List abp. Vigano – Alarmujący apel do biskupów w sprawie „szczepień”

,

Arcybiskup  Vigano opublikował 23 października 2021 r. list, który wysłał do biskupów USA. Apeluje w nim o ponowne rozważenie Noty Kongregacji Nauki Wiary wydanej w zeszłym roku w sprawie moralnej kwestii przyjmowania „szczepionek” na COVID, które są związane z aborcją. Wzywa biskupów do kolegialnego przemawiania w sposób „zgodny z Magisterium Kościoła i bez wpływu stronniczych informacji lub błędnych wiadomości rozpowszechnianych przez producentów tych leków lub przez media”. Przedstawia argumenty w siedmiu punktach i wskazuje, że zeszłoroczna Nota została wydana „wobec braku pełnych danych dotyczących zarówno natury surowicy genowej, jak i jej składników”.

W przypisach podaje linki z informacjami do których się odnosi  i którymi chce zainteresować biskupów.

„Ograniczając się tylko do oceny moralności stosowania szczepionek, Kongregacja Nauki Wiary nie bierze pod uwagę proporcjonalności między domniemanymi korzyściami surowicy genowej a krótko- i długoterminowymi niekorzystnymi skutki ubocznymi.”

Abp. Vigano stwierdza że nie ma proporcjonalności, która pozwoliłaby na współpracę ze złem aborcji:

„Oznacza to zatem, że istnieje poważny moralny obowiązek odmowy zaszczepienia jako możliwej i najbliższej przyczyny trwałej szkody lub śmierci.

 

 

Vigano pisze że standardy określają, że eksperymentalny lek nie może zostać dopuszczony do dystrybucji, chyba że nie ma skutecznego alternatywnego leczenia,

dlatego agencje leków w USA i Europie zapobiegły stosowaniu hydroksychlorochiny, iwermektyny, osocza hiperodpornościowego i innych terapii z udowodnioną skutecznością….. Nie trzeba przypominać, że wszystkie te agencje, wraz z WHO, są prawie w całości finansowane przez firmy farmaceutyczne i powiązane z nimi fundacje, a na najwyższych szczeblach istnieje bardzo poważny konflikt interesów [5]. o czym media karygodnie milczą.”

 

Stwierdził że Kongregacja Nauki Wiary, przyjmując za pewnik, że tzw szczepionki faktycznie dają odporność i chronią przed czynnym i biernym zarażeniem,  podczas gdy obalają te deklaracje wszystkie instytucje światowe  ds. zdrowia oraz WHO, według których zaszczepione osoby mogą się zarazić i zarażać innych poważniej niż ci, którzy nie są zaszczepieni.

„Ostatnie badania potwierdzają, że surowica genowa może powodować formy nabytego niedoboru odporności u tych, którzy ją otrzymują. [8] 

(….) Na całym świecie liczba zgonów i poważnych patologii po szczepieniu rośnie wykładniczo: [10] w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy szczepionki te spowodowały więcej zgonów niż wszystkie szczepionki w ciągu ostatnich trzydziestu lat. [11] Nie tylko to: w wielu krajach — na przykład w Izraelu [12] — liczba zgonów po szczepieniu jest teraz większa niż liczba zgonów z Covid. [13]”

 

Punkt piąty listu wskazuje na nowe dane o obecności w „szczepionkach” pochodzących z aborcji linii komórkowych

„Niedawno opublikowano informacje od kierownictwa firmy Pfizer, pokazujące, że surowice z genami mRNA zawierają materiał płodowy z abortowanego płodu nie tylko do produkcji oryginalnej szczepionki, ale także do jej replikacji i produkcji na ogromną skalę [17] i nic nie sugeruje, że inne firmy farmaceutyczne są wyjątkiem.”

 

Vigano zwaraca uwagę że „jest konkretne niebezpieczeństwo poważnych skutków ubocznych u ciężarnych matek, a jeszcze poważniejszych u noworodków: w Stanach Zjednoczonych doszło do 675 poronień u zaszczepionych matek, a w Wielkiej Brytanii zmarło 521 karmionych niemowląt. [20] ” 

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest fakt że większość działań nieporządanych nie jest zgłaszana, nie ma nacisku aby te przypadki zgłaszać, więc dane ” należy pomnożyć co najmniej dziesięciokrotnie.”

Abp Vigao zwraca też uwagę na analizy zawartości „szczepionek”, w tym na obecność grafenu zgłaszaną przez liczne laboratoria [23] sugeruje, że

„przymusowe stosowanie tak zwanych szczepionek — wraz z systematycznym bojkotem istniejących terapii o udowodnionej skuteczności [24] — służy celowi śledzenia wszystkich zaszczepionych ludzi na całym świecie, którzy będą lub już są związani z Internet of Things [25] za pomocą łącza kwantowego pulsujących częstotliwości mikrofalowych 2,4 GHz lub wyższych z wież komórkowych i satelitów. [26]Na dowód, że te informacje nie są owocem fantazji jakiegoś teoretyka spiskowego, warto wiedzieć, że Unia Europejska wybrała na zwycięzców konkursu dwa projekty poświęcone innowacjom technologicznym: „Ludzki mózg” i „Grafen”. Te dwa projekty otrzymają po miliardzie euro dofinansowania w ciągu najbliższych dziesięciu lat. [27]

 

Na koniec stwierdza, że

jako pasterze owczarni Pańskiej mamy obowiązek potępienia straszliwej zbrodni, która się dokonuje, której celem jest stworzenie miliardów osób przewlekle chorych i eksterminacji milionów ludzi, w oparciu o piekielną ideologię „Wielkiego Resetu” sformułowaną przez Przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba i popieraną przez instytucje i organizacje na całym świecie. [29]  „

„Milczenie tak wielu kardynałów i biskupów, wraz z niewyobrażalną promocją kampanii szczepień przez Stolicę Apostolską, stanowi formę bezprecedensowego współudziału, który nie może dłużej trwać. Trzeba potępić ten skandal, tę zbrodnię przeciwko ludzkości, to szatańskie działanie przeciwko Bogu.”

 

Cały list można przeczytać tutaj.

Polecamy zapoznać się z  przypisami – linkami do informacji podanymi  przez abp. Vigano, które udostępniamy na końcu.

https://atomic-temporary-160379284.wpcomstaging.com/2021/11/02/totalne-zniewolenie-narodow-jak-do-tego-doszlo/


Żródło : catholicfamilynews.com

Przypisy abp. Vigano:

[5] Pfizer zatrudnił teraz 22 oddzielne firmy lobbingowe, wszystkie w Waszyngtonie, do tworzenia polityki lekowej w Stanach Zjednoczonych. Tak, to jest dokładne #. DWADZIEŚCIA DWIE firmy lobbingowe. Mnóstwo czołowych pracowników Kongresu i urzędników fmr WH zostało zrekrutowanych, aby promować program Pfizera w Waszyngtonie . – Por. https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1444661196792205316

[6] Założyciele i badacze firm farmaceutycznych zostali zastąpieni przez fundusze inwestycyjne, które dążą tylko do wyników ekonomicznych i teraz finansują #OMS i #EMA, które decydują się na szczepionki – zob. https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1448173045248581632 | We Włoszech jest 32000 lekarzy opłacanych przez BigPharma – https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000-medici-pagati-dalle-case-farmaceutiche

[7] Por. https://tv.gab.com/channel/white__rabbit/view/breaking-pfizer-scientists-your-covid-antibodies-615b96bcd7e866584941980f i https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er-doctor-resigns- zbyt-obowiązkowe-szczepionki-i-fałszywki > Lekarz z Ontario rezygnuje z przymusowych szczepionek, mówi, że 80% pacjentów ER z tajemniczymi problemami miało oba zastrzyki .

[8] Por. https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 i https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade > Porównanie oficjalnych raportów rządowych sugeruje, że u w pełni zaszczepionych  rozwija się zespół nabytego niedoboru odporności .

[9] Por. https://climatecontrarian.com/2021/05/28/ujawniono-dlaczego-oxford-astrazeneca-jab-jest-jeszcze-bardziej-niebezpieczna-niz-mrna-szczepionki

[10] Sekcja zwłok wykonana w Niemczech po zgonach po szczepieniu, badanie patologów, 50% zgonów po drugiej dawce było spowodowanych szczepionką . – Por. https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose

[11] W ciągu zaledwie 9 miesięcy raporty o zgonach z preparatów Covid-19 osiągnęły 50% WSZYSTKICH zgonów poszczepiennych podawanych w ciągu 30 lat w USA – Cfr. https://infovax.substack.com/p/in-soli-9-mesi-le-segnalazioni-di – Zobacz także https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890

[12] Por. https://visionetv.it/israele-terza-dose-il-ministero-rassicura-ma-i-cittadini-indignati-replicano-in-massa oraz https://www.gov.il/he/Departments/publications/ raporty/seav-25092021

[13] Por. https://twitter.com/bisagnino/status/1448644321327022090 i https://infovax.substack.com/p/morti-per-covid-19-prima-e-dopo-le oraz https://infovax.substack. com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino

[14] 155 501 reakcji anafilaktycznych zgłoszonych do VAERS, z czego 41% przypadków przypisano firmie Pfizer – por. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446184707964739584 i https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMSSMQ=21&VAX=COVID19&STATE=NOTFR

[15] – Wskaźniki poszczepiennego zapalenia mięśnia sercowego stwierdzane u młodych Amerykanów (12-15 lat) są 19 RAZY wyższe niż normalne wartości podstawowe dla tych grup wiekowych . – Por. https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino | Zobacz także https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Dochodzenie: Według danych ONS, liczba zgonów wśród nastoletnich chłopców wzrosła o 63% w Wielkiej Brytanii, odkąd zaczęli otrzymywać szczepionkę przeciw Covid-19. – Por. https://theexpose.uk/2021/10/04/zgony-nastolatków-chlopcow-wzrosly-o-63-procent-od-mieli-szczepionki-covid

[16] W Turcji dr Fatih Erbakam, przywódca partii Dobrobytu, ujawnia narodziny dzieci z ogonami, 3 rękami, 4 nogami, po zaszczepieniu rodziców przeciwko Covidowi . – Por. https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-nascono-con-la-coda-con-3-braccia-e-4-gambe- wideo/

[17] Szczepionka COVID-19 została opracowana przy użyciu płodowej linii komórkowej. Podobnie Tylenol, ibuprofen… i iwermektyna.  – Por. https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-developed | Pfizer Whistleblower publikuje e-maile ukrywające użycie „komórki płodowej”– zob. https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases-emails-hiding-fetal-cell-usage-from-public | Pfizer powiedział naukowcom, aby ukrywali wykorzystanie ludzkich tkanek płodowychz abortowanych dzieci w wytwarzaniu szczepionek, mówi informator – zob. https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/ i https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 |Zanieczyszczenia procesowe w szczepionce ChAdOx1 nCov-19. – Por. https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1

[18] Biskup USA uderza w Pfizera po tym, jak e-maile pokazują, że firma chciała ukryć związek Jaba z aborcją – zob. https://www.lifesitenews.com/news/us-bishop-slams-pfizer-after-emails-show-company-wted-ukryj-jabs-połączenie-do-aborcji

[19] Pfizer jest oskarżony o eksperymentowanie na dzieciach osieroconych w celu przetestowania szczepionki przeciwko Covid-19 . – Por. https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-oskarżony-o-eksperymentowanie-na-sieroconych-dzieciach-testować-ich-szczepionkę-covid-19

[20] „CDC wydaje pilne ostrzeżenie, zdecydowanie zaleca szczepienie kobiet w ciąży”, pomimo braku wystarczającej liczby badań, 675 aborcji u zaszczepionych matek w USA, 521 w Wielkiej Brytanii, dzieci, które zmarły podczas karmienia piersią od zaszczepionych matek i Pfizer, który przeprowadzi badanie dopiero w 2025 r.

Por. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1443701760833511426

[21] Ujawniono składniki szczepionki CoV-19: Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawnia PEG, tlenek grafenu, stal nierdzewną, a nawet pasożyta.

 Por. https://www.databaseitalia.it/rivelati-ingredienti-dei-vaccini-cov-19-microscopia-elettronica-a-scansione-e-trasmissione-rivela-ossido-di-grafene-acciaio-inossidabile-e-anche- un-parassita

[22] Zobacz wywiad z Jean-Bernardem Fourtillanem, profesorem i ekspertem w dziedzinie farmakologii i toksykologii: https://twitter.com/Side73Dark/status/1448316251663736840

[23] Dr Mariano Amici, Grafen i tlenek PEG w szczepionkach : https://www.marianoamici.com/oxide-di-grafene-e-peg-nei-vaccini

[24] Prof. Peter McCullough, pionier wczesnej opieki, ma załamany głos nawołujący do porzucenia na śmierć starszych pacjentów.

Por. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446240498029670405

[25] Światowe Forum Ekonomiczne, Oto 10 najważniejszych trendów technologicznych, które będą kształtować nadchodzącą dekadę, według McKinsey. – Por. https://www.weforum.org/agenda/2021/10/technology-trends-2021-mckinsey

[26] Wyłącznie: patent firmy Pfizer zatwierdzony do monitorowania szczepionek na całym świecie – zob. https://www.databaseitalia.it/esclusivo-brevetto-pfizer-approvato-per-il-monitoraggio-dei-vaccinati-in-tutto-il-mondo-tramite-microonde-e-grafene

[27] UE: Nagroda za najwyższą doskonałość badawczą dla projektów „Grafen” i „Human Brain – zob. https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2013/01/ue-il-piu-grande-premio-di-eccellenza-nella-ricerca- ai-progetti-grafene-e-cervello-umano   | Graphene and Human Brain Project zdobywają największą w historii nagrodę za doskonałość badawczą, a walka o trwałe finansowanie nauki trwa nadal . – Por. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54

[28] Rząd, dr Citro: „Albo są ignorantami, albo wyższe klasy chciały śmierci” – zob. https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-oppure-ordini-superiori-volevano-i-morti

[29] Posłuchaj, co powiedział Bill Gates: https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1444245496701272065

[30] Szczegóły Białego Domu Plan „szybkiego” zaszczepienia 28 milionów dzieci w wieku 5-11 lat – zob. https://www.zerohedge.com/covid-19/szczególy-biały-domek-plan-szybkie-szczepienie-28m-dzieci-wiek-5-11

[31] Robert W Malone: ​​« To jest po prostu chore. I rozdzierający serce, dosłownie i w przenośni. To musi się skończyć »

Por. https://twitter.com/rwmalonemd/status/1450869124947578880

WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: