Kategoria: O. F. Faber

 • Prawdziwe pojęcie pobożności Cz.2

  Prawdziwe pojęcie pobożności Cz.2

  Trzy są rodzaje fałszywych nabożeństw: jedne są nimi stąd, że są za wysokie dla osób, które się do nich garną, inne dlatego że są zbyt odosobnione i niezwykłe, inne wreszcie ponieważ są zbyt subtelne. więcej

 • Prawdziwe pojęcie pobożności – Cz. 1

  Prawdziwe pojęcie pobożności – Cz. 1

  Pobożność istotna streszcza się w rozumnej gotowości woli do służby Bożej i opiera się nie na pociągu wyobraźni lub słodyczy uczucia, lecz na prawdach wiary oraz utwierdza duszę w niezłomnym postanowieniu służenia Bogu w jakichkolwiek bądź okolicznościach. Bez tej istotnej podbudowy nie warta nic żadna pobożność, żadna nie jest trwała, żadna nie stanowi rozumnej służby Bożej. Po łasce wiary nie ma nic na świecie, co byśmy więcej cenić powinni, aniżeli tę istotną pobożność. więcej

 • O potrzebie umartwiania – Rodzaje umartwień i pożytki z nich

  O potrzebie umartwiania – Rodzaje umartwień i pożytki z nich

  Ilekroć się skarżymy na naszą niemoc wobec Boga, że nasze prośby zostają bez odpowiedzi, że nasze wysiłki około wykorzenienia zastarzałych grzechów idą na marne, że ulegamy pokusom i napadom humoru czy gadulstwa – to przyczyną tego w większości wypadków jest nasze życie nieumartwione. więcej

 • Zniechęcenie i zarozumiałość – Przeszkody w postępach duchowych

  Zniechęcenie i zarozumiałość – Przeszkody w postępach duchowych

  Mnóstwo ludzi, którzy by mogli być prawie świętymi, jest niemal grzesznikami skutkiem tego dziwnego przesądu o skuteczności łaski. To nie łaski nam brak, ale woli stanowczej. Tysiące łask giną skutkiem braku współdziałania z naszej strony. Bóg zawsze dopisuje. Tylko z naszej strony brak często szczerej woli i wytrwałości. więcej

 • POSTĘP DUSZY: Jak przestać być „letnim katolikiem”?

  POSTĘP DUSZY: Jak przestać być „letnim katolikiem”?

  Wolność ducha nie polega na wyłamaniu się spod nakazów życiowych i od pełnienia określonych obowiązków w określonych czasach, ani na niestałości nabożeństw, budujących czytań i tym podobnych, ani na rozgrzeszaniu siebie z niedbalstwa w naszych ćwiczeniach, ani na nierobieniu sobie skrupułów z tego, z czym się liczą inni pobożni ludzie, ani na lekceważeniu dokładności naszych czynności pod pozorem, iż Bóg patrzy na serce, ani na przemawianiu do Boga gorącymi słowy i ubieganiu się o Jego łaskawe względy przy równoczesnym zaniedbaniu umartwienia i walki z namiętnościami. Takie postępowanie jest opieszałością i zuchwalstwem, a nie chrześcijańską wolnością ducha. A jednak, iluż to widzimy takich, którzy przez powolne i nieświadome poniżenie i upodlenie Boga we własnych myślach… więcej

 • Przeszkody postępu duchowego

  Przeszkody postępu duchowego

  Jeśli więc napotkasz objawy, iż coś jest u ciebie niedobrze, że ci coś przeszkadza, zbadaj przede wszystkim swe nabożeństwo do Matki Najświętszej, czy mu czego nie brakuje, bądź w sposobie ujęcia i stopniu natężenia, bądź w wierze i ufności, bądź w miłości i wierności. więcej

 • POSTĘP DUSZY: Gorliwość prawdziwa i fałszywa

  POSTĘP DUSZY: Gorliwość prawdziwa i fałszywa

  Fałszywa gorliwość, będąc tylko namiastką prawdziwej, podobnie jak większość innych namiastek, nie oddaje ani jednego rysu ze swego pierwowzoru. Bierze z niej tylko ogień, we wszystkich zaś innych rysach jest żywym jej zaprzeczeniem. Jakże to smutno pomyśleć, że potem gorliwość prawdziwa, która idąc odziana w niebieskie zbroice, poważna, spokojna, majestatyczna, pogodna, by odbudowywać królestwo Boże w sercach ludzkich, musi ponosić odpowiedzialność za śmieszne i niepoczytalne wybryki dusz tylko na pół nawróconych, na pół oczyszczonych i nawet nie na pół pokornych! więcej

 • O oziębłości w wierze – Oznaki, następstwa i środki zaradcze

  O oziębłości w wierze – Oznaki, następstwa i środki zaradcze

  W miarę jak sumienie staje się ciemne, zimne i ostatecznie zdrętwiałe, równocześnie budzą się złe instynkty w rozpadlinach ducha ludzkiego.Instynkty te z niezwykłym mistrzostwem umieją omijać wszystko, co mogłoby obudzić sumienie. W ich interesie leży trzymać sumienie ludzkie pod chloroformem przez całe życie. więcej

 • POSTĘP DUSZY: Roztargnienia w modlitwie i środki zaradcze

  POSTĘP DUSZY: Roztargnienia w modlitwie i środki zaradcze

  Co jednak głęboko należy sobie wbić w pamięć, to że chwila modlitwy nie jest czasem stosownym do właściwej walki z roztargnieniami. Jeżeli naszą walkę aż do tej chwili odłożymy, wówczas samo nawet zwycięstwo będzie dość melancholijne, albowiem będzie okupione utratą godziny modlitwy. więcej

 • POSTĘP DUSZY: Właściwy użytek darów duchowych (1)

  POSTĘP DUSZY: Właściwy użytek darów duchowych (1)

  Czasami się zdarza, że Bóg się od nas oddala, by nam dać sposobność do ćwiczenia się w cnotach prawdziwych i rzetelnych przez wzgląd na łaski, poprzednio nam udzielone. Albowiem rzetelna cnota opiera się na Bogu samym, nie zaś na Jego słodyczach i pociechach. Gdyby zaś dary owe trwały bez ustanku, nigdy byśmy nie doszli do jasnego rozeznania, wciąż biorąc za własną zasługę to, co w rzeczywistości było owocem pociechy. więcej

 • Bezbożni i wybrani – O różnych formach oddalenia od Boga

  Bezbożni i wybrani – O różnych formach oddalenia od Boga

  Odznaczają się ową niewrażliwością na sprawy duchowne, która jest owocem długiego pobłażania sobie, nawet i bez wyraźnego grzechu. Poza tym w rzeczywistości często nie są to ludzie głusi na względy moralne, nierzadko też tutaj należą ludzie nieposzlakowani w swoim życiu domowym. Lecz ilekroć się usiłuje przekonać ich o potrzebie religijności, trzymają się uporczywie swoich niejasnych pojęć o Bogu i powtarzają obiegowe komunały o Boskim miłosierdziu więcej

 • Prawdziwe pojęcie pobożności Cz.2

  Prawdziwe pojęcie pobożności Cz.2

  Inne nabożeństwa są fałszywe dlatego, że są osobliwe, niezwykłe albo dziwaczne. Niektóre bowiem dusze z lekceważeniem patrzą na szereg zwyczajnych nabożeństw, które są w użyciu u ogółu wiernych, a pociągnięte jakimś niezdrowym instynktem rzucają się na jakiś niezwykły przykład więcej

 • Prawdziwe pojęcie pobożności – Cz. 1

  Prawdziwe pojęcie pobożności – Cz. 1

  Pobożność istotna streszcza się w rozumnej gotowości woli do służby Bożej i opiera się nie na pociągu wyobraźni lub słodyczy uczucia, lecz na prawdach wiary oraz utwierdza duszę w niezłomnym postanowieniu służenia Bogu w jakichkolwiek bądź okolicznościach. Bez tej istotnej podbudowy nie warta nic żadna pobożność, żadna nie jest trwała, żadna nie stanowi rozumnej służby Bożej. Po łasce wiary nie ma nic na świecie, co byśmy więcej cenić powinni, aniżeli tę istotną pobożność. więcej

 • O lenistwie duchowym

  O lenistwie duchowym

  Niech nas te silne słowa nie dziwią, gdyż sta­wianie zamków na lodzie wycieńcza i znieprawia duszę. Przechodzi nad nią jak wyziew trujący, po którym nie ostaje się nic świeżego, zielonego i owocodajnego, ale ogólne znużenie, zrzędliwość i uprzy­krzenie myśli o Bogu.( więcej

 • Nieustanny żal za grzechy źródłem wzrostu duchowego i miłości do Boga

  Nieustanny żal za grzechy źródłem wzrostu duchowego i miłości do Boga

  Nic nie nadaje naszemu znoszeniu krzyżów więcej cierpliwości i wdzięku, nic nie darzy takim spokojem i płodnością naszej wytrwałej pracy dla dobra innych, jak właśnie to skruszenie serca. więcej