O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzie wszelkimi marnościami świata

KSIĘGA PIERWSZA
Przestrogi do życia duchownego potrzebne

ROZDZIAŁ I.

O naśladowaniu Chrystusa,
a wzgardzie wszelkiemi marno­ściami świata.

1. Kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności,(Jan 8.12) mówi Pan. Oto są słowa Chrystusa, którymi nas upomina, abyśmy naśladowali Jego życie i obyczaje jeśli chcemy oświecić się prawdą, a pozbyć się wszelkiej ślepoty serca. Rozpamiętywanie życia Jezusa Chrystusa niech będzie przeto główną szkołą naszą.

2. Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie Świętych nauki; i kto by miał jej ducha znalazłby w niej manną ukrytą.(Objaw. 2.17)
Lecz zdarza się, że wielu z częstego słuchania Ewangelii, mało ognia miłości Bożej czuje w swej duszy, bo ducha Chrystusowego nie mają. Jeżeli chcesz zupełnie i serdecznie rozumieć słowa Chrystusa, usiłuj naśladować Go całem życiem swojem.

3. Na co ci się przyda wzniosie o Trójcy Św. rozprawiać, jeśli dla braku pokory Trójcy Św. podobać się nie możesz?

Zaprawdę, wzniosłe słowa nie czynią człowieka świętym i sprawiedliwym, ale żywot cnotliwy czyni nas miłymi Bogu. Wolę czuć skruchę, aniżeli umieć ją słowami wyrazić.

Choćbyś całą Biblię umiał na pamięć, i wszystkich filozofów znał zdania: na co ci się to wszystko przyda bez miłości Boga i łaski Jego?

Marność nad marnościami, i wszystko marność (Ekl. I,2) oprócz kochania Boga i służenia Jemu samemu.
Najwyższą mądrością jest, dążyć do Królestwa Niebieskiego przez wzgardę świata.

4. A więc marnością jest, szukać bogactw znikomych i w nich pokładać nadzieję.
Marnością jest, ubiegać się za dostojeństw i wynosić się na stan wysoki.

Marnością jest, iść za żądzami ciała: i tego pożądać, za co potem ciężko karanym być trzeba.

Marnością jest, życzyć sobie długiego życia, a o dobre życie mało się starać.

Marnością jest, uważać tylko na życie obecne, a nie przewidywać tego co po niem nastąpi.
Marnością jest, miłować to, co szybko przemija, a nie spieszyć tam, gdzie wieczne wesele.

5. Pomnij często na tę przypowieść: nie nasyca się oko widzeniem, ani się ucho napełnia słyszeniem.(Ekl. 1.8) Usiłuj przeto odciągać twe serce od zamiłowania rzeczy widomych, a zwracać je ku niewidomym.
Albowiem, którzy idą za zmysłowością, kalają sumienie swoje i utracają łaskę Bożą


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Skomentuj Cancel reply