Wspomnienie św. Piusa X

21 sierpnia obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Piusa X. Zmarł 106 lat temu, 20 sierpnia 1914 r. W 1954 r. został kanonizowany przez papieża Piusa XII.

Ojciec Pio nazwał go „najczystszym człowiekiem, który postawił stopę w Watykanie po św. Piotrze”.

Papież Pius X wydał siedemnaście encyklik. Warto dziś przypomnieć szczególnie jedną:Pascendi dominici gregis O zasadach modernistów. Każdy kto widzi problemy współczesnego Kościoła znajdzie w niej opis wszystkich błędów, wypaczeń i herezji niszczących katolicyzm. Ponad 100 lat temu święty papież przed wszystkim ostrzegał. Modernizm który dziś zawładnął Kościołem nazwał wtedy ściekiem wszystkich herezji

Napisał m.in:

„Do bezzwłocznego wystąpienia w tej sprawie zniewala nas przede wszystkim ten powód, że zwolennicy błędów nie znajdują się już wśród otwartych jedynie nieprzyjaciół, ale, nad czym najwięcej boleć i czego lękać się trzeba: kryją się w łonie i wnętrzu Kościoła i o tyle są niebezpieczniejsi, o ile trudniej ich rozpoznać. – Mamy na myśli, Czcigodni Bracia, wielu z pośród katolików świeckich, a nawet, co najsmutniejsza, z pośród kapłanów, którzy z pozornej ku Kościołowi miłości, bez głębszego wykształcenia filozoficznego i teologicznego, a co gorzej, aż do szpiku kości przejęci zapatrywaniami, głoszonymi przez przeciwników Kościoła, zuchwale narzucają się na odnowicieli Kościoła i w zwartym szeregu zaczepiają butnie najświętsze sprawy w dziele Chrystusowym, nie oszczędzając nawet Osoby Boskiego Zbawiciela, w której nie widzą w świętokradzkim zapędzie nic więcej, jak tylko zwykłego, prostego człowieka.”

„Zapewniamy, że, gdyby ktoś był zapragnął zestawić treść wszystkich błędów około wiary, nie mógłby tego uczynić dokładniej, jak to uczynili moderniści. A nawet posunęli się oni dalej, niwecząc nie tylko religię katolicką, ale, jak już zaznaczyliśmy, niwecząc zupełnie religię wszelką.”

Całość encykliki „Pascendi dominici gregis” dostępna TUTAJ


Agnieszka

Zdrowa nauka Kościoła przeciw kłamstwom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)

Skomentuj

%d bloggers like this: