdrowa nauka Kościoła przeciw baśniom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)
O rozpoznawaniu duchów
Nauka Katolicka

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XVI – Objawienia i ich rodzaje

Św. Bonawentura twier­dzi, że pierwsze trzy rodzaje widzeń mogą zarówno dobrzy i źli otrzymać. Nie czynią one swego właściciela świętym, ani lepszym od innych; owszem zaszkodziły one w li­cznych wypadkach, bo ludzie, odbierając je, wzbili się w pychę i nadużywali ich na wła­sną i cudzą szkodę. Niekiedy znowu wpro­wadzały zamieszanie we wyobraźni i dopro­wadzały do obłędu umysłowego, do złudzeń, oszustw i ruiny duchowej.

Aktualności

Międzynarodówka watykańska!

Na niedawnej konferencji prasowej pod tytułem „Przygotowanie przyszłości, budowanie pokoju w dobie COVID-19”, Watykańska Komisja COVID-19, która powstała z inicjatywy papieża Franciszka, od której to wymagał (jak twierdzi jeden z koordynatorów komisji) „kreatywnych rozwiązań””, stała się tak „kreatywna” iż proponuje rozwiązania żywcem wzięte z Agendy 2030.