O zerwaniu z grzechem, o gotowości na sąd Boży, o śmierci i o piekle, przestroga przed dwoma herezjami

YouTube Poster
Kazanie na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone w Bazylice NSPJ w Bydgoszczy dnia 20 października Roku Pańskiego 2019, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim (Missa cantata)
 
 
Lekcja: Ef 4, 23-28 Ewangelia: Mt 22, 1-14
O zerwaniu z grzechem, o gotowości na sąd Boży, o śmierci i o piekle, przestroga przed dwoma herezjami, o dobrej spowiedzi i żalu za grzechy, o odpowiedzialności za zbawienie swojej duszy. Zamęt powszechny – który dosięga dzisiaj także rzeczywistości Kościoła – niech nas nie zwalnia z uczciwej pracy nad swoją własną duszą, niech nas nie zwalnia z odpowiedzialności za zbawienie wieczne swojej duszy.
 
Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił Ks. Jacek Bałemba SDB 
 

 

Skomentuj