Komunizm w USA

Profesor William Thomas Walsh jest autorem książki o Fatimie, zatytułowanej Matka Boża Fatimska , na  końcu tej książki znajduje się wywiad z siostrą Łucją  z Fatimy z roku 1946 a więc jeszcze z prawdziwą o tym piszemy TUTAJ

Siostra powiedziała:

„Matka Boża chce, aby papież i wszyscy biskupi na świecie poświęcili Rosję Niepokalanemu Sercu w jeden szczególny dzień. Jeśli tak się stanie, nawróci Rosję i zapanuje pokój. Jeśli nie zostanie to zrobione, błędy Rosji rozprzestrzenią się na każdy kraj na świecie. ”

Walsh następnie zapytał wprost o USA dodając: „a to znaczy że Stany Zjednoczone Ameryki, też?”

Siostra Łucja odpowiedziała raz jeszcze „tak”.

Spójrzmy teraz na USA  i cały tak zwany cywilizowany świat . Wolność , równość , braterstwo. Komunizm rozprzestrzenił się wszędzie.  Ostatni katolicy powinni gromadzić się wokół NIEPOKALANEGO SERCA tam znajdziemy schronienie i opiekę w czasach apostazji.

Całość materiału można przeczytać TUTAJ

źródło: https://www.lifesitenews.com/

 


Arkadiusz Niewolski

AKTUALNOŚCI

Skomentuj