Tag: felieton

Modernizm – protestancka rewolucja

„Do bezzwłocznego wystąpienia w tej sprawie zniewala nas przede
wszystkim ten powód, że zwolennicy błędów nie znajdują się już wśród otwartych jedynie nieprzyjaciół, ale, nad czym najwięcej boleć i czego lękać się trzeba: kryją się w łonie i wnętrzu Kościoła i o tyle są niebezpieczniejsi, o ile trudniej ich rozpoznać. – Mamy na myśli, Czcigodni Bracia, wielu z pośród katolików świeckich, a nawet, co najsmutniejsza, z pośród kapłanów, którzy z pozornej ku Kościołowi miłości, bez głębszego wykształcenia filozoficznego i teologicznego, a co gorzej, aż do szpiku kości przejęci zapatrywaniami, głoszonymi przez przeciwników Kościoła, zuchwale narzucają się na odnowicieli Kościoła i w zwartym szeregu zaczepiają butnie najświętsze sprawy w dziele Chrystusowym, nie oszczędzając nawet Osoby Boskiego Zbawiciela, w której nie Continue reading „Modernizm – protestancka rewolucja”

Wybitni teologowie oskarżają papieża Franciszka o herezję i wzywają biskupów do reakcji.

30 kwietnia 2019 r. wybitni duchowni i uczeni, w tym ks. Aidan Nichols, jeden z najbardziej znanych teologów w świecie anglojęzycznym, wydał list otwarty oskarżający papieża Franciszka o popełnienie herezji. Autorzy proszą biskupów Kościoła katolickiego, do których adresowany jest dokument, aby „podjęli kroki niezbędne do rozwiązania poważnej sytuacji”

Wśród sygnatariuszy są znani i szanowani uczeni, tacy jak ks. Thomas Crean, ks. John Hunwicke, profesor John Rist, dr Anna Silvas, profesor Claudio Pierantoni, dr Peter Kwaśniewski i dr John Lamont. Tekst jest datowany na „Tydzień Wielkanocny” i pojawia się we wspomnienie świętej Katarzyny ze Sieny, która w obronie wiary nie zawahała się upominać papieży. Continue reading „Wybitni teologowie oskarżają papieża Franciszka o herezję i wzywają biskupów do reakcji.”

Przemilczane zbrodnie

Święci Aureliusz, Felix, Jerzy, Lilioza i Natalia (męczennicy z Kordoby):
Każdy kult przeczący boskości Chrystusa, nie oparty na wyznaniu wiary w Trójcę Świętą, odrzucający chrzest, oczerniający chrześcijan i wprowadzający odstępstwo od kapłaństwa uważamy za potępiony!

W 2018 r. na całym świecie było prześladowanych ponad 200 mln chrześcijan , szacuje się ,że w 2019 roku liczba ta wzrośnie do ponad 240 mln. Na liście 50 krajów w których chrześcijaństwo jest niemile widziane 38 krajów ma większość islamską.

Można założyć ,że codziennie z ręki muzułmanów ginie 11 chrześcijan . Continue reading „Przemilczane zbrodnie”

Obudź się śpiący!

„Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Efez.5:14)

Kolejny rok i kolejne świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kolejny raz powtarzamy sobie nawzajem: Chrystus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Tylko czy my w to wierzymy?

Warto teraz zapytać, jak to jest, że badania TNS sprzed kilku lat wykazują że TYLKO 48% Polaków, którzy przecież w 95 % deklarują się katolikami, wierzy w śmierć Pana Jezusa na krzyżu, a 47%  w Jego zmartwychwstanie?

Jak to jest możliwe?

Continue reading „Obudź się śpiący!”

Droga krzyża

Wiara katolicka to jest droga krzyża, droga miłości poprzez cierpienie nie tylko te wielkie bo każde jest tak samo ważne. W codziennym życiu powinniśmy przeżywać mękę i śmierć Pana Jezusa, a każdy krok powinien być skierowany na naszą Golgotę. Razem z Chrystusem wspinajmy się coraz wyżej a trudy tej podróży obmywajmy Jego Najdroższą Krwią. Upadki niech znaczą tą naszą życiową wspinaczkę. Jeżeli Chrystus upadł trzy razy to my nędzny proch tej ziemi ,a nawet nie proch tylko pył brudny możemy upaść Continue reading „Droga krzyża”

Herezja przeciw świętej miłości – św. Franciszek Salezy

 

Heretycy są heretykami i zasługują na to miano dlatego, że spośród artykułów wiary wybierają te, które im odpowiadają i dogadzają, wszystkie inne zaś odrzucają odmawiając im słuszności. Katolicy natomiast są katolikami, gdyż bez wyboru i jakichkolwiek zastrzeżeń, z niewzruszoną gotowością i stanowczością przyjmują całość nauki Kościoła. Zupełnie tak samo dzieje się w dziedzinie miłości.

Czynić jakiś wybór pomiędzy Bożymi przykazaniami, czyli chcieć praktykować jedne, równocześnie gwałcąc pozostałe – nie jest niczym innym niż herezją przeciw świętej miłości.

Continue reading „Herezja przeciw świętej miłości – św. Franciszek Salezy”

Królowa, nie koleżanka!

Najświętsza Maria Panna kim dla nas jest?

Czy dzisiejszy kult maryjny nie zbacza gdzieś na manowce?

Coraz częściej widzę i słyszę tylko o tym, że wszystko wybaczy itp. fałszywe miłosierdzie zatacza coraz większe kręgi i wtargnęło aż pod krzyż , gdzie Niepokalana w Milczeniu patrzyła na cierpienie i śmierć swojego Syna.

Kto zadał ten ból jak nie my . Trzeba sobie to uświadomić ,że to dla nas Cierpiał Rany, pokazał nam drogę , która jest śmiercią naszych pożądań i zmartwychwstaniem dla Boga. Continue reading „Królowa, nie koleżanka!”