O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Do Komunii Św. mamy się przygotowywać z wielką starannością


Do Komunii świętej mamy się przygotowywać z wielka, starannością.

1. Głos Chrystusa: Ja jestem miło­śnikiem czystości i dawcą wszelkiej świątobliwości. Ja szukam serca czystego, i tam jest miejsce odpocznienia mojego.
Przygotuj mi wieczernik wielki usłany, a będę jadł u Ciebie Paschę z uczniami moimi (Por. Mar. 14. 14 – 18).
Jeśli chcesz, abym przyszedł do ciebie i mieszkał w tobie, wyrzuć stary kwas (Kor. 5. 7) i oczyść przybytek ser­ca twojego.
Wygnaj z niego świat cały i całą wad gromadę: stań się jako wróbel samotny na dachu (Ps. 101. 8) i w gorzkości duszy twojej (Izaj. 38. 15) rozpamiętywaj przestępstwa twoje.
Albowiem każdy, kto miłuje, przy­gotowuje swojemu ukochanemu mi­łośnikowi najlepsze i najpiękniejsze miejsce, bo w tem się okazuje ser­deczność, z jaką przyjmuje umiło­wanego.

2. Wiedz jednak, że temu przygo­towaniu nie możesz podołać na mo­cy własnej zasługi i czynu, choćbyś rok cały na to jedynie pracował i nic innego nie miał na myśli.
Lecz tylko z mojej dobroci i łaski wolno ci przystępować do Stołu mojego, jako żebrakowi, wezwanemu na ucztę bogacza i nie mającemu innego sposobu wypłacenia się za dobrodziejstwa prócz okazania mu pokory i wdzięczności.
Czyń, co jest tylko w mocy twojej, i pilnie to czyń; nie ze zwyczaju ani z potrzeby, lecz z bojażnią, z usza­nowaniem i z miłością przyjmuj Cia­ło ukochanego Pana Boga twojego, który raczy przychodzić do ciebie.
Jam jest, który wezwałem, jam roz­kazał, abyś się zbliżył; ja dopełnię, czego ci nie dostaje; przyjdź więc i przyjmij mię.

3. Kiedy ci udzielam łaski nabo­żeństwa, dziękuj-że Bogu twojemu; i nie myśl. żeś godzien tej łaski, lecz, że ja zmiłowałem się nad tobą. Jeśli nie masz łaski nabożeństwa, a raczej czujesz się oschłym, módl się tem usilniej, tęsknij za nią i ko­łataj, dopóki choć odrobiny, choć kropelki zbawiennej tej łaski sobie nie wysłużysz.
Ty mnie potrzebujesz, a nie Ja ciebie.
Nie ty przychodzisz Mnie uświęcić, lecz Ja przychodzę ciebie poprawić i uświęcić.
Ty przychodzisz, abyś ze Mnie czerpał świętość i łączył się ze Mną; abyś otrzymał nową łaskę, i zapalił się nową gorliwością do poprawie­nia siebie.
Nie zaniedbuj-że tej łaski, lecz ze wszelką pilnością przygotuj serce twoje i wprowadź do siebie umiłowa­nego Twego.

4. Potrzeba zaś, abyś nie tylko przed Komunją św. wzbudzał w so­bie ducha pobożności, lecz żebyś i po Komunji św. utrzymywał się starannie w nabożeństwie. I nie mniejszej potrzeba gorliwości po Ko­munji św., jak nabożeństwa w czasie przygotowania się do niej.

Albowiem to czuwanie nad sobą po Komunji świętej jest najlepszem znowu przy­gotowaniem się do otrzymania coraz większej łaski.
Przez to właśnie staje się ktoś bardzo źle usposobionym do Komunji św.. jeśli odstąpiwszy od Stołu Pańskiego, natychmiast wylewa się na pociechy zewnętrzne.
Strzeż się wielomówstwa, zamknij się sam w sobie i ciesz się Bogiem twoim, albowiem posiadasz tego, któ­rego ci cały świat wydrzeć nie zdoła.
Jam jest, któremu całego siebie od­dać powinieneś, tak, ażebyś już po­tem nie w sobie, ale we Mnie żył bez żadnej troski.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Jedna odpowiedź do „O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Do Komunii Św. mamy się przygotowywać z wielką starannością”

  1. Awatar O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Dusza pobożna powinna całym sercem pragnąć połączenia się z Chrystusem w Najśw. Sakra­mencie – Niewolnik Maryi

    […] O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Do Komunii Św. mamy się przygotowywać z wielką starannością […]

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: