Katolicy

klęknijmy razem

przed Boskim Majestatem

poczujmy wiarę

rozlewającą się w naszych duszach

pełni radości

poganiani nadzieją

dźwigajmy krzyże

te małe i te duże

nie wbijamy następnych gwoździ

nie dokładajmy grzechów

tylko sami w znoju i upadkach

pod tą górę nieśmy wszystko

te cierpienia i te radości

Matka Boga jest już blisko

widząc trud i miłość do Syna

staje obok ,idzie z nami

wskazuje drogę do wąskiej bramy

nie możemy wątpić

odwracać się do tyłu

gdy tłok się kończy

i ludzi nie widać w koło

jesteś na dobrej drodze

a Niepokalana jest z tobą

 

Skomentuj