O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Oddawać się zajęciom niższym, gdy w ćwiczeniach wyższych siły nie dopisują

Należy się oddawać zajęciom niższym, gdy w ćwiczeniach wyższych siły nie dopisują

1. Chrystus: Synu, nie zdołasz utrzymać się wciąż w żarliwszem po­żądaniu cnoty, ani trwać ciągle na wyższym stopniu bogomyślności: lecz z  powodu pierworodnego skażenia musisz niekiedy zstąpić do rzeczy niższych i dźwigać ciężar tego skazitelnego żywota, nawet mimowoli i ze wstrętem.

Dopóki to śmiertelne ciało nosisz, odczuwać będziesz zniechęcenie i przygnębienie serca. Stąd nieraz, będąc w tem ciele, żalić się musisz na brzemię ciała, iż nie możesz nieustannie oddawać się ćwiczeniom duchownym i rozmyśla­niu o Bogu.
Wtedy to powinieneś uciec się do zajęć niższych i zewnętrznych i ro­zerwać się dobremi uczynkami, a przyjścia mojego i nawiedzenia z góry oczekiwać z niewzruszoną ufno­ścią oraz znosić cierpliwie wygnanie swoje i oschłość serca, aż znowu cię nie nawiedzę i nie uwolnię od wszel­kich ucisków.

Ja bowiem sprawię to, że zapom­nisz o trudach, a zażywać będziesz wewnętrznego pokoju. Otworzę przed tobą skarby Ksiąg świętych, ażebyś mógł bieżeć drogą przykazań moich, gdy rozszerzą ser­ce twoje (Psalm 118. 32).
I rzekniesz: Utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która sią w nas objawi (Do Rzym. 8. 18).


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Skomentuj