Kto ma sobowtóra? O oskarżeniach prof. Roberto de Mattei wobec abp. Vigano

Roberto de Mattei znany autorytet – obrońca Tradycji , krytyk Soboru czytany i cytowany przez wszystkich którzy Tradycję katolicką poznają opublikował tekst pt Sprawa Viganò: Arcybiskup i jego dubler bardzo zastanawiający atak na arcybiskupa Carlo Marię Viganò.

De Mattei stawia arcybiskupowi trzy zarzuty: 1)  wypowiedzi arcybiskupa z lat 2020-2021 wykazują „rozbieżności” z jego wypowiedziami z lat 2018-2019 ; 2) nowsze wypowiedzi arcybiskupa są „pompatyczne” i „sarkastyczne”; oraz 3) Arcybiskup nie jest prawdziwym autorem przypisywanych mu ostatnio oświadczeń i istnieje jakiś tajny autor – dubler, który je pisze. 

 

Abp. Vigano na zarzuty odpowiedział wydając oświadczenie mówiące m.in że wszelkie „rozbieżności” należy uznać za „owoc dojrzewania przekonań” i  zaprzecza tezom profesora nazywając je „bezczelnymi” i  „fantazyjnymi”. Dodaje również: 

„Jego niedawne interwencje – opublikowane pod własnym nazwiskiem lub pod pseudonimem – dowiodły, nie bez głębokiego smutku, że jeśli istnieje „dubler”, to trzeba go szukać w ostatnich pismach Profesora; pisma, które wydają się być skomponowane przez nudnego urzędnika reżimu, który jest posłuszny narracji głównego nurtu, a nie przez bystry umysł i prawdziwą wiarę de Mattei, którego kiedyś znałem. Quantum mutatus ab illo .”

Całość oświadczenia dostępna tutaj.

Sytuacja jest bardzo ciekawa, na co zwrócił uwagę abp. Vigano, właśnie ze względu na fakt obrony przez prof. de Mattei słuszności szczepień ( tekstMoral Liceity of the Vaccination Against Covid”) , gdzie de facto stanął w jednym rzędzie z propagandą płynącą z Watykanu, i czym zadziwił wielu tradycjonalistów.

Pozostaje jeszcze pytanie, o jakie inne względy tu chodzi…

 


Agnieszka Szaroleta

Jorge Bergoglio – szatańska przewrotność
W internecie dostępne są zdjęcia przedstawiające że Franciszek wykonuje jakieś tajne znaki masońskie i tysiące wiernych tego modernistycznego tworu na czele którego stoi Bergoglio rozpowiada na portalach społecznościowych …
Zatrute ziarna z pielgrzymki Franciszka na Słowację – Podsumowanie
Cała sytuacja na pierwszym zdjęciu wygląda tak absurdalnie jak z cyrku Monthy Pythona, ale jednocześnie jest niepokojąca. Nie wiadomo co lub kogo przedstawia obraz, a powinno być oczywiste …
„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (4) – Od konceptualizmu Kanta do modernizmu
Widzimy stąd, że moderniści, mówiąc o religii, punktu opar­cia nie szukają w rozumie, ani w rozumie i uczuciu zarazem, ale wyłącznie tylko i jedynie w uczuciu— i w …
Dlaczego gorsząca „msza” abp. Rysia nie jest zaskoczeniem?
tak "strażnicy tradycji" pojmują mszę. Takie są konsekwencje reformy liturgicznej (…)Nie po to protestanci współtworzyli nowy ryt mszy dla katolików, żeby nie zrobić z niego ekumenicznej "uczty". Nie …
Przeszkody postępu duchowego
Jeśli więc napotkasz objawy, iż coś jest u ciebie niedobrze, że ci coś przeszkadza, zbadaj przede wszystkim swe nabożeństwo do Matki Najświętszej, czy mu czego nie brakuje, bądź …
POSTĘP DUSZY: O roli roztropności w życiu duchowym
Po największej bowiem części wszystko w życiu duchownym polega na wznoszeniu się lub na obniżaniu, na zdążaniu naprzód lub na cofaniu się wstecz. Gdzie nie ma starania o …
Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga
Jak niezmiernemi i jakiej przed Bogiem ceny, były boleści poniesione przez Najświętszą Maryję Pannę w ciągu całego Jej życia, a najbardziej podczas Męki i śmierci najdroższego Jej Syna, …
Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Cz. 7) – Jakie pożądania wystarczą do wywołania szkód w duszy
Wszystkie cnoty wzrastają przez ćwiczenie jednej i wszystkie błędy potęgują się w jednym wraz z ich skut­kami w duszy. A chociaż tych wszystkich rodzajów zła nie można zauważyć …
1950 – pakt z diabłem
Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji …
Vademecum Synodu o synodalności – Kolejna instrukcja jak wysyłać wiernych do piekła
Do czego ma służyć ten dialog i rozeznawanie, jeśli nie do dalszego rozmycia nauki Kościoła, tak żeby zadowolić wszystkich? Dokument stwarza pozór, że wszystko co robione "razem" jest …
Co katolik wiedzieć powinien (3) : Łaska Boża i skarby cierpień – Uwagi według nauki Świętych i Kościoła
Ta łaska “uświęcająca” : oczyszcza ze wszystkich, przy­najmniej ciężkich (śmiertelnych) grzechów, uwalnia od kary wiecznej (piekła), uświęca wewnętrznie i odnawia na duszy. Ale, człowiek powinien ze swojej strony …
Biden i Bergoglio – co ich łączy?
Dawne hasło komunistów brzmiało: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się ! Hasło tych dwóch panów brzmi podobnie : Judasze i zdrajcy wszelkiej maści łączcie się! Jeżeli nie wiesz co …

Skomentuj