Tag: felieton

Z mordercami się nie dyskutuje!

Każdy dialog z innowiercami powinien zaczynać się od ,, nawróćcie się,, i kończyć na  ,,nawróćcie się,,  i to obojętnie czy rozmawiamy z protestantem ,prawosławnym , islamistą, Żydem, masonem czy też modernista czyli protestantem , który z niewiadomych powodów nazywa się katolikiem. Czytaj dalej „Z mordercami się nie dyskutuje!”

Poza Kościołem nie ma zbawienia

Jezus Chrystus, dokonawszy dzieła Odkupienia przez mękę i śmierć krzyżową, zanim wstąpił do nieba, ustanowił trwałą i nieustanną opiekę nad ludźmi, czyli Kościół święty rzymsko katolicki. Temu Kościołowi Chrystus powierzył cały skarb swojej nauki oraz rozdawnictwo środków potrzebnych ludziom na drodze zbawienia, to jest sakramentów świętych.

A powierzył to jemu jednemu. Z tego więc wypływa jasny wniosek, że tylko Kościół katolicki prowadzi prostą i bezpieczną drogą do szczęścia wiecznego,do Boga.

A więc kto chce się zbawić musi należeć do Kościoła katolickiego, bo poza Kościołem nie ma zbawienia.

Czytaj dalej „Poza Kościołem nie ma zbawienia”

Modernizm – protestancka rewolucja

„Do bezzwłocznego wystąpienia w tej sprawie zniewala nas przede wszystkim ten powód, że zwolennicy błędów nie znajdują się już wśród otwartych jedynie nieprzyjaciół, ale, nad czym najwięcej boleć i czego lękać się trzeba: kryją się w łonie i wnętrzu Kościoła i o tyle są niebezpieczniejsi, o ile trudniej ich rozpoznać. – Mamy na myśli, Czcigodni Bracia, wielu z pośród katolików świeckich, a nawet, co najsmutniejsza, z pośród kapłanów, którzy z pozornej ku Kościołowi miłości, bez głębszego wykształcenia filozoficznego i teologicznego, a co gorzej, aż do szpiku kości przejęci  zapatrywaniami, głoszonymi przez przeciwników Kościoła, zuchwale narzucają się na odnowicieli Kościoła i w zwartym szeregu zaczepiają butnie najświętsze sprawy w dziele Chrystusowym, nie oszczędzając nawet Osoby Boskiego Zbawiciela, w której niewidzą w świętokradzkim zapędzie nic więcej, jak tylko zwykłego, prostego człowieka. Dziwią się ci ludzie, że zaliczamy ich do nieprzyjaciół Kościoła; nie zdziwi się jednakże temu z pewnością nikt, kto, pomijając ich zamysły, które Bóg osądzi, zapozna się z ich zapatrywaniami, z ich sposobem mówienia i działania. A nawet nie mija się z prawdą, kto uważa ich za przeciwników, dla Kościoła niebezpieczniejszych od wszystkich innych. Przemyśliwają bowiem o zgubie Kościoła nie z zewnątrz, ale w jego łonie i stąd tkwi niebezpieczeństwo w samych niemal żyłach i wnętrznościach Kościoła, a cios mu zadany tym groźniejszy, im dokładniej owi nieprzyjaciele Kościół znają. A nadto przykładają siekierę nie do gałęzi i latorośli, ale do korzenia, do wiary i do drgnień jej najgłębszych. Przeciąwszy zaś ten korzeń nieśmiertelności, rozprowadzają truciznę po całym drzewie. Nie ma prawdy katolickiej, której by nie dotknęli, której by skazić nie usiłowali. A niezliczonych używając sposobów wyrządzenia szkody, niesłychaną posługują się przebiegłością i zdradą. Udawają naprzemian to racjonalistów, to katolików, i to z takim podstępem, że niebacznego łatwo w błąd wprowadzają. Zuchwalstwo do ostatnich posuwają granic; nie cofają się przed żadną konsekwencją, narzucając ją uporczywie i bez wahania.”  Encyklika Pascendi dominici gregis (fragment)   ŚW. PIUS X, PAPIEŻ

Czytaj dalej „Modernizm – protestancka rewolucja”

Wybitni teologowie oskarżają papieża Franciszka o herezję i wzywają biskupów do reakcji.

30 kwietnia 2019 r. wybitni duchowni i uczeni, w tym ks. Aidan Nichols, jeden z najbardziej znanych teologów w świecie anglojęzycznym, wydał list otwarty oskarżający papieża Franciszka o popełnienie herezji. Autorzy proszą biskupów Kościoła katolickiego, do których adresowany jest dokument, aby „podjęli kroki niezbędne do rozwiązania poważnej sytuacji”

Wśród sygnatariuszy są znani i szanowani uczeni, tacy jak ks. Thomas Crean, ks. John Hunwicke, profesor John Rist, dr Anna Silvas, profesor Claudio Pierantoni, dr Peter Kwaśniewski i dr John Lamont. Tekst jest datowany na „Tydzień Wielkanocny” i pojawia się we wspomnienie świętej Katarzyny ze Sieny, która w obronie wiary nie zawahała się upominać papieży. Czytaj dalej „Wybitni teologowie oskarżają papieża Franciszka o herezję i wzywają biskupów do reakcji.”

Przemilczane zbrodnie

Święci Aureliusz, Felix, Jerzy, Lilioza i Natalia (męczennicy z Kordoby):
Każdy kult przeczący boskości Chrystusa, nie oparty na wyznaniu wiary w Trójcę Świętą, odrzucający chrzest, oczerniający chrześcijan i wprowadzający odstępstwo od kapłaństwa uważamy za potępiony!

W 2018 r. na całym świecie było prześladowanych ponad 200 mln chrześcijan , szacuje się ,że w 2019 roku liczba ta wzrośnie do ponad 240 mln. Na liście 50 krajów w których chrześcijaństwo jest niemile widziane 38 krajów ma większość islamską.

Można założyć ,że codziennie z ręki muzułmanów ginie 11 chrześcijan . Czytaj dalej „Przemilczane zbrodnie”

Obudź się śpiący!

„Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Efez.5:14)

Kolejny rok i kolejne świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kolejny raz powtarzamy sobie nawzajem: Chrystus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Tylko czy my w to wierzymy?

Warto teraz zapytać, jak to jest, że badania TNS sprzed kilku lat wykazują że TYLKO 48% Polaków, którzy przecież w 95 % deklarują się katolikami, wierzy w śmierć Pana Jezusa na krzyżu, a 47%  w Jego zmartwychwstanie?

Jak to jest możliwe?

Czytaj dalej „Obudź się śpiący!”

Droga krzyża

Wiara katolicka to jest droga krzyża, droga miłości poprzez cierpienie nie tylko te wielkie bo każde jest tak samo ważne. W codziennym życiu powinniśmy przeżywać mękę i śmierć Pana Jezusa, a każdy krok powinien być skierowany na naszą Golgotę. Razem z Chrystusem wspinajmy się coraz wyżej a trudy tej podróży obmywajmy Jego Najdroższą Krwią. Upadki niech znaczą tą naszą życiową wspinaczkę. Jeżeli Chrystus upadł trzy razy to my nędzny proch tej ziemi ,a nawet nie proch tylko pył brudny możemy upaść Czytaj dalej „Droga krzyża”