Tag: Arcybiskup C. M. Vigano

 • Vigano: Kościół posoborowy przyćmił Kościół Chrystusa – esej REPETITA JUVANT

  Vigano: Kościół posoborowy przyćmił Kościół Chrystusa – esej REPETITA JUVANT

  „Kościół soborowy” uważa się za spadkobiercę Soboru Watykańskiego II, niezależnie od pozostałych dwudziestu soborów ekumenicznych, które go poprzedzały na przestrzeni wieków: jest to główny czynnik jego samoodniesienia . Lekceważy je w wierze, proponując doktrynę sprzeczną z nauczaną przez naszego Pana więcej

 • Abp. Vigano – „W tych dniach widzimy, jak opadają maski tyranów z całego świata..”

  Abp. Vigano – „W tych dniach widzimy, jak opadają maski tyranów z całego świata..”

   Co więcej, drodzy bracia kanadyjscy, konieczne jest zrozumienie, że to wszystko służy ustanowieniu dyktatury Nowego Porządku Świata i całkowitemu wymazaniu wszelkich śladów Naszego Pana Jezusa Chrystusa ze społeczeństwa, z historii i tradycji narodów.  więcej

 • Arcybiskup Vigano wzywa kapłanów do odprawiania Tradycyjnej Mszy

  Arcybiskup Vigano wzywa kapłanów do odprawiania Tradycyjnej Mszy

  Jeśli patrzę na stół versus populum , widzę tam ołtarz luterański lub stół protestancki; jeśli czytam słowa Ustanowienia Ostatniej Wieczerzy w formie narracji, słyszę modyfikacje Wspólnej Księgi Modlitwy Cranmera i posługę Kalwina;…..To samo dotyczy pieśni, które przeraziłyby angielskiego lub niemieckiego katolika: słuchanie hymnów tych, którzy męczyli naszych księży i ​​deptali Najświętszy Sakrament z pogardą dla „papistowskich przesądów” śpiewanych pod sklepieniami kościoła, powinno nas zmusić do zrozumienia przepaści, jaka istnieje między mszą katolicką a jej soborowym fałszerstwem. więcej

 • VIGANO: Nowy Porządek Świata nie jest ani Nowym, ani Porządkiem: reprezentuje głupią ambicję Szatana

  VIGANO: Nowy Porządek Świata nie jest ani Nowym, ani Porządkiem: reprezentuje głupią ambicję Szatana

  Czy myślicie, że dzisiaj nie jesteście w stanie, pod płaszczem Najświętszej Maryi Panny, przeciwstawić się tym tyranom, tak okrutnym jak tchórzliwym? Poczuj się zaszczycony przyznanym ci przywilejem zasłużenia na Niebo: twoja wierność, twoja siła przeciw narzucaniu wrogiej mocy, zasłuży na pomoc i ochronę Nieba nawet w najdrobniejszych rzeczach. więcej

 • Kto ma sobowtóra? O oskarżeniach prof. Roberto de Mattei wobec abp. Vigano

  Roberto de Mattei znany autorytet – obrońca Tradycji , krytyk Soboru czytany i cytowany przez wszystkich którzy Tradycję katolicką poznają opublikował tekst pt Sprawa Viganò: Arcybiskup i jego dubler – bardzo zastanawiający atak na arcybiskupa Carlo Marię Viganò. De Mattei stawia arcybiskupowi trzy zarzuty więcej