Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 10)


DZIEŃ DZIESIĄTY

Uwaga trzecia o Ofiarowaniu Maryi.

 

1. Marya przemieszkiwuje w kościele, i jest wzorem heroicznych cnót względem
Boga. Jako światło porannej jutrzenki coraz to w zrasta aż do białego dnia, tak też Marya, ofiarowawszy się w ko­ściele , z każdym dniem w doskona­łości cnót świętych wzrastała; pomna­żając się ciągle w miłości Bożej, zapa­lając się coraz gorętszą żądzą podo­bania się Bogu i powiększania chwały Jego. Z tej to żądzy wszystko do Boga odnosząc, wszystko ku czci Jego ofiarując, najpospolitszym i najmniej­szym sprawom swoim niezrównaną nadawała wartość.

Ach mnie nędzne­mu! Wszak i ja stworzony jestem jedynie dla Boga, Bóg ostatecznym końcem moim: wszystkie sprawy, wszy­stkie zamiary moje powinny sprawiać upodobanie Bogu; a oto tyle lat prze­żyłem, a cóżem uczynił dla Boga? Ce­lem moim były po większej części ziemskie, światowe żądze. Ach, czasby już powstać. Boże! nie chcę żyć, jedno dla Cie­bie. Ty odtąd będziesz jedynym celem spraw i zamiarów moich.

 

2. Marya staje sic wzorem heroicznych cnót względem bliźnich. Miłość, którą Marya ku Bogu pałała, rozlała się na bliźnich, na ten żywy obraz Boży. Najdroższy i dla duszy najko­rzystniejszy skarb, miłość Boską, którą prze­pełnione było Serce Maryi, starała się przelać na współtowarzyszki swego poświęcenia, po­budzając je słowy i przykładem do ćwiczenia się w cnotach świętych; a gdy ich w potrze­bie jakiej i niedoli widziała, Serce Jej pełne miłości, niosło im zaraz wedle możności po­moc. Cieszyła strapione, ofiarując wszystkim swe usługi. Miłość bliźniego nieoddzielną jest od miłości Boskiej. Po tem poznani będziecie, rzekł Zbawiciel, żeście uczniami moimi, jeśli wza­jemną miłość mieć będziecie. A miłość ta sku­teczną i czynną być powinna, jaką była mi­łość Maryi. Pobudzajże się do takiej miłości, pamiętając na słowo Zbawiciela: Coście jedne­mu z tych najmniejszych braci waszych uczynili, mnieście uczynili.

 

3. Marya staje się wzorem heroicznych cnót względem siebie. Co to za widok! Marya od poczęcia swego łaski pełna z najsurowszą ostrożnością czuwa nad sobą; chociaż wolna od wszelkiej nieporządnej skłonności, nie ma się czego lękać. Przez umartwienie i zaprzenie własnej woli, przez milczenie i straż nad sobą, przez pokorę i samotność strzeże pilnie skarbu łaski. A ty człowiecze słaby, pełen złych skłonności, co lada pokusie ustępujesz, nie lękasz się w tylu okazyach drogiego tego skarbu łaski narażać na niebezpieczeństwo?
Nieszczęśliwy! patrz na przepaść, która się pod twemi otwiera nogami: wpadniesz w nią
bez ratunku, jeśli śpiesznie nie odwrócisz kroku.

 

 

MODLITWA

Panno czcigodna, Panno wsławiona, módl się za nami.

O przesławna, Panno! dla Twej dostojności, dla blasku cnót Twoich, godnaś wszelkiej czci i chwały: wszelka dostojność prócz Boskiej znika przed Twoją. Tyś nad wszystkie stworzenia najświętsza, najdostojniejsza. Obym Cię mógł godnie wysławić, godnym być sługą Twoim! To jest żądanie moje, to prośba do Ciebie, o czcigodna i nie wysławiona Panno. Amen.

 

Przykład

Sw. Jacek od młodości już Maryi oddany, pościł wszystkie wigilie Jej uroczystości o chlebie i wodzie, a w nabożnem tajemnic Jej życia rozpamiętywaniu był niezmordowany.
Raz, gdy w wigilię Wniebowzięcia nad ży­wotem Jej i chwałą w niebie z weselem rozmyślał, światłość niebieską, a śród niej przenajchwalebniejszą ujrzał Dziewicę. Słowy Jej do życia świątobliwego zapalony, oddał się na apostolskie prace. Potem jego skropiona  Polska, do dziś dnia świadkiem jest, ilu to grzeszników za przyczyną Maryi nawrócił, do czego mu umarli nawet, w imię Jezusa i Maryi wskrzeszeni, pomocą byli. Matka zaś najświętsza, będąc mu zawsze opieką i obroną w życiu, gdy był pełnym w zasługi, wezwała go w sam dzień swego Wniebowzięcia r. 1257 do uczestnictwa swej obwały, którą z takiem nabożeństwem zwykł był rozmyślać.

 

Przysługa. Zadaj sobie ku czci Maryi umartwienie jakie, ujmując sobie coś ze zwykłego pokarmu i napoju: a bądź zawsze w posilaniu ciała umiar­kowany.

 


„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” Kraków, 1896 r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: